1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea a doua a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Auzind Ișboșet, fiul lui Saul, că a murit Abner în Hebron, i-au slăbit mâinile și tot Israelul s-a tulburat.
  2. Ișboșet, fiul lui Saul, avea două căpetenii de oștire; numele unuia era Baana și numele celuilalt era Rechab, feciorii lui Rimon Beeroteanul, din urmașii lui Veniamin, căci și Beerotul se socotea al lui Veniamin.
  3. Și au fugit Beerotenii la Ghitaim rămânând acolo ca străini până azi.
  4. De la Ionatan, fiul lui Saul, rămăsese ura fiu șchiop. Acesta era de cinci ani, când a venit din Israel vestea despre moartea lui Saul și a lui Ionatan, iar doica lui l-a luat și a fugit. Dar pe când fugea ea grăbită, el a căzut și a rămas șchiop. Numele lui era Mefiboșet.
  5. Atunci au plecat Rechab și Baana, fiii lui Rimon Beeroteanul, și au venit în casa lui Ișboșet chiar în arșița zilei; acesta însă dormea de amiază în patul său.
  6. Iar portarului casei, care curățise grâu, îi venise somn și adormise. Atunci Rechab și Baana, fratele său, au intrat în casă, ca și-cum ar fi vrut să ia grâu, și l-au lovit pe Ișboșet în stomac și apoi au fugit.
  7. Și când intraseră ei în casă, Ișboșet dormea în patul său, în odaia sa de dormit, și ei l-au lovit și l-au omorât și i-au tăiat capul și au luat capul lui cu ei și au mers prin câmpie toată noaptea
  8. Și au adus capul lui Ișboșet la David, în Hebron, și au zis către rege: "Iată capul lui Ișboșet, fiul lui Saul, dușmanul tău, care a căutat sufletul tău. Acum Domnul a răzbunat pe domnul meu regele, împotriva lui Saul, vrăjmașul tău, și împotriva urmașilor lui".
  9. Și răspunzând David lui Rechab și lui Baana, fratele lui, feciorii lui Rimon Beeroteanul, le-a zis: "Viu este Domnul, Care a izbăvit sufletul meu din tot necazul,
  10. Că dacă pe cel ce mi-a adus vestea și a zis: "Iată a murit Saul și Ionatan", și se socotea pe sine vestitor de bucurie, eu, în loc să-l răsplătesc, l-am prins și l-am ucis în Țiclag,
  11. Apoi acum, când niște oameni netrebnici au ucis un om nevinovat în casa lui și în patul lui, oare nu voi cere sângele lui din mâinile voastre și nu vă voi stârpi de pe pământ?"
  12. Și a poruncit David slugilor și i-au ucis, și le-au tăiat mâinile și picioarele și le-au spânzurat deasupra iazului din Hebron. Iar capul lui Ișboșet l-au luat și l-au îngropat în mormântul lui Abner, în Hebron.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro