1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amos

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 9

  1. Văzut-am pe Domnul stând lângă altar și a zis: "Lovește capetele stâlpilor ca să cadă tavanul, prăvălește-le peste capetele tuturor, iar pe cei ce vor scăpa, cu sabia îi voi omorî. Nimeni nu se va izbăvi cu fuga și nici unul nu-și va scăpa viața!
  2. Dacă se vor strecura în locuința morților, de acolo mâna Mea îi va apuca, și de se vor sui în cer, îi voi da jos de acolo;
  3. Dacă se vor ascunde pe vârful Carmelului și acolo îi voi prinde și îi voi apuca. De se vor ascunde dinaintea ochilor Mei în fundul mării, voi da poruncă șarpelui și îi va mușca.
  4. În robie de se vor duce înaintea vrăjmașilor lor, și acolo voi da poruncă și sabia îi va ucide, căci ochii Mei Eu îi ațintesc spre rău iar nu spre bine!
  5. Domnul Dumnezeu Savaot se atinge de pământ, și el se topește și toți locuitorii sînt cuprinși de jale. Pământul se înalță ca Nilul și descrește ca fluviul Egiptului.
  6. El a zidit locuințele Sale înalte în ceruri și bolta cea de peste pământ a întemeiat-o. El cheamă apele mării și le revarsă peste fața a tot pământul. Domnul este numele Lui.
  7. "Oare nu sunteți voi, feciori ai lui Israel, pentru Mine, ca și Cușiții?", zice Domnul. "Oare n-am scos Eu pe Israeliți din pământul Egiptului, pe Filisteni din Caftor și pe sirieni din Chir?"
  8. Iată ochii Domnului Dumnezeu privesc spre împărăția cea păcătoasă și Eu o voi nimici de pe fața pământului! Dar nu voi distruge casa lui Iacov, zice Domnul!
  9. Căci iată, voi da porunci și vă voi vântura printre toate neamurile, pe voi cei din neamul lui Israel, precum vânturi grâul la ciur, ca nici o pietricică să nu cadă pe pământ.
  10. De sabie vor pieri toți păcătoșii cei din poporul Meu, care zic: "Prăpădul nu ne va atinge și peste noi nu va da".
  11. În ziua aceea voi ridica cortul cel căzut al lui David și voi drege spărturile lui și dărâmăturile le voi ridica la loc și-l voi zidi ca în vremurile cele dintru început;
  12. Ca astfel ei să ia în stăpânire rămășița Edomului și toate popoarele peste care s-a chemat numele Meu, zice Domnul, Care face acestea.
  13. Iată vin zile, zice Domnul, când cel ce ară va ajunge din urmă pe cel ce seceră, și cel ce calcă strugurii pe cel ce seamănă. și munții vor picura must și toate colinele se vor topi.
  14. Și Eu voi întoarce din robie pe poporul Meu Israel, și ei vor zidi cetățile cele pustiite și le vor locui, vor sădi vii și vor bea din vinul lor, vor face grădini și din roadele lor vor mânca.
  15. Și îi voi răsădi în pământul lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o în stăpânire", zice Domnul Dumnezeul tău.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro