1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea a doua a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. După aceasta David a întrebat pe Domnul și a zis: "Să mă duc, oare, în vreuna din cetățile lui Iuda?"Du-te!", i-a zis Domnul. "Unde să mă duc?", a întrebat iarăși David. "În Hebron", i s-a răspuns.
  2. Și s-a dus acolo David și cele două femei ale sale, Ahinoam izreeliteanca și Abigail carmeliteanca, fosta femeie a lui Nabal.
  3. Și pe oamenii cei ce fuseseră cu el i-a adus David pe fiecare cu familia lui și s-a așezat în cetatea Hebron.
  4. Atunci au venit bărbații lui Iuda și au uns acolo pe David rege pentru casa lui Iuda, spunându-i-se lui David că locuitorii din Iabeșul Galaadului au îngropat pe Saul.
  5. Atunci a trimis David soli la locuitorii din Iabeșul Galaadului, ca să le spună: "Binecuvântați sunteți voi de Domnul, pentru că ați arătat milă lui Saul, domnul vostru și unsul Domnului, și l-ați îngropat pe el și pe fiul lui, Ionatan.
  6. Să vă răsplătească dar Domnul cu milă și cu credincioșie, și eu vă voi face bine, pentru că ați făcut aceasta.
  7. Să se întărească mâinile voastre și să fiți curajoși, căci stăpânul vostru Saul a murit și casa lui luda m-a uns pe mine rege peste voi.
  8. Dar Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirilor lui Saul, a luat pe Ișboșet, fiul lui Saul, și l-a dus din tabăra lui la Mahanaim
  9. Și l-a făcut rege peste Galaad, Așer, Izreel, Efrem, Veniamin și peste tot Israelul.
  10. Ișboșet însă, fiul lui Saul, era ca de patruzeci de ani când s-a făcut rege peste Israel și a domnit doi ani; iar cu David a rămas numai casa lui Iuda.
  11. Tot timpul cât a domnit David în Hebron peste casa lui Iuda, au fost șapte ani și șase luni.
  12. Atunci Abner, fiul lui Ner, și slugile lui Ișboșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim la Ghibeon și a ieșit și Ioab, fiul Țeruiei, cu slugile lui David și s-au întâlnit la iazul Ghibeonului.
  13. Și s-au așezat unii de o parte de iaz, iar alții de cealaltă parte a iazului.
  14. Și a zis Abner către Ioab: "Să se scoale tinerii și să joace înaintea noastră!"Să se scoale!", a zis Ioab.
  15. Și s-au sculat și s-au dus un număr de doisprezece Veniamineni din partea lui Ișboșet, fiul lui Saul, și doisprezece dintre slugile lui David.
  16. Și s-au apucat de cap unul pe altul și și-au înfipt sabia unul altuia în coastă și au căzut împreună. Și s-a numit locul acela Helcat-Hațurim, (Locul Săbiilor), care se află în Ghibeon.
  17. Apoi s-a dat în ziua aceea bătălia cea mai crâncenă și Abner cu oamenii lui Israel au fost bătuți de slugile lui David.
  18. Acolo se aflau trei feciori ai Țeruiei: Ioab, Abișai și Asael. Asael însă era sprinten de picior, ca o căprioară de câmp.
  19. Și a alergat Asael după Abner și l-a urmărit, fără să se abată nici la dreapta, nici la stânga de pe urmele lui.
  20. Și uitându-se Abner înapoi, a zis: "Asael, tu ești oare?"Eu!" a zis acesta.
  21. "Abate-te la dreapta sau la stânga, a zis Abner, și alege-ți unul din oameni și ia armele lui!"
  22. Dar Asael nu a voit să se lase de el. Și a zis iarăși Abner către Asael: "Lasă-te de mine, ca să nu te dobor la pământ. Atunci cu ce obraz mă voi arăta înaintea lui Ioab, fratele tău? Ce este aceasta? întoarce-te la fratele tău!"
  23. Dar acela nu a voit să se lase. Atunci Abner, întorcându-și lancea, l-a lovit în pântece și lancea a trecut printr-însul și el a căzut chiar acolo și a murit pe loc. Și toți cei ce treceau pe la locul unde căzuse și murise Asael se opreau.
  24. Ioab și Abișai încă urmăreau pe Abner. Soarele asfințise când au sosit aceștia la dealul Amma ce vine în fața Ghiahului, pe calea ce duce spre pustiul Ghibeonului.
  25. Și atunci, adunându-se Veniaminenii împrejurul lui Abner, au alcătuit o oștire și au stat pe vârful unui deal,
  26. De unde a strigat Abner către Ioab și a zis: "Oare mereu va sfâșia sabia? Dare nu știi tu că urmările au să fie dureroase? Până când nu vei zice oamenilor să înceteze de a mai urmări pe frații lor?"
  27. "Viu este Dumnezeu, a zis Ioab, dacă tu ne-ai fi grăit altfel, încă de dimineață ar fi încetat oamenii mei de a mai urmări pe frații lor".
  28. Apoi a sunat Ioab din trâmbiță și tot poporul s-a oprit și mai mult n-au mai urmărit pe Israeliți, încetând lupta.
  29. Abner însă și oamenii lui au mers pe șes toată noaptea aceea și au trecut Iordanul și, străbătând tot Bitronul, au venit la Mahanaim.
  30. Ioab însă s-a întors din urmărirea lui Abner și a adunat tot poporul și au lipsit de la număr, dintre oamenii lui David, nouăsprezece inși, precum și Asael.
  31. Iar slugile lui David, lovind pe Veniamineni și pe oamenii lui Abner, au căzut din aceștia trei sute șaizeci de oameni.
  32. Și luând pe Asael, l-au îngropat în mormântul tatălui său, ce se află în Betleem. Apoi Ioab cu oamenii săi au mers toată noaptea și în revărsatul zorilor au ajuns la Hebron.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro