1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea a doua a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 24

  1. Mânia Domnului s-a aprins iarăși asupra Israeliților, pentru că cineva din ei îndemnase pe David, zicând: "Mergi de numără pe Israel și pe Iuda!"
  2. Și a zis regele către Ioab, căpetenia oștirii care era cu el: "Cutreieră toate triburile din Israel și ale lui Iuda, de la Dan până la Beer-Șeba, numără poporul, ca să știu numărul oamenilor".
  3. Domnul Dumnezeul tău, a răspuns Ioab, să înmulțească poporul încă pe atâta pe cât este, ba încă și de o sută de ori atâta și ochii domnului meu, regele, să vadă. Și pentru ce domnul meu, regele, voiește acest lucru?
  4. Dar cuvântul regelui, dat lui Ioab și căpeteniilor oștirii, a biruit. Și s-a dus Ioab cu căpeteniile oștirii de la rege să numere poporul lui Israel.
  5. Trecând Iordanul, au poposit la Aroer, în partea dreaptă a cetății care este în mijlocul văii Gad, aproape de Iazer.
  6. De acolo au mers în Galaad și în pământul Tahtim-Hodși, de unde au venit la Dan-Iaan,
  7. Și ocolind Sidonul, au mers la cetatea Tir și prin toate cetățile Heveilor și Canaaneilor și au ieșit în partea de miazăzi a Iudei, la Beer-Șeba.
  8. Apoi au străbătut toată țara aceasta și după nouă luni și douăzeci de zile au ajuns la Ierusalim.
  9. Și a dat Ioab regelui cartea cu numărătoarea poporului, din care se vedea că Israeliții erau opt sute de mii de bărbați vârstnici, buni de război, iar cei din Iuda cinci sute de mii.
  10. Atunci s-a cutremurat inima lui David după ce a numărat poporul. Și a zis David către Domnul: "Greu am păcătuit eu, făcând așa, și acum mă rog înaintea Ta, Doamne, iartă păcatul robului Tău, căci m-am purtat peste măsură de nebunește!"
  11. A doua zi dimineața s-a sculat David. Fusese însă cuvântul Domnului către Gad proorocul, ca să spună lui David viitorul, zicându-i:
  12. "Mergi și spune lui David: Așa zice Domnul: Îți arăt trei pedepse: alege-ți una din ele, să vină asupra ta".
  13. Și a venit Gad la David și i-a vestit, zicându-i: "Alege-ți ce vrei: foamete în țara ta șapte ani; să fugi trei luni de vrăjmașii tăi și ei să te urmărească; sau timp de trei zile să fie ciumă în țara ta? Chibzuiește și hotărăște; ce să spun Celui ce m-a trimis",
  14. "E tare greu, a răspuns David lui Gad, dar să cad mai bine în mâna Domnului, căci mila Lui este mare; numai în mâinile oamenilor să nu cad!" Și și-a ales David ciuma în vremea secerișului grâului.
  15. Și a trimis Domnul ciumă asupra lui Israel de dimineață până la vremea hotărâtă. Și a început molima în popor și au murit de la Dan până la Beer-Șeba șaptezeci de mii de oameni.
  16. Și și-a întins îngerul Domnului mâna asupra Ierusalimului, ca să-l pustiiască, dar I S-a făcut milă Domnului și a zis îngerului care ucidea poporul: "Destul! Oprește-i acum mâna!" Îngerul Domnului se afla atunci la aria lui Aravna Iebuseul.
  17. Și văzând David pe îngerul care lovea poporul, a zis către Domnul: "Iată eu am păcătuit! Fărădelegea am făcut-o eu. Dar aceste oi ce-au făcut? Deci îndreaptă-ți mâna Ta asupra mea și asupra casei tatălui meu!"
  18. În ziua aceea Gad a venit la David și a zis: "Mergi de ridică jertfelnic Domnului în aria lui Aravna Iebuseul".
  19. Și s-a dus David, cum îi zisese proorocul Gad și cum poruncise Domnul.
  20. și privind Aravna, a văzut pe rege și slugile lui venind la el; și a ieșit Aravna și s-a închinat regelui cu fața până la pământ.
  21. "La ce a venit domnul meu, regele, la robul tău?" a întrebat Aravna. "Ca să cumpăr de la tine aria, a răspuns David, și să fac acolo jertfelnic Domnului, pentru ca să înceteze moartea în popor"
  22. "Să ia domnul meu, regele, și să aducă jertfă Domnului ce voiește, a zis Aravna către David. Iată boii pentru ardere de tot, iar carele și jugurile boilor vor sluji de lemne.
  23. Toate acestea le dăruiesc regelui. Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze!" a adăugat Aravna.
  24. "Ba nu, a zis regele către Aravna, eu am să-ți plătesc prețul și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot, lucruri luate în darn. Și a cumpărat David aria și boii cu cincizeci de sicli de argint.
  25. Și a ridicat David acolo jertfelnic Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de împăcare. Și S-a milostivit Domnul asupra tării și a încetat moartea în Israel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro