1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 6

  1. Așadar, ce vom zice? Să rămânem în păcat ca să se înmulțească harul?
  2. Nicidecum! Noi, care am murit pentru păcat, cum să mai trăim în el?
  3. Sau nu știți că noi toți, care am fost botezați în Cristos Isus, am fost botezați în moartea lui?
  4. Așadar, am fost înmormântați împreună cu el prin botez în moartea [lui] pentru ca, după cum Cristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă.
  5. Căci dacă am fost împreună sădiți într-o moarte asemănătoare cu a lui, la fel vom fi în înviere,
  6. știind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, așa încât să nu mai fim sclavii păcatului,
  7. fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat.
  8. Dar dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom și trăi împreună cu el,
  9. știind că Cristos cel înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui.
  10. Când a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el trăiește pentru Dumnezeu.
  11. Tot așa și voi, considerați că sunteți morți pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus.
  12. Așadar, să nu mai domnească păcatul în trupul vostru muritor, astfel încât să ascultați de poftele lui,
  13. și nici să nu puneți mădularele voastre în slujba păcatului ca instrumente ale nedreptății, ci oferiți-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca înviați din morți, iar mădularele voastre ca instrumente ale dreptății în slujba lui Dumnezeu.
  14. Căci păcatul nu va mai avea putere asupra voastră pentru că nu sunteți sub Lege, ci sub har.
  15. Și atunci, ce? Să păcătuim pentru că nu suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum!
  16. Nu știți că, dacă vă dați cuiva sclavi spre a-l asculta, sunteți sclavii aceluia de care ascultați, ori ai păcatului, spre moarte, ori ai ascultării, spre justificare?
  17. Dar, mulțumire să fie [adusă] lui Dumnezeu pentru că erați sclavii păcatului, însă ați ascultat din inimă de îndreptarul învățăturii care v-a fost încredințat.
  18. Fiind eliberați de păcat, voi ați devenit sclavi ai dreptății.
  19. Vorbesc ca om, din cauza slăbiciunii firii voastre: după cum [odinioară] vă puneați mădularele ca sclavi ai necurăției și nelegiuirii spre nelegiuire, tot așa, acum, oferiți-vă mădularele ca sclavi ai dreptății spre sfințenie.
  20. Căci atunci când erați sclavii păcatului, erați liberi în ceea ce privește dreptatea.
  21. Dar ce rod aveați atunci? Acum vă rușinați de acele lucruri, de vreme ce sfârșitul lor este moartea.
  22. Acum însă, după ce ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai lui Dumnezeu, aveți rolul vostru spre sfințire, iar scopul este viața veșnică.
  23. Într-adevăr, răsplata păcatului este moartea, în timp ce harul lui Dumnezeu este viața veșnică în Cristos Isus, Domnul nostru.

  Noua viață în Cristos, prin botez

  Capitolul 6

  1 Așadar, ce vom zice? Să rămânem în păcat ca să se înmulțească harul? 2 Nicidecum! Noi, care am murit pentru păcat, cum să mai trăim în el? 3 Sau nu știți că noi toți, care am fost botezați în Cristos Isus, am fost botezați în moartea lui? 4 Așadar, am fost înmormântați împreună cu el prin botez în moartea [lui] pentru ca, după cum Cristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă. 5 Căci dacă am fost împreună sădiți a într-o moarte asemănătoare cu a lui, la fel vom fi în înviere, 6 știind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul b păcatului să fie nimicit, așa încât să nu mai fim sclavii păcatului, 7 fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat.
       8 Dar dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom și trăi împreună cu el, 9 știind că Cristos cel înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui. 10 Când a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el trăiește pentru Dumnezeu. 11 Tot așa și voi, considerați că sunteți morți pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus c.
       12 Așadar, să nu mai domnească păcatul în trupul vostru muritor, astfel încât să ascultați de poftele lui, 13 și nici să nu puneți mădularele voastre în slujba păcatului ca instrumente ale nedreptății, ci oferiți-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca înviați din morți, iar mădularele voastre ca instrumente ale dreptății în slujba lui Dumnezeu. 14 Căci păcatul nu va mai avea putere asupra voastră pentru că nu sunteți sub Lege, ci sub har.

  De la sclavia păcatului la slujirea lui Dumnezeu

      15 Și atunci, ce? Să păcătuim pentru că nu suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum! 16 Nu știți că, dacă vă dați cuiva sclavi spre a-l asculta, sunteți sclavii aceluia de care ascultați, ori ai păcatului, spre moarte d, ori ai ascultării, spre justificare? 17 Dar, mulțumire să fie [adusă] lui Dumnezeu pentru că erați sclavii păcatului, însă ați ascultat din inimă de îndreptarul învățăturii care v-a fost încredințat. 18 Fiind eliberați de păcat, voi ați devenit sclavi ai dreptății. 19 Vorbesc ca om, din cauza slăbiciunii firii voastre: după cum [odinioară] vă puneați mădularele ca sclavi ai necurăției și nelegiuirii spre nelegiuire, tot așa, acum, oferiți-vă mădularele ca sclavi ai dreptății spre sfințenie. 20 Căci atunci când erați sclavii păcatului, erați liberi în ceea ce privește dreptatea. 21 Dar ce rod aveați atunci? Acum vă rușinați de acele lucruri, de vreme ce sfârșitul lor este moartea. 22 Acum însă, după ce ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai lui Dumnezeu, aveți rolul vostru spre sfințire, iar scopul este viața veșnică. 23 Într-adevăr, răsplata păcatului este moartea, în timp ce harul lui Dumnezeu este viața veșnică în Cristos Isus, Domnul nostru.

   

  Note de subsol


  a Termenul grec symphytoi (participiu plural, masculin) nu indică doar o altoire, ci o ramură din aceeaşi plantă. Este o "plantare împreună" care presupune aceeaşi creştere. Insistând asupra unităţii vii, unii traducători parafrazează expresia prin: au devenit o unică făptură; aceeaşi fiinţă; aceeaşi natură, pierzând din forţa metaforei sfântului Paul.
  b În scrierile sfântul Paul există diferenţă între sôma = corp, partea materială a trupului şi sarx = carne, trup, care indică firea slabă, limitată, aplecată spre rău a omului.
  c Câteva manuscrise vechi adaugă: Domnul nostru.
  d Unele manuscrise omit: spre moarte.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro