1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 4

  1. De aceea, având această slujire pe care am primit-o din îndurare, nu ne descurajăm,
  2. ci am renunțat la cele ascunse și rușinoase, nu umblăm cu prefăcătorie și nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, arătând adevărul, ne prezentăm în fața conștiinței oricărui om înaintea lui Dumnezeu.
  3. Și chiar dacă evanghelia noastră este sub un văl, ea este ascunsă de văl pentru cei care se pierd,
  4. pentru cei necredincioși, cărora dumnezeul veacului acestuia le-a întunecat mințile ca să nu vadă strălucirea evangheliei gloriei lui Cristos, cel care este chipul lui Dumnezeu.
  5. Căci nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Isus Cristos Domnul, iar noi suntem servitori ai voștri de dragul lui Isus.
  6. Într-adevăr, Dumnezeu, care a zis: "Să strălucească lumina din întuneric", el însuși a strălucit în inimile noastre pentru luminarea cunoașterii gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Cristos.
  7. Dar noi avem această comoară în vase de lut pentru ca puterea imensă să fie de la Dumnezeu, și nu de la noi.
  8. Suntem apăsați de necazuri din toate părțile, dar nu striviți; suntem în cumpănă, dar nu disperați;
  9. persecutați, dar nu abandonați; doborâți, dar nu uciși.
  10. Pretutindeni purtăm în trupul nostru moartea lui Isus ca să se arate și viața lui Isus în trupul nostru.
  11. Căci noi care trăim suntem mereu dați la moarte pentru Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.
  12. Așa încât în noi lucrează moartea, iar în voi, viața.
  13. Dar având același duh al credinței, după cum este scris: Am crezut, de aceea am vorbit, credem și noi și de aceea vorbim,
  14. știind că cel care l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va așeza lângă el împreună cu voi.
  15. De fapt, toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulțindu-se harul, să sporească aducerea de mulțumire prin cât mai mulți spre gloria lui Dumnezeu.
  16. De aceea noi nu ne descurajăm, dimpotrivă, dacă omul nostru din afară se trece, cel interior se înnoiește din zi în zi,
  17. căci suferința noastră scurtă și ușoară ne pregătește un belșug nemărginit al gloriei veșnice,
  18. pentru că noi nu căutăm cele care se văd, dar cele care nu se văd, căci cele care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice.

  Comoara spirituală în vase de lut

  Capitolul 4

  1 De aceea, având această slujire pe care am primit-o din îndurare, nu ne descurajăm, 2 ci am renunțat la cele ascunse și rușinoase, nu umblăm cu prefăcătorie și nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, arătând adevărul, ne prezentăm în fața conștiinței oricărui om înaintea lui Dumnezeu. 3 Și chiar dacă evanghelia noastră este sub un văl, ea este ascunsă de văl pentru cei care se pierd, 4 pentru cei necredincioși, cărora dumnezeul veacului a acestuia le-a întunecat mințile ca să nu vadă strălucirea evangheliei gloriei lui Cristos, cel care este chipul lui Dumnezeu. 5 Căci nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Isus Cristos Domnul, iar noi suntem servitori ai voștri de dragul lui Isus b. 6 Într-adevăr, Dumnezeu, care a zis: "Să strălucească lumina din întuneric", el însuși a strălucit în inimile noastre pentru luminarea cunoașterii gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Cristos.
       7 Dar noi avem această comoară în vase de lut pentru ca puterea imensă să fie de la Dumnezeu, și nu de la noi. 8 Suntem apăsați de necazuri din toate părțile, dar nu striviți; suntem în cumpănă, dar nu disperați; 9 persecutați, dar nu abandonați; doborâți, dar nu uciși. 10 Pretutindeni purtăm în trupul nostru moartea lui Isus ca să se arate și viața lui Isus în trupul nostru. 11 Căci noi care trăim suntem mereu dați la moarte pentru Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. 12 Așa încât în noi lucrează moartea, iar în voi, viața.
       13 Dar având același duh al credinței, după cum este scris: Am crezut, de aceea am vorbit, credem și noi și de aceea vorbim, 14 știind că cel care l-a înviat pe Domnul c Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va așeza lângă el împreună cu voi. 15 De fapt, toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulțindu-se harul, să sporească aducerea de mulțumire prin cât mai mulți spre gloria lui Dumnezeu.

  Viața din credință

      16 De aceea noi nu ne descurajăm, dimpotrivă, dacă omul nostru din afară se trece, cel interior se înnoiește din zi în zi, 17 căci suferința noastră scurtă și ușoară ne pregătește un belșug nemărginit al gloriei veșnice, 18 pentru că noi nu căutăm cele care se văd, dar cele care nu se văd, căci cele care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice.

   

  Note de subsol


  a După terminologia NT, expresia "dumnezeul veacului" (sau "al lumii") se referă la Satana (cf. Lc 4,6; In 12,31; 14,30; 16,1).
  b Manuscrisele cele mai vechi au: prin Isus, iar câteva manuscrise au: prin Cristos.
  c Există o serie de variante în manuscrise: pe Isus; pe Domnul nostru Isus; pe Domnul Isus Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro