1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cartea a patra a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 15

  1. În anul al douăzeci și șaptelea al lui Ieroboam, regele lui Israel, s-a făcut rege Azaria, fiul lui Amasia, regele lui Iuda.
  2. Acesta era de șaisprezece ani când S-a făcut rege și a domnit în Ierusalim cincizeci și doi de ani. Numele mamei sale era Iecolia din Ierusalim.
  3. Azaria a făcut fapte plăcute în ochii Domnului, purtându-se în toate ca tatăl său Amasia.
  4. Numai înălțimile nu le-a depărtat, căci poporul tot mai săvârșea jertfe ți tămâieri pe înălțimi.
  5. Dar a lovit Domnul pe rege, și acesta a fost lepros până în ziua morții sale și a trăit într-o casă osebită, în vreme ce Iotam, fiul regelui, era în casa domnească, judecând poporul țării.
  6. Celelalte știri despre Azaria și tot ce a făcut el sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Iuda.
  7. În urmă a răposat Azaria cu părinții săi și l-au îngropat cu părinții lui în cetatea lui David, iar în locul lui S-a făcut rege Iotam, fiul său.
  8. În anul al treizeci și optulea al lui Azaria, regele Iudei, s-a făcut rege peste Israel, în Samaria, Zaharia, fiul lui Ieroboam, și a domnit șase luni.
  9. Acesta a făcut lucruri netrebnice în ochii Domnului, cum făcuseră și părinții lui, căci nu s-a lăsat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită.
  10. Dar împotriva lui a făcut răzvrătire Șalum, fiul lui Iabeș, și l-a lovit înaintea poporului și l-a ucis și s-a făcut rege în locul lui.
  11. Celelalte știri despre Zaharia sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel.
  12. Și astfel s-a împlinit cuvântul Domnului, cel rostit către Iehu, când a zis: "Fiii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe tronul lui Israel".
  13. Șalum, fiul lui Iabeș, s-a făcut rege în anul al treizeci și nouălea al lui Azaria, regele Iudei, și a domnit o lună în Samaria.
  14. Atunci s-a dus Menahem, fiul lui Gadi, din Tirța și, ajungând în Samaria, a lovit pe Șalum, fiul lui Iabeș, în Samaria și l-a ucis și s-a făcut rege în locul lui.
  15. Alte știri despre Șalum și despre răzvrătirea pe care a făcut-o el sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel.
  16. Atunci Menahem a bătut Tapuahul și pe toți cei ce erau în el și în hotarele lui, începând din Tirța, pentru că nu și-a deschis porțile, și a tăiat pe toate femeile însărcinate de acolo.
  17. Apoi Menahem, fiul lui Gadi, s-a făcut rege peste Israel în anul al treizeci și nouălea al lui Azaria, regele Iudei, și a domnit în Samaria zece ani;
  18. Și a făcut fapte rele în ochii Domnului, nelăsându-se în toate zilele sale de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită.
  19. Atunci a venit Ful (Tiglatfalasar III), regele Asiriei, asupra țării israelite. Însă Menahem a dat lui Ful o mie de talanți de argint, ca să-l susțină și să întărească domnia în mâinile lui.
  20. Apoi Menahem a scos argintul acesta de la Israeliți, de la toii cei bogați, câte cincizeci de sicli de argint de fiecare om, ca să-i dea regelui Asiriei. Și regele Asiriei s-a întors și n-a rămas acolo în tară.
  21. Celelalte știri despre Menahem, tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel.
  22. În urmă a adormit Menahem cu părinții săi și în locul lui s-a făcut rege Pecahia, feciorul său.
  23. Pecahia, feciorul lui Menahem, s-a făcut rege peste Israel în Samaria în anul al cincizecilea al lui Azaria, regele Iudei și a domnit doi ani.
  24. Și a făcut fapte rele în ochii Domnului, nelăsându-se de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită.
  25. Dar împotriva lui s-a răzvrătit Pecah, fiul lui Remalia, cel al treilea în rang după el, împreună cu Argob și cu Arie, care aveau cu ei cincizeci de bărbați din Galaad și l-au lovit în Samaria, chiar în turnul casei regale, l-au omorât și s-a făcut rege În locul lui.
  26. Celelalte știri despre Pecahia, tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel.
  27. În anul al cincizeci și doilea al lui Azaria, regele Iudei, s-a făcut rege peste Israel, în Samaria, Pecah, fiul lui Remalia și a domnit douăzeci de ani.
  28. Și a făcut lucruri rele în ochii Domnului, nelăsându-se de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită.
  29. În zilele lui Pecah, regele lui Israel, a venit Tiglatfalasar, regele Asiriei, și a luat Ionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedeș, Hațor, Galaadul, Galileea și tot pământul lui Neftali și pe locuitori i-a strămutat în Asiria.
  30. Atunci Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia și l-a lovit și l-a ucis și s-a făcut rege în locul lui, în anul al douăzecilea al lui Ioatam, fiul lui Azaria.
  31. Celelalte știri despre Pecah și despre tot ce a făcut el sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel.
  32. În anul al doilea al lui Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, s-a făcut rege Ioatam, fiul lui Azaria, regele Iudei.
  33. Acesta era de douăzeci și cinci de ani când s-a făcut rege și a domnit în Ierusalim șaisprezece ani. Numele mamei lui era Ierușa, fiica lui Țadoc.
  34. Și a făcut el lucruri plăcute în ochii Domnului. Cum s-a purtat tatăl său Azaria așa s-a purtat și el în toate.
  35. Numai înălțimile nu le-a înlăturat, căci poporul tot mai săvârșea jertfe și tămâieri pe înălțimi. Tot el a făcut poarta de sus la templul Domnului.
  36. Iar celelalte știri despre Ioatam și tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Iuda.
  37. În zilele acelea a început Domnul a trimite asupra Iudei pe Rațon, regele Siriei, și pe Pecah, fiul lui Remalia.
  38. Ioatam a răposat cu părinții săi și a fost îngropat cu ei în cetatea lui David, strămoșul său, iar în locul lui a fost făcut rege Ahaz, fiul său.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro