1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea a doua a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 9

  1. "N-a mai rămas, oare, cineva din casa lui Saul? - zise David. Eu i-aș arăta milă din pricina lui Ionatan".
  2. În casa lui Saul însă fusese un rob, cu numele Țiba. Pe acesta l-au chemat la David și i-a zis regele: "Tu ești Țiba?"Eu, robul tău", a răspuns acesta.
  3. "Nu cumva mai este cineva din casa lui Saul? a întrebat regele, că i-aș arăta mila lui Dumnezeu". "Ba este, fiul lui Ionatan, cel șchiop de picioare", a zis Țiba către rege.
  4. Iar regele zise: "Unde este?"Iată, a răspuns Țiba regelui, el este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar".
  5. Și a trimis regele David de l-au luat de la casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar.
  6. Și a venit Mefiboșet, fiul lui Ionatan, la David și, căzând cu fața la pământ, s-a închinat regelui. Și a zis regele: "Mefiboșet!"Da, robul tău!" a răspuns acesta.
  7. "Nu te teme, a zis regele David, că eu îți voi arăta milă pentru tatăl tău, Ionatan, și-ți voi întoarce toate țarinile lui Saul, bunicul tău, și tu vei mânca totdeauna pâine la masa mea".
  8. Atunci s-a închinat Mefiboșet șl a zis: "Ce este robul tău, de ai căutat tu la un asemenea câine mort, cum sunt eu?"
  9. Regele însă a chemat pe Țiba, sluga lui Saul, și i-a zis: "Toate câte au fost ale lui Saul și ale întregii lui case le dau fiului stăpânului tău:
  10. Deci lucrează pentru el pământul, tu cu fiii tăi și cu robii tăi, și strânge roadele lui, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de hrană. Mefiboșet, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea".
  11. Țiba avea cincisprezece feciori și douăzeci de robi. Și a zis Țiba către rege: "Tot ce poruncește regele, stăpânul meu, robului său, robul tău va îndeplini".
  12. Și mânca Mefiboșet la masa lui David, ca unul din copiii regelui. Mefiboșet avea un copil mic cu numele Micha. Și toți cei ce trăiau în casa lui Țiba erau slugile lui Mefiboșet.
  13. Iar Mefiboșet era olog. Trăia în Ierusalim și mânca totdeauna la masa regelui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro