1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea a doua a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 17

  1. "Eu, a zis Ahitofel către Abesalom, am să aleg douăsprezece mii de oameni și mă voi ridica să mă duc noaptea asta în urmărirea lui David;
  2. Și voi năvăli asupra lui când va fi ostenit și cu mâinile slăbănogite, și-l voi umple de groază și toți oamenii care sunt cu el se vor împrăștia și voi ucide numai pe rege,
  3. Iar pe oameni îi voi întoarce pe toți la tine. Și când nu va mai fi unul, al cărui suflet îl cauți tu, atunci tot poporul va fi în pace".
  4. Și a plăcut vorba aceasta lui Abesalom și tuturor bătrânilor lui Israel.
  5. "Chemați pe Hușai Archianul, a zis Abesalom, să auzim ce zice el".
  6. Atunci a venit Hușai la Abesalom și Abesalom i-a zis: "Iată ce zice Ahitofel; să facem oare cum zice el? Iar dacă nu, spune-mi tu!"
  7. "De data aceasta, a zis Hușai către Abesalom, nu este bun sfatul pe care l-a dat Ahitofel".
  8. "Tu cunoști pe tatăl tău și pe oamenii lui, urmă mai departe Hușai. Ei sunt viteji și foarte îndârjiți, ca ursoaica pustiului când i se răpesc puii și ca vierul sălbatic din câmp. Și apoi tatăl tău este om războinic; el nu stă să rămână cu poporul.
  9. Iată acum ei, de bună seamă, se ascunde în vreo peșteră sau în alt loc; și de cade cineva la cel dintâi atac asupra lor, se va auzi și se va zice: "Au fost înfrânți oamenii care au urmat lui Abesalom".
  10. Atunci până și cel mai viteaz care are inima ca de leu va cădea cu duhul; căci la tot Israelul este cunoscut cât de viteaz este tatăl tău și cât de curajoși sunt cei ce se află cu el.
  11. De aceea eu vă sfătuiesc: Să se adune la tine tot Israelul de la Dan până la Beerșeba, la număr tocmai ca nisipul mării, și să mergi tu însuți în mijlocul lor.
  12. Atunci vom merge asupra lui, în orice loc s-ar afla, și vom năvăli asupra lui, cum cade roua pe pământ, și nu-i va mai rămâne pe lângă el nici un om din cei ce se află cu el.
  13. Iar de va intra în vreo cetate, atunci tot Israelul va aduce frânghii la cetatea aceea și o vom târî în râu, încât nu va rămâne din ea nici pietricică".
  14. "Sfatul lui Hușai Archianul, au zis atunci Abesalom și tot Israelul, e mai bun decât sfatul lui. Ahitofel". Așa a judecat Domnul să strice sfatul cel mai bun al lui Ahitofel, ca să aducă Domnul pieirea asupra lui Abesalom.
  15. Apoi Hușai a zis către preoții Țadoc și Abiatar: "Așa și așa a sfătuit Ahitofel pe Abesalom și pe bătrânii lui Israel, iar eu i-am sfătuit așa și așa".
  16. Deci trimiteți acum repede să spună lui David așa: Tu, noaptea asta, să nu rămâi pe câmp în pustiu, ci să treci mai repede, ca să nu piară regele și oamenii care sunt cu el".
  17. În vremea aceasta Ionatan și Ahimaaț stăteau la En-Roghel. Deci s-a dus o slujnică și le-a spus acestora, iar aceștia s-au dus și au vestit pe regele David, căci ei nu se puteau arăta în cetate.
  18. Dar i-a zărit un tânăr și a spus lui Abesalom. Ei însă au plecat amândoi repede și s-au dus la Bahurim, în casa unui om, în ograda căruia se afla o fântână, și s-au ascuns în ea;
  19. Iar femeia omului a luat o pătură și a întins-o pe gura fântânii, a pus pe ea niște grâu pisat, așa încât nu se vedea nimic.
  20. Și venind slujitorii lui Abesalom în casă la femeie, i-au zis: "Unde sunt Ahimaaț și Ionatan?"Au trecut pârâul", le-a răspuns femeia. Și i-au căutat oamenii lui Abesalom, dar nu i-au găsit și s-au întors la Ierusalim.
  21. Iar dacă au plecat aceștia, ei au ieșit din fântână și s-au dus de au spus lui David: "Ridicați-vă și treceți repede apa, căci acestea a sfătuit Ahitofel împotriva voastră".
  22. Atunci s-a ridicat David și toți oamenii care erau cu el și au trecut Iordanul și până la ziuă n-a rămas niciunul care să nu fi trecut.
  23. Ahitofel însă, văzând că planul său n-a fost urmat, a pus șaua pe asin, a plecat și s-a dus la casa sa, în cetatea sa, și și-a făcut testamentul în folosul casei sale, apoi s-a spânzurat și a murit și a fost înmormântat în cetatea tatălui său.
  24. David a venit după aceea la Mahanaim, iar Abesalom a trecut Iordanul și tot Israelul era cu el.
  25. În locul lui Ioab, Abesalom a pus peste oștire pe Amasa. Amasa era fiul unui om cu numele Itra, din Israel, care intrase la Abigail, fiica lui Nahaș, sora Țeruiei, mama lui Ioab.
  26. Israel cu Abesalom și-au așezat tabăra în ținutul Galaad.
  27. Când David a venit la Mahanaim, Șobi, fiul lui Nahaș, din "Raba Amoniților, Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, și Barzilai Galaaditeanul, din Roghelim,
  28. Au adus zece paturi pregătite, zece talere, vase de lut, grâu, orz, făină, grăunte prăjite, bob, linte și pâine;
  29. Miere, unt, oi și brânză de vaci și le-au dat lui David și oamenilor care erau cu el, căci zicea: "Poporul este flămând și ostenit și a suferit de sete în pustie".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro