1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

    1. Isus i-a răspuns și i-a zis: "Adevăr, adevăr îți spun, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu".
    1. Nicodim i-a zis: "Cum poate să se nască un om când este bătrân? Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale și să se nască?"
    1. Isus i-a răspuns: "Adevăr, adevăr îți spun: dacă cineva nu se naște din apă și Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.

Isus și Nicodim

Capitolul 3

3 Isus i-a răspuns și i-a zis: "Adevăr, adevăr îți spun, dacă cineva nu se naște din nou b, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu". 4 Nicodim i-a zis: "Cum poate să se nască un om când este bătrân? Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale și să se nască?" 5 Isus i-a răspuns: "Adevăr, adevăr îți spun: dacă cineva nu se naște din apă și Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.

 

Note de subsol


b Adverbul anothen poate însemna "de sus" sau "din nou". Ţinând cont de versetul care urmează, se pare că sensul este "din nou". Totuşi evanghelistul foloseşte în mod intenţionat semnificaţia dublă a cuvântului.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro