1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 16

  1. V-o încredințez pe Febe, sora noastră, care este și slujitoare a Bisericii din Cancreea,
  2. ca să o primiți în Domnul într-un mod vrednic sfinților și să o ajutați în tot ce-ar avea nevoie, căci și ea i-a ajutat pe mulți, chiar și pe mine.
  3. Salutați-i pe Priscila și pe Aquila, colaboratorii mei în Cristos Isus:
  4. aceștia și-au pus în primejdie viața pentru mine și le sunt recunoscător nu numai eu, ci și toate Bisericile dintre națiunile păgâne.
  5. Salutați și Biserica ce se adună în casa lor. Salutați-l pe iubitul meu, Epenet, care este primul rod al Asiei pentru Cristos.
  6. Salutați-o pe Maria, care s-a străduit atât de mult pentru voi.
  7. Salutați-i pe Andronic și pe Iunias, rudele mele și însoțitorii mei în închisoare, care sunt stimați printre apostoli. Aceștia au venit la Cristos chiar înainte de mine.
  8. Salutați-l pe Ampliat, care este iubitul meu în Domnul.
  9. Salutați-l pe Urban, colaboratorul meu în Cristos, și pe Stachis, iubitul meu.
  10. Salutați-l și pe Apeles, care este încercat în Cristos. Salutați-i și pe cei din casa lui Aristobul.
  11. Salutați-l pe Irodion, concetățeanul meu. Salutați-i pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul.
  12. Salutați-le pe Trifena și pe Trifosa, care se străduiesc pentru Domnul, și pe iubita Persida, care s-a străduit mult în Domnul.
  13. Salutați-l pe Rufus, cel ales în Domnul, ca și pe mama lui și a mea.
  14. Salutați-i pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrobas, pe Hermas și pe toți frații care sunt împreună cu ei.
  15. Salutați-i pe Filolog și pe Iulia, pe Nere și pe sora lui, pe Olimpas și pe toți sfinții care sunt cu ei.
  16. Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă. Vă salută toate Bisericile lui Cristos.
  17. În același timp, vă îndemn, fraților, să vă păziți cu grijă de cei care provoacă dezbinări și tulburări împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Evitați-i,
  18. căci astfel de [oameni] nu-l slujesc pe Domnul nostru Isus Cristos, ci pântecele propriu și, prin cuvinte mieroase și măgulitoare, înșală inimile celor simpli.
  19. Dar ascultarea voastră este cunoscută de toți. De aceea, mă bucur pentru voi și vreau să fiți înțelepți în ceea ce privește răul.
  20. Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus să fie cu voi!
  21. Vă salută Timotei, colaboratorul meu, și Luciu, Iason și Sosipater, conaționalii mei.
  22. Vă salut în Domnul eu, Tertius, care am scris această scrisoare.
  23. Vă salută Gaius, gazda mea și a întregii comunități. Vă mai salută Erast, vistierul cetății, și fratele Quartus.
  24. .
  25. Iar celui care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia mea și cu predicarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea misterului care a fost ascuns din timpuri veșnice,
  26. dar care a fost descoperit acum prin scrierile profetice, după porunca Dumnezeului celui veșnic, spre ascultarea credinței, [mister] care a fost făcut cunoscut tuturor națiunilor păgâne,
  27. lui Dumnezeu care, singur, este înțelept, prin Isus Cristos, lui să-i fie glorie în veci! Amin.

  Salutări către prietenii din Roma

  Capitolul 16

  1 V-o încredințez pe Febe, sora noastră, care este și slujitoare a a Bisericii din Cancreea, 2 ca să o primiți în Domnul într-un mod vrednic sfinților și să o ajutați în tot ce-ar avea nevoie, căci și ea i-a ajutat pe mulți, chiar și pe mine.
       3 Salutați-i pe Priscila și pe Aquila, colaboratorii mei în Cristos Isus: 4 aceștia și-au pus în primejdie viața pentru mine și le sunt recunoscător nu numai eu, ci și toate Bisericile dintre națiunile păgâne. 5 Salutați și Biserica ce se adună în casa lor. Salutați-l pe iubitul meu, Epenet, care este primul rod al Asiei pentru Cristos. 6 Salutați-o pe Maria, care s-a străduit atât de mult pentru voi. 7 Salutați-i pe Andronic și pe Iunias, rudele mele și însoțitorii mei în închisoare, care sunt stimați printre apostoli. Aceștia au venit la Cristos chiar înainte de mine. 8 Salutați-l pe Ampliat, care este iubitul meu în Domnul. 9 Salutați-l pe Urban, colaboratorul meu în Cristos, și pe Stachis, iubitul meu. 10 Salutați-l și pe Apeles, care este încercat în Cristos. Salutați-i și pe cei din casa lui Aristobul. 11 Salutați-l pe Irodion, concetățeanul meu. Salutați-i pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul. 12 Salutați-le pe Trifena și pe Trifosa, care se străduiesc pentru Domnul, și pe iubita Persida, care s-a străduit mult în Domnul. 13 Salutați-l pe Rufus, cel ales în Domnul, ca și pe mama lui și a mea. 14 Salutați-i pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrobas, pe Hermas și pe toți frații care sunt împreună cu ei. 15 Salutați-i pe Filolog și pe Iulia, pe Nere și pe sora lui, pe Olimpas și pe toți sfinții care sunt cu ei. 16 Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă. Vă salută toate Bisericile lui Cristos.

  Pericolul dezbinării

      17 În același timp, vă îndemn, fraților, să vă păziți cu grijă de cei care provoacă dezbinări și tulburări împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Evitați-i, 18 căci astfel de [oameni] nu-l slujesc pe Domnul nostru Isus Cristos, ci pântecele propriu și, prin cuvinte mieroase și măgulitoare, înșală inimile celor simpli. 19 Dar ascultarea voastră este cunoscută de toți. De aceea, mă bucur pentru voi și vreau să fiți înțelepți în ceea ce privește răul. 20 Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus să fie cu voi!

  Salutări de la însoțitorii lui Paul

      21 Vă salută Timotei, colaboratorul meu, și Luciu, Iason și Sosipater, conaționalii mei. 22 Vă salut în Domnul eu, Tertius, care am scris această scrisoare. 23 Vă salută Gaius, gazda mea și a întregii comunități. Vă mai salută Erast, vistierul cetății, și fratele Quartus. 24  b.

  Doxologia finală

      25  cIar celui care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia mea și cu predicarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea misterului care a fost ascuns din timpuri veșnice, 26 dar care a fost descoperit acum prin scrierile profetice, după porunca Dumnezeului celui veșnic, spre ascultarea credinței, [mister] care a fost făcut cunoscut tuturor națiunilor păgâne, 27 lui Dumnezeu care, singur, este înțelept, prin Isus Cristos, lui d să-i fie glorie în veci! e Amin.

   

  Note de subsol


  a Lit.: diaconesă. Termenul nu indică încă o misiune specială în Biserică.
  b Cele mai vechi şi importante manuscrise nu menţionează acest verset. O serie de manuscrise mai târzii introduc v. 24: Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toţi. Amin. Este, probabil, o reluare a v. 20.
  c V. 25-27 sunt introduse de multe manuscrise după Rom 14,23; iar de alte manuscrise sunt introduse după 15,23. În puţine manuscrise, aceste versete sunt complet omise.
  d În loc de: lui, unele manuscrise au: acestuia, iar codicele Vaticanus omite: lui.
  e Multe manuscrise adaugă aici: vecilor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro