1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amos

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. Ascultați cuvântul acesta pe care Domnul îl grăiește către voi, fii ai lui Israel, și către tot neamul pe care l-a scos din pământul Egiptului, zicând:
  2. "Numai pe voi v-am cunoscut dintre toate neamurile pământului; pentru aceasta vă voi pedepsi pe voi pentru toate fărădelegile voastre.
  3. Oare pot merge doi laolaltă fără să se fi înțeles?
  4. Oare urlă leul în pădure fără a fi găsit prada? Oare puiul de leu face să-i răsune glasul din culcușul său fără să fi prins ceva?
  5. Pasărea cade oare în laț fără să fi fost el întins? Și se ridică oare cursa de pe pământ fără să se fi prins ceva în ea?
  6. Sună oare trâmbița în cetate fără ca poporul să nu se înspăimânte? Se întâmplă vreo nenorocire în cetate fără ca Domnul să nu o fi pricinuit?
  7. Domnul nu face nimic fără să fi descoperit taina Sa proorocilor, slujitorii Lui!
  8. Dacă leul mugește, cine nu se va înfricoșa? Și dacă Domnul grăiește, cine nu va prooroci?
  9. Dați de știre de pe acoperișurile palatelor din Așdod, de pe palatele din țara Egiptului și ziceți: Adunați-vă pe muntele Samariei și vedeți câte neorânduieli sînt în această cetate si ce asupriri în sânul ei.
  10. Ei nu știu să lucreze cu dreptate, zice Domnul, strâng comori din silnicie și din jaf în palatele lor.
  11. Pentru aceasta, așa zice Domnul Dumnezeu: "Vrăjmașul va cutreiera prin țară și te va despuia de puterea ta și va jefui palatele tale!"
  12. Așa grăiește Domnul: "Precum ciobanul scapă din gura leului două șolduri de carne sau un vârf de ureche, așa vor scăpa fiii lui Israel! Voi care stați în Samaria pe un colț de pat și în Damasc în așternuturi,
  13. Ascultați și mărturisiți împotriva casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Savaot;
  14. Că în ziua în care voi pedepsi fărădelegile lui Israel, voi răsturna altarele cele din Betel și coarnele jertfelnicului vor fi sfărâmate și vor cădea pe pământ.
  15. Și casa cea de iarnă o voi dărâma și lăcașurile cele de fildeș vor pieri și case fără de număr nu vor mai fi", zice Domnul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro