1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea a doua a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Atunci au venit toate triburile lui Israel la David în Hebron și au zis:
  2. "Iată, noi suntem oasele tale și carnea ta. Încă de pe când Saul domnea peste noi, tu ai povățuit pe Israel și Domnul a zis către tine: Tu vei paște pe poporul Meu Israel și tu vei fi povățuitorul lui Israel".
  3. Au venit toți bătrânii lui Israel la rege în Hebron și a încheiat cu ei regele David legământ în Hebron, înaintea Domnului; și au uns pe David rege peste tot Israelul.
  4. David însă era ca de treizeci de ani când s-a făcut rege și a domnit patruzeci de ani.
  5. în Hebron a domnit peste Iuda șapte ani și șase luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani peste tot Israelul și peste Iuda.
  6. Atunci au pornit regele și oamenii lui la Ierusalim, împotriva Iebuseilor, locuitorii țării aceleia. Dar aceștia au zis către David: "Nu vei intra aici, căci te vor goni orbii și șchiopii care zic: David nu va intra aici!"
  7. David însă a luat cetatea Sionului; aceasta este cetatea lui David.
  8. Și a zis David în ziua aceea: "Tot cel ce va ucide pe Iebusei să lovească cu lancea și pe șchiopii și pe orbii care urăsc sufletul lui David". De aceea se și zice: "Orbul și șchiopul nu vor intra în casa Domnului!"
  9. Atunci s-a mutat David în cetate și a numit-o cetatea lui David; și a făcut întărituri de jur împrejur, de la Milo și până înăuntru.
  10. Și a propășit David și s-a înălțat, și Domnul Dumnezeul Savaot era cu el.
  11. În vremea aceea a trimis Hiram, regele Tirului, soli la David și lemn de cedru, tâmplari, pietrari și zidari, și aceștia au făcut casă lui David.
  12. Și a înțeles David că Domnul l-a întărit rege peste Israel și a înălțat regatul său din pricina poporului său Israel.
  13. Și și-a mai luat David femei și concubine din Ierusalim, după ce a venit din Hebron.
  14. Și i s-au mai născut lui David fii și fiice. Iată și numele celor ce i s-au născut în Ierusalim: Șamua și Șobab, Natan și Solomon;
  15. Ibhar și Elișua, Nefeg și Iafia;
  16. Elișama, Eliada și Elifelet; Samae, Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, Elfalat, Naged, Nafec, Ionatan, Leasamis, Baalimat și Elifaat.
  17. Iar dacă au auzit Filistenii că David a fost uns rege peste Israel, s-au ridicat Filistenii cu toții să caute pe David. Auzind însă David, s-a dus în cetate;
  18. Iar Filistenii au venit și s-au așezat în valea Refaim.
  19. Și a întrebat David pe Domnul, zicând: "Să mă duc oare împotriva Filistenilor? Îi vei da Tu, oare, în mâinile mele?"Du-te, a zis Domnul către David, căci Eu voi da pe Filisteni în mâinile tale!"
  20. Atunci s-a dus David la Baal-Perațim și i-a lovit acolo și a zis David: "Domnul a măturat pe vrăjmașii mei dinaintea mea, ca și cum i-ar fi luat apa". Și de aceea s-a și dat locului aceluia numele de Baal-Perațim.
  21. Filistenii însă și-au lăsat acolo idolii lor, iar David și oamenii săi i-au luat și a poruncit să-i ardă cu foc.
  22. Dar Filistenii au năvălit iarăși și s-au așezat în valea Refaim.
  23. David a întrebat din nou pe Domnul, zicând: "Să mă duc oare împotriva Filistenilor și îi vei da Tu oare în mâinile mele?"Să nu ieși înaintea lor, i-a răspuns El, ci i-ai pe la spate și înaintează spre ei dinspre dumbrava murelor;
  24. Și când vei auzi un zgomot, ca și cum ar veni pe vârful arborilor dumbrăvilor, atunci să pornești, căci atunci a pornit Domnul înaintea ta, ca să lovească oștirea Filistenilor".
  25. Și a făcut David cum i-a poruncit Domnul și a lovit pe Filisteni de la Ghibeon până la Ghezer.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro