1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea a doua a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 8

  1. După aceasta David a lovit pe Filisteni și i-a supus și a luat David Meteg-Haama din mâna Filistenilor.
  2. Apoi a bătut și pe Moabiți și i-a măsurat cu funia, punându-i la pământ; și a măsurat două funii spre ucidere, și o funie spre cruțare și lăsare în viață. Atunci au ajuns Moabiții robi lui David și birnici.
  3. Apoi a bătut David pe Hadad-Ezer, fiul lui Rehob, regele din Țoba, pe când acesta mergea ca să-și întemeieze din nou domnia sa la râul Eufratului;
  4. Și a luat David de la el o mie șapte sute de călăreți și douăzeci de mii de pedestrași și a tăiat David vinele la toți caii de la care, lăsând pentru sine din ei numai pentru o sută de care.
  5. Atunci au venit Sirienii din Damasc în ajutor lui Hadad-Ezer, regele Țobei; însă David a omorât douăzeci și două de mii de Sirieni.
  6. Și a pus David oști de pază în Siria Damascului, iar Sirienii au ajuns robi și birnici lui David. Domnul însă a păzit pe David pretutindeni unde s-a dus.
  7. Atunci a luat David scuturile cele de aur care s-au găsit la robii lui Hadad-Ezer și le-a dus la Ierusalim.
  8. Pe acestea le-a luat apoi Șișac, regele Egiptului, în timpul năvălirii lui asupra Ierusalimului, în zilele lui Roboam, fiul lui Solomon. Iar din Tebah și Beritai, cetățile lui Hadad-Ezer, regele David a luat foarte multă aramă.
  9. Auzind Tou, regele Hamatului, că David a bătut toată oștirea lui Hadad-Ezer,
  10. A trimis pe Hadoram, fiul său, la regele David să-l salute și să-i mulțumească, pentru că s-a războit cu Hadad-Ezer și l-a biruit. Căci Hadad-Ezer se afla în război cu Tou. Iar în mâinile lui Hadoram se aflau vase de argint, de aur și de aramă.
  11. Pe acestea încă le-a hărăzit David Domnului, împreună cu aurul Și argintul pe care îl afierosise din cele luate de la toate popoarele supuse: de la Sirieni, Filisteni și Amaleciți și din prada de la Hadad-Ezer, fiul lui Rehob, regele Țobei.
  12. Astfel și-a făcut David nume, întorcându-se de la înfrângerea celor optsprezece mii de Sirieni din Valea Sărată.
  13. Apoi a pus oștiri de pază în Idumeea; în toată Idumeea a pus oștiri de pază și toți Idumeii au ajuns robii lui David.
  14. Iar Domnul a păzit pe David pretutindeni pe unde a fost.
  15. Și a domnit David peste tot Israelul, făcând judecată și dreptate în tot poporul său.
  16. Ioab, fiul lui Țeruia, era căpetenia oștirii, iar Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar.
  17. Țadoc, fiul lui Ahitub, și Ahimelec, fiul lui Abiatar, au fost preoți, iar Seraia a fost dregător.
  18. Benaia, fiul lui Iehoiada, a fost căpetenie peste Cheretieni și Peletieni, iar fiii lui David erau cei dintâi la curte.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro