1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amos

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Ascultați cuvântul acesta pe care eu îl rostesc asupra voastră, cântec de jale pentru voi, cei din casa lui Israel:
  2. Căzut-a ca să nu se mai scoale fecioara lui Israel, trântită stă la pământ și nimeni nu o ridică!
  3. Că așa grăiește Domnul Dumnezeu casei lui Israel: "Cetatea care scotea o mie de oameni în luptă va rămâne cu o sută, și cea care scotea o sută va rămâne cu zece".
  4. Că așa zice Domnul către casa lui Israel:
  5. "Căutați-Mă și veți fi vii! Nu umblați după Betel și în Ghilgal să nu intrați și nu treceți pe lângă Beer-Șeba, căci Ghilgalul va fi dus în robie și Betelul va rămâne o nimica toată.
  6. Ci căutați pe Domnul ca să fiți vii, ca nu cumva să dea flăcărilor casa lui Iosif, să fie mistuită și nimeni să nu o poată stinge din cei din Betel.
  7. Aceștia prefac judecata în pelin și prăbușesc dreptatea la pământ.
  8. Căutați pe Cel care a făcut Orionul și Pleiadele, pe Cel care preface dimineața în întuneric adânc și întunecă ziua ca noaptea, pe Cel care cheamă apa mării și o varsă peste fata pământului. Domnul este numele Lui!
  9. El aduce ruina peste cel puternic și prăpădul peste cetatea cea întărită.
  10. Ei urăsc pe apărătorul dreptului la poarta cetății și de cel ce grăiește cinstit le este scârbă.
  11. Drept aceea, fiindcă voi călcați în picioare pe cel sărman și luați de la el dar de grâu, cu toate că ați zidit case de piatră, nu le veți locui, și deși ați sădit viță de bun soi, nu veți bea din vinul ei.
  12. Că Eu știu că mari sînt fărădelegile voastre și grele păcatele voastre, ca unii care asupriți pe cel drept și luați mită și stoarceți pe cei săraci la porțile cetății.
  13. Dar în vremea aceea omul cel înțelept va tăcea, că este vreme rea.
  14. Căutați binele și nu răul, ca să fiți vii și așa Domnul Dumnezeu Savaot va fi cu voi precum ziceți că este.
  15. Urâți răul și iubiți binele și hotărâți judecata cea dreaptă la porți, poate că Domnul Dumnezeu Savaot Se va milostivi de cei rămași ai lui Iosif.
  16. Pentru aceasta așa grăiește Domnul Dumnezeu Savaot, Atotțiitorul: "În toate piețele plânset va fi și pe toate ulițele se va auzi strigând: Vai! Vai! Plugarul va fi îndemnat la jale și la tânguire lângă cei ce știu să se bocească.
  17. Și în toate viile va fi bocet, că Eu trec prin mijlocul tău", zice Domnul.
  18. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce se va întâmpla cu voi? Ziua Domnului este zi de întuneric si nu de lumină!
  19. Veți fi ca un om care fuge din fața leului și dă peste un urs, și ca unul care intră în casă și se reazemă cu mâna de un perete și îl mușcă șarpele.
  20. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric și nu lumină, beznă și nu strălucire?
  21. Urât-am, disprețuit-am prăznuirile voastre și nu simt nici o plăcere pentru sărbătorile voastre.
  22. Când Îmi veți aduce arderi de tot și prinoase, nu le voi binevoi și la jertfele de mântuire grase ale voastre nu voi pleca ochii.
  23. Depărtează de Mine zgomotul cântecelor tale, că nu am plăcere să ascult cântarea alăutelor tale!
  24. Și judecata se va năpusti ca apa ,Și dreptatea ca un șuvoi furios.
  25. Voi cei din casa lui Israel, Mi-ați adus, oare, jertfe și prinoase în pustiu, vreme de patruzeci de ani?
  26. Dar acum veți aduce cu voi pe Sacut, regele vostru, și steaua dumnezeului vostru, Chevan, idolii voștri pe care vi i-ați făurit.
  27. Și Eu vă voi duce robi dincolo de Damasc, zice Domnul, al Cărui nume este Dumnezeu Savaot.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro