1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amos

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Ascultați cuvântul acesta, voi vaci din Vasan, care stați pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei slabi, zdrobiți pe cei săraci, voi care ziceți bărbaților voștri: "Aduceți să bem!"
  2. Juratu-S-a Domnul întru sfințenia Sa: "Iată vin zile când voi veți fi ridicați cu cârlige și urmașii cei de după voi cu căngi;
  3. Și veți ieși prin spărturile zidurilor una câte una și veți fi aruncate către muntele Hermonului, zice Domnul!
  4. Veniți la Betel și păcătuiți și în Ghilgal înmulțiți fărădelegile! De dimineață aduceți jertfele voastre, și la fiecare trei zile zeciuielile voastre!
  5. Puneți înainte prinoase cu aluat ca jertfă de laudă, vestiți, trâmbițați prinoasele voastre cele de bunăvoie; că aceasta vă place vouă, copii ai lui Israel", zice Domnul Dumnezeu.
  6. "De aceea și Eu v-am lăsat cu dinții curați în toate cetățile voastre și cu lipsă de pâine în toate sălașele voastre, dar nu v-ați întors către Mine", zice Domnul.
  7. "V-am lipsit de ploaie cu trei luni mai înainte de seceriș; și peste o cetate am revărsat ploaia, iar peste alta nu; peste un ținut a plouat, iar în cel care n-a plouat, s-a uscat holda.
  8. Și s-au pornit două-trei cetăți către o altă cetate ca să bea apă, dar nu s-au săturat! Si voi tot nu v-ați întors către Mine", zice Domnul.
  9. "V-am bătut pe voi cu rugină și cu mălură; am pustiit grădinile și viile voastre; smochinii și măslinii voștri au fost prăpădiți de lăcuste. Dar voi nu v-ați întors către Mine", zice Domnul.
  10. "Am trimis asupra voastră ciumă ea aceea din pământul Egiptului; cu sabie am ucis pe feciorii voștri, în robie am dus până și caii voștri, iar întru urgia Mea am ridicat văpăi de foc în taberele voastre. Dar voi nu v-ați întors către Mine", zice Domnul.
  11. "Și v-am prăbușit pe voi cum a prăbușit Dumnezeu Sodoma și Gomora și ați ajuns ca un tăciune scos din vâlvătaie. Dar nu v-ați întors către Mine", zice Domnul!
  12. Drept aceea, iată ce-ți voi face; Israele - și cu deadinsul îți voi face aceasta! Pregătește-te, Israele, să te întâlnești cu Dumnezeul tău!
  13. Că El este Cel țare a întocmit munții și a făurit vîntul și descoperă omului gândurile sale; El a făcut zorile și întunericul și calcă peste înălțimile pământului. Domnul Dumnezeu Savaot este numele Lui!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro