1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amos

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Așa grăiește Domnul: "Pentru trei păcate ale Moabului, ba chiar pentru patru, nu Mă voi întoarce, din pricină că el a ars oasele regelui Edomului până le-a prefăcut în cenușă.
  2. Pentru aceasta voi trimite foc în Moab și va mistui palatele cele din Cheriot. Și Moabul își va sfârși viața în larmă, printre strigăte de război și în sunetul trâmbiței;
  3. Pe judecători îi voi stârpi din mijlocul lui și pe toate căpeteniile, împreună cu el le voi omorî", zice Domnul!
  4. Așa zice Domnul: "Pentru trei păcate ale lui luda, ba chiar pentru patru, nu Mă voi întoarce, din pricină că ei au aruncat legea Domnului și au nesocotit rânduielile Lui și au rătăcit în minciunile lor în care și părinții lor alunecaseră;
  5. Pentru aceasta voi trimite foc în Iuda și palatele cele din Ierusalim le va mistui".
  6. Așa zice Domnul: "Pentru trei păcate țale lui Israel, ba chiar pentru patru, nu Mă voi întoarce, fiindcă ei au vândut pe cel drept pentru argint și pe cel sărac pentru o pereche de încălțăminte.
  7. Ei zdrobesc în pulbere capul celor sărmani și calcă în picioare pe cei în necazuri. Feciorul dimpreună cu tatăl său la aceeași desfrânată își află calea, ca să pângărească numele Meu cel sfânt;
  8. Pe veșmintele luate zălog, pe lângă jertfelnice, se tolănesc și vinul celor năpăstuiți îl beau în templul dumnezeului lor.
  9. Eu am prăpădit pe Amorei dinaintea lor, oameni înalți la stat ca cedrii și falnici ca stejarii; am nimicit rodul lor sus și rădăcina jos!
  10. Eu v-am scos pe voi din țara Egiptului și patruzeci de ani v-am purtat prin pustiu, ca să luați în stăpânire țara Amoreilor.
  11. Eu am așezat prooroci dintre feciorii voștri și nazirei dintre flăcăii voștri! Oare nu este așa, fii ai lui Israel?" zice Domnul.
  12. Dar voi ați dat nazireilor vin să bea și proorocilor le-ați poruncit, zicând: "Nu proorociți!"
  13. Pentru aceasta vă voi face să vă clătinați încoace și încolo, cum se clatină o căruță încărcată cu snopi.
  14. Cel iute de picior nu va putea să fugă, cel puternic nu se va mai bizui pe puterea lui și cel viteaz nu va scăpa cu viață;
  15. Arcașul nu va putea ține piept, cel sprinten la picior nu va scăpa, iar cel călare pe cal nu va putea să se izbăvească.
  16. Și cel mai îndrăzneț dintre cei viteji va fugi dezbrăcat în ziua aceea", zice Domnul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro