1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amos

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Vai de voi, cei fără de grijă din Sion și cei care nădăjduiți în muntele Samariei! Însemnați pe cei mai de seamă dintre neamuri și îndreptați-vă către ei, voi cei din casa lui Israel!
  2. Treceți la Calne și vedeți, duceți-vă de acolo la Hamatul cel mare și coborâți-vă în Gatul Filisteii; prețuiesc ele mai mult decât aceste regate? Ținutul lor este mai mare decât al vostru?
  3. Voi fugiți de ziua cea de nenorocire și vă hărăziți o odihnă plină de primejdii.
  4. Iată că ei stau tolăniți pe paturi de fildeș și stau întinși în așternuturile lor și mănâncă miei din turmă și viței crescuți în staul.
  5. Se arată dibaci în cântece de liră și întocmai ca David se întrec în instrumente muzicale;
  6. Beau din cupe vin și din pârga untdelemnului își fac miresme pentru uns și nu le pasă de prăbușirea casei lui Iosif!
  7. Pentru aceasta ei vor fi duși în robie în fruntea robilor și strigătul de bucurie al celor fără frâu va dispărea.
  8. Juratu-S-a Domnul pe Sine însuși, zice Domnul Dumnezeu Savaot: Îmi este scârbă de semeția lui Iacov și palatele lui le urăsc, pentru aceasta voi preda cetatea dimpreună cu tot ceea ce este în ea.
  9. Astfel că dacă vor rămâne zece oameni într-o singură casă, vor muri!
  10. Și nu va scăpa decât un mic număr, ca să scoată oasele din casă. Unul va zice celui care este în fundul casei: "Mai este cu tine cineva?" Și celălalt îi va răspunde: "Nu!" Și cel dintâi îi va zice: "Taci, că nu trebuie să amintești numele Domnului!"
  11. Că iată Domnul va porunci și va lovi casa cea mare cu dărâmare și casa cea mică cu crăpături.
  12. Oare pot caii să fugă pe stâncă? Se va ara marea cu boii? Căci voi prefaceți judecata în otravă și rodul dreptății în pelin.
  13. Voi vă veseliți pentru Lodebar și ziceți: "Oare n-am cucerit prin forța noastră puterea?"
  14. Și iată Eu voi ridica împotriva voastră - voi, cei din casa lui Israel - zice Domnul Dumnezeu Savaot, un popor care vă va asupri de Ia intrarea Hamatului până la râul Araba.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro