1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 12

  1. Vă îndemn deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiți trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual.
  2. Nu vă conformați lumii acesteia, ci schimbați-vă prin înnoirea minții ca să înțelegeți care este voința lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârșit.
  3. Prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu vă considerați mai mult decât trebuie să vă considerați, ci fiecare să aibă despre sine o apreciere corectă, fiecare după măsura credinței pe care i-a dat-o Dumnezeu.
  4. Căci, după cum într-un singur trup avem multe membre, însă nu toate membrele au aceeași funcție,
  5. tot așa noi, care suntem mulți, suntem un singur trup în Cristos și mădulare unii altora.
  6. Dar avem daruri diferite după harul care ne-a fost dat: dacă cineva are [darul] profeției, [să profetizeze] după măsura credinței,
  7. dacă are [darul] slujirii, [să stăruie] în slujire, dacă este învățător, să-i învețe pe alții,
  8. dacă are [darul] de a îndemna, să îndemne. Cine dă [să dea] cu simplitate, cine conduce [să o facă] cu zel, cine face milostenie [s-o facă] cu bucurie.
  9. Iubirea să fie fără ipocrizie, urâți răul, atașați-vă de bine,
  10. iubiți-vă unii pe alții cu iubire frățească, întreceți-vă în a vă stima unii pe alții.
  11. Neobosiți în râvnă, înflăcărați de Duh, slujiți Domnului.
  12. Plini de bucurie în speranță, statornici în încercare, stăruiți în rugăciune.
  13. Luați parte la trebuințele sfinților! Practicați ospitalitatea!
  14. Binecuvântați pe cei care vă persecută: binecuvântați și nu blestemați.
  15. Bucurați-vă cu cei care se bucură și plângeți cu cei care plâng.
  16. Să aveți aceleași sentimente unii pentru alții. Nu râvniți la [funcții] înalte, ci lăsați-vă atrași de cele modeste. Nu vă considerați pe voi înșivă înțelepți.
  17. Nu întoarceți nimănui răul pentru rău, aveți în vedere [să faceți] bine înaintea tuturor oamenilor.
  18. Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii.
  19. Nu vă faceți singuri dreptate, iubiților, ci lăsați loc mâniei [lui Dumnezeu], căci este scris: A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, spune Domnul.
  20. Dimpotrivă, dacă dușmanului tău îi este foame, dă-i să mănânce; dacă îi este sete, dă-i să bea; căci făcând astfel vei aduna cărbuni aprinși pe capul lui.
  21. Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine.

  III. PARTEA MORALĂ

  Folosirea corectă a carismelor

  Capitolul 12

  1 Vă îndemn deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiți trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual. 2 Nu vă conformați lumii acesteia, ci schimbați-vă prin înnoirea minții ca să înțelegeți care este voința lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârșit.
       3 Prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu vă considerați mai mult decât trebuie să vă considerați, ci fiecare să aibă despre sine o apreciere corectă, fiecare după măsura credinței pe care i-a dat-o Dumnezeu. 4 Căci, după cum într-un singur trup avem multe membre, însă nu toate membrele au aceeași funcție, 5 tot așa noi, care suntem mulți, suntem un singur trup în Cristos și mădulare unii altora. 6 Dar avem daruri diferite după harul care ne-a fost dat: dacă cineva are [darul] profeției, [să profetizeze] după măsura credinței, 7 dacă are [darul] slujirii, [să stăruie] în slujire, dacă este învățător, să-i învețe pe alții, 8 dacă are [darul] de a îndemna, să îndemne. Cine dă [să dea] cu simplitate, cine conduce [să o facă] cu zel, cine face milostenie [s-o facă] cu bucurie.

  Iubirea față de frați

      9 Iubirea să fie fără ipocrizie, urâți răul, atașați-vă de bine, 10 iubiți-vă unii pe alții cu iubire frățească, întreceți-vă în a vă stima unii pe alții. 11 Neobosiți în râvnă, înflăcărați de Duh, slujiți Domnului. 12 Plini de bucurie în speranță, statornici în încercare, stăruiți în rugăciune. 13 Luați parte la trebuințele sfinților! Practicați ospitalitatea!
       14 Binecuvântați pe cei care vă persecută: binecuvântați și nu blestemați. 15 Bucurați-vă cu cei care se bucură și plângeți cu cei care plâng. 16 Să aveți aceleași sentimente unii pentru alții. Nu râvniți la [funcții] înalte, ci lăsați-vă atrași de cele modeste. Nu vă considerați pe voi înșivă înțelepți. 17 Nu întoarceți nimănui răul pentru rău, aveți în vedere [să faceți] bine înaintea tuturor oamenilor. 18 Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. 19 Nu vă faceți singuri dreptate, iubiților, ci lăsați loc mâniei [lui Dumnezeu], căci este scris: A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, spune Domnul. 20 Dimpotrivă, dacă dușmanului tău îi este foame, dă-i să mănânce; dacă îi este sete, dă-i să bea; căci făcând astfel vei aduna cărbuni aprinși pe capul lui. 21 Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro