1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cartea a patra a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 21

  1. Manase era de doisprezece ani când s-a făcut rege și a domnit în Ierusalim cincizeci și cinei de ani. Numele mamei lui era Hefțibah.
  2. Acesta a făcut lucruri netrebnice înaintea Domnului, urmând urâciunile păgânilor pe care-i izgonise Domnul de la fața fiilor lui Israel.
  3. El a făcut din nou înălțimile pe care le stricase tatăl său Iezechia și a așezat jertfelnice pentru Baal; a făcut Așere, cum făcuse și Ahab, regele lui Israel, și s-a închinat la toată oștirea cerească, slujind acesteia.
  4. Apoi a zidit jertfelnice chiar și în templul Domnului, de care zisese Domnul: "În Ierusalim voi pune numele Meu!"
  5. Și a făcut jertfelnice la toată oștirea cerului în amândouă curiile templului Domnului;
  6. A trecut pe fiul său prin foc, a ghicit, a vrăjit, a adus oameni care se îndeletniceau cu chemarea morților și vrăjitori și a făcut și alte multe lucruri urâte Domnului, ca să-L mânie.
  7. După aceea chipul Așerei pe care îl făcuse l-a așezat în casa despre care Domnul îi zisese lui David și lui Solomon, fiul lui: "În casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate semințiile lui Israel, voi pune numele Meu pe vecie;
  8. Și nu voi mai da să calce picior de israelit afară din țara pe care am dat-o părinților lor, de se vor sili să se poarte potrivit cu toate cele ce Eu le-am poruncit și cu toată legea care le-a dat-o robul Meu Moise".
  9. Dar ei n-au ascultat, ci i-a rătăcit Manase până într-atâta, încât ei s-au purtat mai rău decât acele popoare pe care Domnul le stârpise de la fața fiilor lui Israel.
  10. Atunci Domnul a grăit prin prooroci, robii Săi, și a zis:
  11. "Pentru că Manase, regele Iudei, a făcut astfel de urâciuni, mai rele decât tot ce au făcut Amoreii care au fost înainte de el, și a vârât pe Iuda în păcat cu idolii lui,
  12. De aceea așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Iată Eu voi aduce așa rău asupra Ierusalimului și asupra lui Iuda, încât celui ce va auzi îi vor țiui amândouă urechile;
  13. Și voi întinde peste Ierusalim frânghia de măsurat a Samariei și cumpăna casei lui Ahab, și voi șterge Ierusalimul, așa cum se șterge un vas și se pune apoi cu gura în jos;
  14. Și voi lepăda rămășita moștenirii Mele și-i voi da în mâinile vrăjmașilor lor, și vor fi de pradă și de jaf pentru toți prietenii lor,
  15. Pentru că au făcut lucruri netrebnice înaintea ochilor Mei și M-au mâniat din ziua aceea când părinții lor au ieșit din Egipt și până în ziua aceasta".
  16. Mai mult încă, Manase, pe lângă păcatul său de a fi dus pe Iuda în ispită, a vărsat și foarte mult sânge nevinovat, încât a mânjit Ierusalimul de la o margine la alta.
  17. Celelalte știri despre Manase și despre toate câte a făcut el și despre păcatele lui, în ce anume a păcătuit, sunt scrise în cartea faptelor regilor lui Iuda.
  18. Apoi a răposat Manase cu părinții săi și a fost îngropat în grădina de lângă casa lui, în grădina lui Uza, iar în locul lui s-a făcut rege Amon, fiul său.
  19. Amon era de douăzeci și doi de ani când s-a făcut rege și a domnit doi ani în Ierusalim. Numele mamei lui era Meșulemet, fiica lui Haruț din Iotba.
  20. Și acesta a făcut lucruri netrebnice în ochii Domnului, cum făcuse și Manase, tatăl său;
  21. A umblat întocmai pe aceeași Cale pe care umblase și tatăl său, slujind idolilor cărora slujise și tatăl său și închinându-se lor.
  22. A părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților săi și n-a umblat în calea Domnului.
  23. Dar slugile lui Amon s-au răzvrătit împotriva lui și au ucis pe rege în casa lui.
  24. Poporul însă a ucis pe toți cei ce luaseră parte la răzvrătire împotriva regelui Amon și a pus rege în locul lui pe Iosia, fiul lui.
  25. Celelalte știri despre Amon și despre cele ce a făcut el sunt scrise în cartea faptelor regilor lui Iuda.
  26. Amon a fost îngropat în gropnița lui, în grădina lui Uza, iar în locul lui s-a făcut rege Iosia, fiul lui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro