1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. De aceea, tu, omule care judeci, oricine ai fi, nu ai scuze, căci tocmai prin faptul că îl judeci pe altul, te condamni pe tine, pentru că tu, care judeci, săvârșești aceleași lucruri.
  2. Noi știm că judecata lui Dumnezeu asupra celor care săvârșesc aceste lucruri este după adevăr.
  3. Dar tu, omule, care îi judeci pe cei care săvârșesc acestea, dar le practici și tu, crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?
  4. Sau disprețuiești bogăția bunătății sale, a îngăduinței și a îndelungii lui răbdări, și nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la convertire?
  5. Dar prin împietrirea ta și prin inima ta nepocăită, îți aduni mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu,
  6. care îl va răsplăti pe fiecare după faptele sale.
  7. Celor care prin statornicia în a face bine caută gloria, cinstea și nemurirea le va da viață veșnică,
  8. iar celor care, din spirit de răzvrătire și nesupunere față de adevăr, din contra, se supun nelegiuirii, [le va da] mânie și furie.
  9. Necaz și încercare peste orice suflet omenesc care săvârșește răul, mai întâi pentru iudeu și apoi pentru grec;
  10. mărire, cinste și pace pentru oricine săvârșește binele, mai întâi pentru iudeu și apoi pentru grec,
  11. căci la Dumnezeu nu este părtinire.
  12. De fapt, toți cei care au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege, iar toți cei care au păcătuit sub Lege vor fi judecați prin Lege.
  13. Pentru că nu cei care ascultă Legea sunt drepți la Dumnezeu, ci vor fi îndreptățiți cei care împlinesc Legea.
  14. Cât timp păgânii, care nu au Legea, fac din fire faptele Legii, ei care nu au Legea, sunt Lege pentru ei înșiși.
  15. Ei arată că fapta Legii este scrisă în inimile lor și despre aceasta dau mărturie atât conștiința lor, cât și gândurile lor care, pe rând, îi acuză sau îi dezvinovățesc.
  16. [Aceasta se va arăta] în ziua în care Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor, după evanghelia mea, prin Cristos Isus.
  17. Dacă tu, care te numești cu orgoliu iudeu și te bazezi pe Lege, tu, care te mândrești cu Dumnezeu,
  18. îi cunoști voința și, învățat fiind de Lege, știi să alegi lucrurile mai de folos,
  19. tu, care te crezi călăuza orbilor, lumina celor [aflați] în întuneric,
  20. învățătorul celor neștiutori, educatorul copiilor, întrucât ai în Lege îndreptarul cunoașterii și al adevărului,
  21. așadar, tu, care dai lecții altora, cum de nu te înveți pe tine însuți? Furi, tu, care predici să nu se fure?
  22. Comiți adulter, tu, care interzici adulterul? Prădezi templele, tu, care urăști idolii?
  23. Tu, care te mândrești cu Legea, prin încălcarea Legii, îl necinstești pe Dumnezeu!
  24. Căci așa este scris: Numele lui Dumnezeu este batjocorit între păgâni din cauza voastră.
  25. Circumcizia îți este într-adevăr de folos dacă practici Legea; dar dacă tu ești unul care încalcă Legea, circumcizia ta devine necircumcizie.
  26. Așadar, dacă cel necircumcis păzește hotărârile Legii, nu-i va fi oare considerată necircumcizia lui drept circumcizie?
  27. Și cel care, necircumcis din fire, dar care ține Legea, te va judeca pe tine, care prin litera [Legii] și circumcizie ești unul care încalcă Legea.
  28. Căci nu cel care pe dinafară [se arată iudeu] este iudeu, nici circumcizia nu este aceea [care apare] pe dinafară, în trup.
  29. Ci [iudeu] este cel care-i iudeu pe dinăuntru, iar circumcizia este aceea a inimii, în duh și nu în litera [Legii]: lauda acestuia nu-i de la oameni, ci de la Dumnezeu.

  Judecata dreaptă a lui Dumnezeu

  Capitolul 2

  1 De aceea, tu, omule care judeci, oricine ai fi, nu ai scuze, căci tocmai prin faptul că îl judeci pe altul, te condamni pe tine, pentru că tu, care judeci, săvârșești aceleași lucruri. 2 Noi știm că judecata lui Dumnezeu asupra celor care săvârșesc aceste lucruri este după adevăr. 3 Dar tu, omule, care îi judeci pe cei care săvârșesc acestea, dar le practici și tu, crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4 Sau disprețuiești bogăția bunătății sale, a îngăduinței și a îndelungii lui răbdări, și nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la convertire? 5 Dar prin împietrirea ta și prin inima ta nepocăită, îți aduni mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, 6 care îl va răsplăti pe fiecare după faptele sale. 7 Celor care prin statornicia în a face bine caută gloria, cinstea și nemurirea le va da viață veșnică, 8 iar celor care, din spirit de răzvrătire și nesupunere față de adevăr, din contra, se supun nelegiuirii, [le va da] mânie și furie. 9 Necaz și încercare peste orice suflet omenesc care săvârșește răul, mai întâi pentru iudeu și apoi pentru grec; 10 mărire, cinste și pace pentru oricine săvârșește binele, mai întâi pentru iudeu și apoi pentru grec, 11 căci la Dumnezeu nu este părtinire.
       12 De fapt, toți cei care au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege, iar toți cei care au păcătuit sub Lege vor fi judecați prin Lege. 13 Pentru că nu cei care ascultă Legea sunt drepți la Dumnezeu, ci vor fi îndreptățiți cei care împlinesc Legea. 14 Cât timp păgânii, care nu au Legea, fac din fire faptele Legii, ei care nu au Legea, sunt Lege pentru ei înșiși. 15 Ei arată că fapta Legii este scrisă în inimile lor și despre aceasta dau mărturie atât conștiința lor, cât și gândurile lor care, pe rând, îi acuză sau îi dezvinovățesc. 16 [Aceasta se va arăta] în ziua în care Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor, după evanghelia mea, prin Cristos Isus.

  Și iudeii au păcătuit

      17 Dacă tu, care te numești cu orgoliu iudeu și te bazezi pe Lege, tu, care te mândrești cu Dumnezeu, 18 îi cunoști voința și, învățat fiind de Lege, știi să alegi lucrurile mai de folos, 19 tu, care te crezi călăuza orbilor, lumina celor [aflați] în întuneric, 20 învățătorul celor neștiutori, educatorul copiilor, întrucât ai în Lege îndreptarul cunoașterii și al adevărului, 21 așadar, tu, care dai lecții altora, cum de nu te înveți pe tine însuți? Furi, tu, care predici să nu se fure? 22 Comiți adulter, tu, care interzici adulterul? Prădezi templele a, tu, care urăști idolii? 23 Tu, care te mândrești cu Legea, prin încălcarea Legii, îl necinstești pe Dumnezeu! 24 Căci așa este scris: Numele lui Dumnezeu este batjocorit între păgâni din cauza voastră.
       25 Circumcizia îți este într-adevăr de folos dacă practici Legea; dar dacă tu ești unul care încalcă Legea, circumcizia ta devine necircumcizie. 26 Așadar, dacă cel necircumcis păzește hotărârile Legii, nu-i va fi oare considerată necircumcizia lui drept circumcizie? 27 Și cel care, necircumcis din fire, dar care ține Legea, te va judeca pe tine, care prin litera [Legii] și circumcizie ești unul care încalcă Legea. 28 Căci nu cel care pe dinafară [se arată iudeu] este iudeu, nici circumcizia nu este aceea [care apare] pe dinafară, în trup. 29 Ci [iudeu] este cel care-i iudeu pe dinăuntru, iar circumcizia este aceea a inimii, în duh și nu în litera [Legii]: lauda acestuia nu-i de la oameni, ci de la Dumnezeu.

   

  Note de subsol


  a Legea lui Moise (Dt 7,25-26) interzicea cu stricteţe atingerea şi însuşirea statuetelor de idoli sau alte obiecte de cult. Probabil Paul face aluzie la comerţul cu obiecte de cult furate de la diferite temple.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro