1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cartea a patra a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Astfel s-a făcut Ioaș rege în anul al șaptelea al lui Iehu și a domnit în Ierusalim patruzeci de ani.
  2. Ioaș a făcut fapte plăcute în ochii Domnului în toate zilele sale, cât l-a povățuit preotul Iehoiada;
  3. Numai înălțimile nu le-a desființat, căci poporul tot mai aducea jertfe și tămâieri pe înălțimi.
  4. Deci a zis Ioaș către preoți: "Tot argintul dăruit, care se aduce în templul Domnului: argintul de la trecători, argintul adus pentru răscumpărarea sufletului, după prețuirea hotărâtă, și tot argintul cât îl lasă pe cineva inima să-l aducă în templul Domnului,
  5. Să-l ia preoții pentru ei, fiecare de la cunoscutul său, și să repare stricăciunile casei oriunde s-ar afla".
  6. Însă până la anul al douăzeci și treilea al regelui Ioaș preoții n-au reparat stricăciunile templului Domnului.
  7. De aceea regele Ioaș a chemat pe preotul Iehoiada și pe ceilalți preoți și le-a zis: "De ce nu reparați stricăciunile templului Domnului? Deci să nu mai luați de acum argintul de la cunoscuții voștri, ci să-l dați pentru repararea stricăciunilor templului Domnului".
  8. Și s-au învoit preoții să nu mai ia argintul pe care-l va da poporul pentru repararea stricăciunilor templului Domnului.
  9. Atunci a luat preotul Iehoiada o ladă, i-a făcut o deschizătură în partea ei de deasupra șâ a pus-o lângă jertfelnic, în partea dreaptă, pe unde intra poporul în templul Domnului. Și preoții care stăteau de pază la prag puneau acolo tot argintul ce se aducea în templul Domnului.
  10. Și când vedeau că s-a strâns argint mult în ladă, venea vistiernicul regelui și arhiereul și scoteau argintul găsit în templul Domnului și-l legau în saci.
  11. Argintul așa socotit îl dădeau în primirea celor rânduiți să facă lucrările la templul Domnului, iar aceștia îl cheltuiau cu dulgherii și meșteșugarii care lucrau la templul Domnului,
  12. Cu zidarii și pietrarii, precum și cu cumpărarea lemnului și a pietrelor de cioplit, cu repararea stricăciunilor la templul Domnului și cu tot ce trebuia pentru întreținerea templului Domnului.
  13. Dar din argintul adus în templul Domnului nu s-au făcut pentru templul Domnului vase de argint, cuțite, cupe pentru turnare, trâmbițe, nici tot felul de vase de aur și de argint.
  14. Ci argintul care intra în templul Domnului se dădea lucrătorilor ca să săvârșească lucrul și să-l întrebuințeze la repararea templului Domnului.
  15. Și nu se cerea socoteală de la oamenii cărora li se încredința argintul ca să-l împartă celor ce făceau lucrările, pentru că aceștia se purtau cinstit.
  16. Însă argintul ce se plătea pe jertfa pentru vină și argintul ce se plătea pe jertfa pentru păcat nu se ducea în templul Domnului, ci acesta era al preoților.
  17. Atunci s-a ridicat Hazael, regele Siriei, și a pornit cu război împotriva cetății Gat și a luat-o. Și și-a pus Hazael în gând să meargă și asupra Ierusalimului.
  18. Însă Ioaș, regele Iudei, a luat toate lucrurile dăruite, pe care le dăruiseră templului Domnului Iosafat, Ioram și Ohozia, părinții lui, regii Iudei, precum și cele ce erau dăruite de el și tot aurul ce s-a găsit în vistieria templului Domnului și a casei regești și le-a trimis lui Hazael, regele Siriei, și acesta s-a retras din Ierusalim.
  19. Celelalte despre Ioaș și despre toate cele ce a făcut el sunt scrise în cartea faptelor regilor lui Iuda.
  20. În urmă s-au sculat slugile lui și au făcut răzvrătire împotriva lui și au ucis pe Ioaș, în casa Milo, pe calea spre Sela.
  21. Și l-au ucis slugile sale Iozacar, fiul lui Șimeat, și Iozabad, fiul lui Șomer. Și el a murit și l-au îngropat cu părinții lui în cetatea lui David. Și în locul lui s-a făcut rege Amasia, fiul său.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro