1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea a doua a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 20

  1. Din întâmplare, se afla acolo un om netrebnic, anume Șeba, fiul lui Bicri veniamineanul. Acesta a sunat din trâmbiță și a zis: "Noi n-avem nici o împărtășire cu David și nici o legătură cu fiul lui Iesei! Fiecare la cortul său, Israele!"
  2. Atunci s-au despărțit de David toți Israeliții și s-au dus după Șeba, fiul lui Bicri. Iudeii însă au rămas de partea regelui lor, de la Iordan, până la Ierusalim.
  3. Ajungând apoi David la casa sa în Ierusalim, a luat regele pe cele zece concubine pe care le lăsase să aibă în grijă casa și le-a pus într-o casă deosebită, sub supraveghere și le purta de grijă, dar nu se ducea la ele. Și au trăit ele acolo până la moartea lor, ca văduve.
  4. Apoi a zis David către Amasa: "În timp de trei zile cheamă pe Iudei la mine și să vii și tu aici!"
  5. Și s-a dus Amasa să cheme pe Iudei, dar a zăbovit mai multă vreme decât i se dăduse.
  6. Atunci David a zis lui Abișai: "Acum Șeba, fiul lui Bicri, are să ne facă mai mult rău decât Abesalom. Ia tu slugile stăpânului tău și urmărește-l, ca să nu-și găsească cetăți întărite și să nu scape din ochii noștri!"
  7. Și a plecat Abișai, urmat de oamenii lui Ioab, de Cheretieni și Peletieni și de toți oamenii buni de luptă din Ierusalim, să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri.
  8. Dar pe când erau ei aproape de piatra cea mare, de lângă Ghibeon, s-a întâlnit cu ei Amasa. Ioab era îmbrăcat cu hainele sale ostășești și încins cu sabia care atârna la șold în teaca ei, în care intra și ieșea foarte ușor.
  9. "Ești sănătos, frate?" a zis Ioab către Amasa. Apoi a apucat Ioab pe Amasa cu mâna de barbă, ca să-l sărute.
  10. Amasa însă nu s-a ferit de sabia care era în mâna lui Ioab și acesta l-a lovit cu ea în pântece și i-a vărsat măruntaiele jos și nu i-a mai dat altă lovitură. Și Amasa a murit. Apoi Ioab cu fratele său Abișai au alergat după Șeba, fiul lui Bicri.
  11. Unul din oamenii lui Ioab însă a rămas lângă Amasa și striga: "Cine vrea pe Ioab și cine este pentru David să urmeze pe Ioab!"
  12. Amasa însă zăcea mort în sânge, în mijlocul drumului. Dar văzând omul acela al lui Ioab că tot poporul se oprește la trupul lui Amasa, l-a târât pe acesta din drum în câmp și a aruncat peste el o haină, deoarece vedea că orice trecător se apropia de el.
  13. Iar după ce a fost târât din drum, tot poporul lui Israel s-a dus după Ioab, să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri.
  14. Ioab însă a trecut prin toate triburile israelite până la Abel și Bet-Maaca și prin tot ținutul Berim și toți locuitorii cetăților s-au adunat și au mers după el.
  15. Venind apoi, au împresurat pe Șeba în Abel și în Bet-Maaca și au ridicat un val împrejurul cetății; și apropiindu-se de zid, toți cei ce erau cu Ioab se sileau să spargă zidul.
  16. Atunci o femeie înțeleaptă a strigat de pe zidul cetății: "Ascultați, ascultați, spuneți lui Ioab să vină încoace, că am să-i vorbesc!"
  17. Apropiindu-se Ioab, femeia a zis: "Tu ești Ioab?"Eu!" a răspuns Ioab. "Ascultă vorba roabei tale!" a zis, femeia. "Ascult!" a răspuns Ioab.
  18. "Odinioară era obiceiul, a adăugat ea, să se spună: Să se întrebe în Abel și în Dan, dacă se mai păstrează ceea ce au hotărât credincioșii din Israel
  19. Eu sunt din cetățile pașnice și credincioase ale lui Israel, și tu voiești să strici o cetate și încă mama cetăților lui Israel. De ce să strici tu moștenirea Domnului?"
  20. "Departe, departe de mine gândul de a strica sau de a dărâma! a răspuns Ioab.
  21. Lucrul nu era așa, ci un om din munții lui Efraim, anume Șeba, fiul lui Bicri, și-a ridicat mâna asupra regelui David. Dați-mi-l numai pe el singur și mă voi depărta de cetate". "Iată, a zis femeia către Ioab, capul lui îți va fi aruncat peste zid!"
  22. Și s-a dus femeia cu vorba ei înțeleaptă la tot poporul și a spus la tot poporul ca să taie capul lui Șeba, fiul lui Bicri. Și au tăiat capul lui Șeba, fiul lui Bicri, și l-au aruncat lui Ioab. Atunci Ioab a sunat din trâmbiță și toți oamenii s-au depărtat de cetate și s-au dus pe la casele lor. Iar Ioab s-a întors în Ierusalim la rege.
  23. Și era Ioab peste toată oștirea Israeliților, iar Benaia, fiul lui Iehoiada, era peste Cheretieni și Peletieni.
  24. Adoram era peste dări; Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;
  25. Siva era secretar; Țadoc și Abiatar erau preoți.
  26. De asemenea și Ira din Iair era sfetnic apropiat al lui David.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro