1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 8

  1. Acum deci nu este nici o condamnare pentru cei care sunt în Cristos Isus,
  2. căci legea Duhului vieții în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului și a morții.
  3. De fapt, ceea ce Legea nu putea, întrucât era slabă din cauza trupului, Dumnezeu, trimițându-l pe propriul său Fiu într-un trup asemănător cu cel al păcatului, a condamnat păcatul în trup,
  4. pentru ca dreptatea Legii să se împlinească în noi, cei care trăim nu după trup, ci după duh.
  5. Într-adevăr, cei care sunt după trup caută cele ale trupului, pe când cei care sunt după duh, cele ale Duhului.
  6. De fapt, dorința trupului este moarte, pe când dorința duhului este viață și pace.
  7. De aceea dorința trupului este dușmănie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate.
  8. Dar cei care sunt în trup nu pot să-i placă lui Dumnezeu.
  9. Însă voi nu sunteți în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, acesta nu este al lui.
  10. Dar dacă Cristos este în voi, deși trupul este supus morții din cauza păcatului, Duhul este viață datorită dreptății.
  11. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morți locuiește în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare, prin Duhul lui care locuiește în voi.
  12. Așadar, fraților, noi nu suntem datori trupului ca să trăim după trup.
  13. Dacă trăiți după trup, veți muri. Dar dacă, prin Duh, faceți să moară poftele trupului, veți trăi.
  14. Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu,
  15. pentru că nu ați primit un Duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul înfierii prin care strigăm: Abba, Tată!
  16. Însuși Duhul dă mărturie duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu.
  17. Iar dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Cristos, dacă suferim cu el, ca împreună cu el să fim și preamăriți.
  18. Eu consider că suferințele timpului prezent nu se pot compara cu gloria viitoare care ni se va revela.
  19. Într-adevăr, creația așteaptă cu nerăbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu.
  20. Căci creația a fost supusă zădărniciei, nu de bunăvoie, ci din cauza aceluia care a supus-o, cu speranța
  21. că și ea, creația, va fi eliberată de sclavia stricăciunii spre libertatea gloriei fiilor lui Dumnezeu.
  22. De fapt, noi știm că toată creația suspină și suferă durerile unei nașteri până în timpul de acum,
  23. dar nu numai ea, ci și noi, cei care avem ca prim dar [al lui Dumnezeu] Duhul, și noi suspinăm în noi înșine, așteptând înfierea și răscumpărarea trupului nostru;
  24. căci în speranță am fost mântuiți. Dar speranța care se vede nu este speranță, deoarece cum ar putea spera cineva ceea ce vede?
  25. Însă, dacă sperăm ceea ce nu vedem, atunci așteptăm cu răbdare.
  26. De asemenea, și Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre pentru că nu știm ce să cerem în rugăciune așa cum se cuvine, dar Duhul însuși intervine pentru noi cu suspine negrăite.
  27. Însă cel care cercetează inimile știe care este dorința Duhului; adică intervine în favoarea sfinților după voința lui Dumnezeu.
  28. De fapt, știm că el le îndreaptă toate spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemați după planul lui.
  29. Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a și hotărât să fie asemenea chipului Fiului său, așa încât el să fie primul născut între mulți frați;
  30. pe cei pe care de mai înainte i-a hotărât, i-a și chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a și justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceștia i-a și preamărit.
  31. Așadar, ce vom spune cu privire la acestea? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră?
  32. El, care nu l-a cruțat pe propriul său Fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu el?
  33. Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care justifică!
  34. Cine îi va condamna? Cristos Isus, care a murit, dar, mai mult, a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi.
  35. Cine ne va despărți de iubirea lui Cristos? Oare necazul, sau strâmtorarea, sau persecuția, sau foametea, sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia?
  36. După cum este scris: Pentru tine suntem dați la moarte toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere.
  37. Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători prin cel care ne-a iubit.
  38. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile,
  39. nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

  Viața în Duh

  Capitolul 8

  1 Acum deci nu este nici o condamnare pentru cei care sunt în Cristos Isus a, 2 căci legea Duhului vieții în Cristos Isus te-a b eliberat de legea păcatului și a morții. 3 De fapt, ceea ce Legea nu putea, întrucât era slabă din cauza trupului, Dumnezeu, trimițându-l pe propriul său Fiu într-un trup asemănător cu cel al păcatului, a condamnat păcatul în trup, 4 pentru ca dreptatea Legii să se împlinească în noi, cei care trăim nu după trup, ci după duh. 5 Într-adevăr, cei care sunt după trup caută cele ale trupului, pe când cei care sunt după duh, cele ale Duhului. 6 De fapt, dorința trupului este moarte, pe când dorința duhului este viață și pace. 7 De aceea dorința trupului este dușmănie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate. 8 Dar cei care sunt în trup nu pot să-i placă lui Dumnezeu. 9 Însă voi nu sunteți în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, acesta nu este al lui. 10 Dar dacă Cristos este în voi, deși trupul este supus morții din cauza păcatului, Duhul este viață datorită dreptății. 11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morți locuiește în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare, prin Duhul lui care locuiește în voi.
       12 Așadar, fraților, noi nu suntem datori trupului ca să trăim după trup. 13 Dacă trăiți după trup, veți muri. Dar dacă, prin Duh, faceți să moară poftele trupului, veți trăi. 14 Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, 15 pentru că nu ați primit un Duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul înfierii prin care strigăm: Abba, Tată! 16 Însuși Duhul dă mărturie duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. 17 Iar dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Cristos, dacă suferim cu el, ca împreună cu el să fim și preamăriți.

  Gloria viitoare

      18 Eu consider că suferințele timpului prezent nu se pot compara cu gloria viitoare care ni se va revela. 19 Într-adevăr, creația așteaptă cu nerăbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu. 20 Căci creația a fost supusă zădărniciei, nu de bunăvoie, ci din cauza aceluia care a supus-o, cu speranța 21 că și ea, creația, va fi eliberată de sclavia stricăciunii spre libertatea gloriei fiilor lui Dumnezeu. 22 De fapt, noi știm că toată creația suspină și suferă durerile unei nașteri până în timpul de acum, 23 dar nu numai ea, ci și noi, cei care avem ca prim dar [al lui Dumnezeu] Duhul, și noi suspinăm în noi înșine, așteptând înfierea și c răscumpărarea trupului nostru; 24 căci în speranță am fost mântuiți. Dar speranța care se vede nu este speranță, deoarece cum ar putea spera cineva ceea ce vede? 25 Însă, dacă sperăm ceea ce nu vedem, atunci așteptăm cu răbdare.
       26 De asemenea, și Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre pentru că nu știm ce să cerem în rugăciune așa cum se cuvine, dar Duhul însuși intervine pentru noi cu suspine negrăite. 27 Însă cel care cercetează inimile știe care este dorința Duhului; adică intervine în favoarea sfinților după voința lui Dumnezeu.
       28 De fapt, știm că el d le îndreaptă toate spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemați după planul lui. 29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a și hotărât să fie asemenea chipului Fiului său, așa încât el să fie primul născut între mulți frați; 30 pe cei pe care de mai înainte i-a hotărât, i-a și chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a și justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceștia i-a și preamărit.

  Iubirea lui Dumnezeu în Cristos Isus

      31 Așadar, ce vom spune cu privire la acestea? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? 32 El, care nu l-a cruțat pe propriul său Fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu el? 33 Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care justifică! 34 Cine îi va condamna? Cristos Isus, care a murit, dar, mai mult, a și înviat e, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. 35 Cine ne va despărți de iubirea lui Cristos? Oare necazul, sau strâmtorarea, sau persecuția, sau foametea, sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia? 36 După cum este scris:
      Pentru tine suntem dați la moarte toată ziua,
      suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere
  .
  37 Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători prin cel care ne-a iubit. 38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, 39 nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

   

  Note de subsol


  a O parte din manuscrise adaugă: Isus, care nu umblă după trup, ci după Duh.
  b În loc de: te-a apare în manuscrise vechi: m-a, sau: ne-a.
  c În unele manuscrise vechi lipseşte: înfierea şi.
  d Unele manuscrise vechi au: Dumnezeu.
  e Câteva manuscrise vechi adaugă: din morţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro