1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cartea a patra a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 13

  1. În anul al douăzeci și treilea al lui Ioaș, fiul lui Ohozia, regele lui Iuda, s-a făcut rege peste Israel în Samaria Ioahaz, fiul lui Iehu, și a domnit șaptesprezece ani.
  2. Acesta a făcut rele în ochii Domnului și a umblat în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită și nu s-a lăsat de ele.
  3. De aceea s-a aprins mânia Domnului asupra lui Israel și l-a dat pentru totdeauna în mâna lui Hazael, regele Siriei, și în mâna lui Benhadad, fiul lui Hazael.
  4. Atunci s-a rugat Ioahaz Domnului și Domnul l-a auzit, pentru că vedea necazul Izraeliților și cum îi strâmtora regele Siriei.
  5. Și a dat Domnul Israeliților izbăvitor și au ieșit de sub mâna Sirienilor și au trăit fiii lui Israel în cetățile lor ca și mai înainte.
  6. Dar tot nu s-au depărtat de păcatele casei lui Ieroboam, care a dus pe Israel în ispită, ci au umblat în ele și Așera a rămas mai departe în Samaria,
  7. Lui Ioahaz nu-i rămăsese din oștire decât numai cincizeci de călăreți, zece care și zece mii de pedestrași, căci îi nimicise regele Siriei și-i prefăcuse în pulbere de călcat cu picioarele.
  8. Celelalte știri despre Ioahaz, despre vitejiile lui și despre tot ceea ce a făcut el, sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel.
  9. Apoi a răposat Ioahaz cu părinții săi și l-au îngropat în Samaria, iar în locul lui s-a făcut rege Ioaș.
  10. În anul al treizeci și șaptelea al lui Ioaș, regele Iudei, s-a făcut rege peste Israel în Samaria Ioaș, fiul lui Ioahaz, domnind șaisprezece ani.
  11. Și a făcut fapte netrebnice înaintea Domnului și nu s-a abătut de la toate păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită, ci a umblat în ele.
  12. Celelalte știri despre Ioaș, tot ceea ce a făcut el, isprăvile lui, războiul avut cu Amasia, regele Iudei, sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Israel.
  13. Apoi a adormit Ioaș cu părinții săi, iar pe scaunul lui s-a suit Ieroboam. Ioaș a fost îngropat în Samaria, lângă regii lui Israel.
  14. În vremea lui Ioaș s-a îmbolnăvit Elisei de o boală de care apoi a și murit. Atunci a venit la el Ioaș, regele lui Israel și, plângând deasupra lui, a zis: "Părinte, părinte, carul lui Israel și călărețul lui!"
  15. Iar Elisei a zis către el: "Ia un arc și niște săgeți! "
  16. Și a luat regele un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis către regele lui Israel: "Pune mâna pe arc!" și a pus regele mâna pe arc, și și-a pus și Elisei mâinile sale pe mâinile regelui,
  17. Și a zis: "Deschide fereastra dinspre răsărit!" Și regele a deschis-o. Și a zis Elisei: "Săgetează!". și a săgetat regele. Elisei a zis: "Aceasta este săgeata izbăvirii ce vine de la Domnul și săgeata izbăvirii de Sirieni, căci vei bate pe Sirieni cu desăvârșire, la Afec".
  18. Apoi iarăși a zis Elisei: "Ia niște săgeți!" și regele a luat. și a zis Elisei către regele lui Israel: "Lovește în pământ!" Și a lovit de trei ori și s-a oprit.
  19. Iar omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el, și a zis: "Trebuia să lovești de cinci sau de șapte ori, căci atunci ai fi bătut cu desăvârșire pe Sirieni; acum însă vei bate pe Sirieni numai de trei ori".
  20. Apoi a murit Elisei și l-au îngropat, iar în anul următor au intrat în țară cete de Moabiți.
  21. Dar iată, odată, când îngropau un mort, s-a întâmplat ca cei ce-l îngropau să vadă una din aceste cete și, speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioarele sale.
  22. Iar Hazael, regele Siriei, a strâmtorat pe Israeliți în toate zilele lui Ioahaz.
  23. Domnul însă S-a milostivit asupra lor de i-a iertat și S-a întors spre ei pentru legământul Său cel încheiat cu Avraam, Isaac și Iacov și n-a voit să-i piardă, nici nu i-a lepădat de la fața Sa, până astăzi.
  24. După ce a murit Hazael, regele Siriei, în locul lui a fost făcut rege Benhadad, fiul său.
  25. Atunci Ioaș, fiul lui Ioahaz, a luat înapoi din mâinile lui Benhadad, fiul lui Hazael, cetățile pe care le luase acela cu război din mâinile tatălui său, Ioahaz. De trei ori l-a bătut Ioaș și a întors cetățile lui Israel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro