1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amos

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. Iată ce vedenie mi-a arătat Domnul Dumnezeu: se făcea un stol de lăcuste la datul otavei, și era otava după cositul cuvenit regelui.
  2. Și după ce au sfârșit de mâncat iarba de pe pământ, am zis: Doamne Dumnezeule, fie-ți milă! Cum va putea îndura aceasta Iacov, căci el este mic!
  3. Și S-a milostivit Domnul pentru aceste vorbe și a zis: "Nu se va mai întâmpla!"
  4. Apoi Domnul Dumnezeu mi-a arătat o altă vedenie: iată că Domnul chema focul ca să facă judecată; el a mistuit adâncul cel necuprins și a prăpădit și parte din pământ,
  5. Și am zis: Doamne, Dumnezeule, oprește-Te! Cum va îndura Iacov, căci el este mic!
  6. Și S-a milostivit Domnul și acum, și a zis: "Nici aceasta nu se va întâmpla!"
  7. Și iarăși am avut o vedenie: iată că Domnul stătea lângă un zid drept, iar în mâna Lui avea o cumpănă de plumb.
  8. Și a zis Domnul către mine: "Ce vezi tu Amos?" Și am zis: O cumpănă de plumb. Și mi-a răspuns Domnul: "Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel și de aici încolo nu-l voi mai cruța.
  9. Înălțimile lui Isaac vor fi distruse, și capiștile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie".
  10. Atunci a trimis Amasia, preotul cel din Betel, către Ieroboam, regele lui Israel, zicând: "Amos uneltește împotriva ta chiar în casa lui Israel! Și locuitorii țării nu mai pot îndura cuvintele lui!"
  11. Dar iată ce grăiește Amos: "De sabie va muri Ieroboam și Israel va fi dus în robie de pe pământul lui!"
  12. Si a zis Amasia către Amos: "Profetule, scoală și fugi în pământul lui Iuda și mănâncă acolo pâine și profețește în acele locuri;
  13. Dar în Betel tu nu vei mai profeți, că el este un sanctuar al regelui, un templu al regatului!"
  14. Și a răspuns Amos și a zis către Amasia: "Eu nu sînt prooroc și nici fecior de prooroc, ci sînt păstor și adunător de sicomore;
  15. Și de la turmă m-a luat Domnul și mi-a zis: "Du-te și proorocește în poporul Meu Israel!"
  16. și acum ascultă cuvântul Domnului, tu ,care zici: "Nu se cuvine să proorocești împotriva lui Israel și să nu propovăduiești împotriva casei lui Isaac!
  17. Pentru aceasta așa zice Domnul: "Femeia ta se va desfrâna în cetate și fiii și fiicele tale vor cădea în ascuțișul sabiei; pământul tău va fi măsurat cu funia și tu vei muri într-un loc spurcat, iar Israel va fi dus în robie de pe pământul lui".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro