1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 9

  1. Pe când trecea, a văzut un om, orb din naștere.
  2. Discipolii lui l-au întrebat: "Rabbi, cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinții lui?"
  3. Isus a răspuns: "N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci [este astfel] ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
  4. Noi trebuie să săvârșim lucrările celui care m-a trimis, atât timp cât este zi; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.
  5. Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii".
  6. După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi
  7. și i-a zis: "Du-te și spală-te la piscina Siloe!" - care înseamnă "Trimisul". Așadar, el a plecat, s-a spălat și s-a întors văzând.
  8. Atunci, vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era cerșetor, au zis: "Nu este el cel care ședea și cerșea?"
  9. Unii spuneau: "El este!", alții ziceau: "Nu, dar seamănă cu el!" El a zis: "Eu sunt!"
  10. Așadar, i-au spus: "Cum ți s-au deschis ochii?"
  11. El a răspuns: "Omul care se numește Isus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: «Du-te la Siloe și spală-te!» Deci, m-am dus și, după ce m-am spălat, am început să văd".
  12. Ei i-au zis: "Unde este acela?" El a spus: "Nu știu".
  13. L-au dus la farisei pe cel care fusese orb.
  14. De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina și i-a deschis ochii.
  15. Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis: "Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd".
  16. Câțiva dintre farisei ziceau: "Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sâmbăta". Alții, însă, ziceau: "Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?" Și era dezbinare între ei.
  17. Deci, i-au zis iarăși orbului: "Tu ce spui despre el, de vreme ce ți-a deschis ochii?" El a răspuns: "Este un profet".
  18. Iudeii nu credeau despre el că fusese orb și a început să vadă, până când i-au chemat pe părinții celui care și-a căpătat vederea
  19. și i-au întrebat: "Acesta este fiul vostru pe care spuneți că l-ați născut orb? Așadar, cum de vede acum?"
  20. Părinții lui au răspuns și au zis: "Știm că acesta este fiul nostru și că l-am născut orb.
  21. Dar cum de vede acum, nu știm. Și nici cine i-a deschis ochii nu știm. Întrebați-l pe el; e destul de mare. Va vorbi el însuși despre sine".
  22. Părinții lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei. De fapt, iudeii se înțeleseseră deja ca, dacă cineva ar fi mărturisit că el este Cristos, să fie exclus din sinagogă.
  23. De aceea au spus părinții lui: "E destul de mare; întrebați-l pe el".
  24. Atunci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: "Dă mărire lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos".
  25. El a răspuns: "Eu nu știu dacă este un păcătos. Eu una știu: că eram orb și acum văd".
  26. Ei i-au zis: "Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?"
  27. Le-a răspuns: "V-am spus deja și nu m-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Nu cumva vreți și voi să deveniți discipolii lui?"
  28. Atunci au început să-l insulte, zicând: "Tu ești discipolul lui. Noi suntem discipolii lui Moise!
  29. Noi știm că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu. Dar acesta nu știm de unde este".
  30. Omul a răspuns și le-a zis: "Tocmai asta-i de mirare, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii.
  31. Noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși ci, dacă cineva îl cinstește pe Dumnezeu și împlinește voința lui, pe acela îl ascultă.
  32. De când e lumea, nu s-a auzit ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naștere.
  33. Dacă acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic".
  34. I-au răspuns și au zis: "Tu ești născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi?" Și l-au dat afară.
  35. Isus a auzit că l-au dat afară și, întâlnindu-l, i-a zis: "Crezi tu în Fiul Omului?"
  36. El a răspuns: "Cine este, Doamne, ca să cred în el?"
  37. Isus i-a spus: "L-ai și văzut. Este cel care vorbește cu tine".
  38. El i-a zis: "Cred, Doamne"; și s-a închinat înaintea lui.
  39. Isus i-a zis: "Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi".
  40. Unii dintre fariseii care erau cu el au auzit acestea și i-au zis: "Nu cumva suntem și noi orbi?"
  41. Isus le-a zis: "Dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat. Dar pentru că spuneți: «Vedem», păcatul vostru rămâne.

  Vindecarea orbului din naștere

  Capitolul 9

  1 Pe când trecea, a văzut un om, orb din naștere. 2 Discipolii lui l-au întrebat: "Rabbi, cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinții lui?" 3 Isus a răspuns: "N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci [este astfel] ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4 Noi a trebuie să săvârșim lucrările celui care m-a trimis, atât timp cât este zi; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5 Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii".
       6 După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă b, i-a pus tina pe ochi 7 și i-a zis: "Du-te și spală-te la piscina Siloe!" c - care înseamnă "Trimisul". Așadar, el a plecat, s-a spălat și s-a întors văzând.
       8 Atunci, vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era cerșetor, au zis: "Nu este el cel care ședea și cerșea?" 9 Unii spuneau: "El este!", alții ziceau: "Nu, dar seamănă cu el!" El a zis: "Eu sunt!" 10 Așadar, i-au spus: "Cum ți s-au deschis ochii?" 11 El a răspuns: "Omul care se numește Isus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: «Du-te la Siloe și spală-te!» Deci, m-am dus și, după ce m-am spălat, am început să văd". 12 Ei i-au zis: "Unde este acela?" El a spus: "Nu știu".

  Interogatoriul făcut de către farisei

      13 L-au dus la farisei pe cel care fusese orb. 14 De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina și i-a deschis ochii.
       15 Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis: "Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd". 16 Câțiva dintre farisei ziceau: "Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sâmbăta". Alții, însă, ziceau: "Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?" Și era dezbinare între ei. 17 Deci, i-au zis iarăși orbului: "Tu ce spui despre el, de vreme ce ți-a deschis ochii?" El a răspuns: "Este un profet".
       18 Iudeii nu credeau despre el că fusese orb și a început să vadă, până când i-au chemat pe părinții celui care și-a căpătat vederea 19 și i-au întrebat: "Acesta este fiul vostru pe care spuneți că l-ați născut orb? Așadar, cum de vede acum?" 20 Părinții lui au răspuns și au zis: "Știm că acesta este fiul nostru și că l-am născut orb. 21 Dar cum de vede acum, nu știm. Și nici cine i-a deschis ochii nu știm. Întrebați-l pe el; e destul de mare d. Va vorbi el însuși despre sine". 22 Părinții lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei. De fapt, iudeii se înțeleseseră deja ca, dacă cineva ar fi mărturisit că el este Cristos, să fie exclus din sinagogă e. 23 De aceea au spus părinții lui: "E destul de mare; întrebați-l pe el".
       24 Atunci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: "Dă mărire lui Dumnezeu! f Noi știm că omul acesta este un păcătos". 25 El a răspuns: "Eu nu știu dacă este un păcătos. Eu una știu: că eram orb și acum văd". 26 Ei i-au zis: "Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?" 27 Le-a răspuns: "V-am spus deja și nu m-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Nu cumva vreți și voi să deveniți discipolii lui?" 28 Atunci au început să-l insulte, zicând: "Tu ești discipolul lui. Noi suntem discipolii lui Moise! 29 Noi știm că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu. Dar acesta nu știm de unde este". 30 Omul a răspuns și le-a zis: "Tocmai asta-i de mirare, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. 31 Noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși ci, dacă cineva îl cinstește pe Dumnezeu și împlinește voința lui, pe acela îl ascultă. 32 De când e lumea, nu s-a auzit ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naștere. 33 Dacă acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic". 34 I-au răspuns și au zis: "Tu ești născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi?" Și l-au dat afară.

  Orbirea spirituală

      35 Isus a auzit că l-au dat afară și, întâlnindu-l, i-a zis: "Crezi tu în Fiul Omului?" 36 El a răspuns: "Cine este, Doamne, ca să cred în el?" 37 Isus i-a spus: "L-ai și văzut. Este cel care vorbește cu tine". 38 El i-a zis: "Cred, Doamne"; și s-a închinat înaintea lui. 39 Isus i-a zis: "Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi".
       40 Unii dintre fariseii care erau cu el au auzit acestea și i-au zis: "Nu cumva suntem și noi orbi?" 41 Isus le-a zis: "Dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat. Dar pentru că spuneți: «Vedem», păcatul vostru rămâne.

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise încearcă să rezolve dificultatea textului, schimbând astfel: Eu trebuie să săvârşesc. Deşi neclară, forma la plural este cea mai probabilă.
  b Această tină făcută din pământ şi salivă nu este un leac sau un rit magic, ci are o valoare simbolică. De altfel, orbul se vindecă abia după ce îndeplineşte porunca lui Isus de a se spăla în piscina Siloe.
  c Piscina Siloe aduna apa izvorului Ghihon printr-un tunel lung de 544 m, săpat în stâncă de regele Ezechia, în sec. al VIII-lea î.C. (2Rg 20,20). Zidul piscinei a fost construit de Şalum (Neh 3,15). În ebraică, numele vine de la Shiloah, ceea ce înseamnă "trimisul", aşa cum notează şi Ioan.
  d Lit.: are vârsta. Expresia corespondentă în ebraică înseamnă: "are vârsta majoratului". În practica ebraică, un copil devenea major la 12 ani, vârstă la care trebuia să cunoască toată Legea şi să dea un examen din ea în faţa comunităţii. După aceasta, era proclamat "fiu al Legii", având toate drepturile şi obligaţiile unui evreu.
  e Legislaţia referitoare la excomunicare prevedea, pe vremea aceea, următoarele cazuri: 1) nezifah - excomunicarea de o săptămână, pentru o abatere uşoară; 2) nidduy - excomunicare pe 30 de zile, dar, în acest timp, era permisă participarea la unele adunări; 3) herem - excomunicarea solemnă impusă de autorităţile iudaice, care îl excludea pe cineva din Israel pentru totdeauna.
  f Este o formulă folosită pentru a constrânge pe cineva să dea o mărturie adevărată, în special când trebuia să recunoască o vină (1Sam 6,5; Ios 7,19). Sensul este: "Jură înaintea lui Dumnezeu că vei spune adevărul şi numai adevărul!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro