1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 6

  1. Deoarece noi colaborăm cu el, vă mai îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar,
  2. căci el spune: La momentul potrivit te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat: iată, acum este momentul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii.
  3. Noi nu dăm nimănui nici o ocazie de poticnire ca să nu fie defăimată slujirea noastră.
  4. Dar în toate noi ne prezentăm ca niște slujitori ai lui Dumnezeu printr-o mare răbdare în necazuri, în nevoi și strâmtorări,
  5. în bătăi, în închisori și în răscoale, în osteneli, în vegheri și în posturi,
  6. prin curăție, prin cunoaștere, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul cel Sfânt și prin iubire neprefăcută,
  7. prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu și prin armele de atac și de apărare ale dreptății,
  8. în mărire și înjosire, în defăimare și în vorbire de bine; considerați ca înșelători, deși suntem fideli adevărului;
  9. ca niște necunoscuți, deși suntem bine cunoscuți; ca unii care sunt pe moarte, deși iată că trăim; ca niște pedepsiți, dar nu omorâți;
  10. ca niște întristați, deși suntem totdeauna plini de bucurie; ca niște săraci, deși îmbogățim pe mulți; ca unii care nu au nimic, deși stăpânim toate.
  11. Gura noastră s-a deschis către voi, corintenilor, inima noastră s-a lărgit.
  12. Nu în noi sunteți la strâmtorare, ci înlăuntrul vostru sunteți la strâmtorare.
  13. Plătiți-ne și voi același preț - vă spun ca unor copii - lărgiți-vă inimile!
  14. Nu vă înjugați la același jug cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între justificare și nelegiuire? Sau ce comuniune este între lumină și întuneric?
  15. Ce acord poate fi între Cristos și Beliar? Sau ce relație este între un credincios și un necredincios?
  16. Ce legătură poate fi între templul lui Dumnezeu și idoli? Doar noi suntem templul Dumnezeului celui viu, după cum a spus Dumnezeu: Voi locui între ei și voi umbla împreună cu ei; eu voi fi Dumnezeul lor și ei voi fi poporul meu.
  17. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă, spune Domnul. Iar de ceea ce este necurat, nu vă atingeți și eu vă voi primi.
  18. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, spune Domnul cel atotputernic.

  Apostolatul lui Paul

  Capitolul 6

  1 Deoarece noi colaborăm cu el, vă mai îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar, 2 căci el spune:
      La momentul potrivit te-am ascultat
      și în ziua mântuirii te-am ajutat:

      iată, acum este momentul potrivit,
      iată, acum este ziua mântuirii.
  3 Noi nu dăm nimănui nici o ocazie de poticnire ca să nu fie defăimată slujirea noastră. 4 Dar în toate noi ne prezentăm ca niște slujitori ai lui Dumnezeu printr-o mare răbdare în necazuri, în nevoi și strâmtorări, 5 în bătăi, în închisori și în răscoale, în osteneli, în vegheri și în posturi, 6 prin curăție, prin cunoaștere, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul cel Sfânt și prin iubire neprefăcută, 7 prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu și prin armele de atac și de apărare a ale dreptății, 8 în mărire și înjosire, în defăimare și în vorbire de bine; considerați ca înșelători, deși suntem fideli adevărului; 9 ca niște necunoscuți, deși suntem bine cunoscuți; ca unii care sunt pe moarte, deși iată că trăim; ca niște pedepsiți, dar nu omorâți; 10 ca niște întristați, deși suntem totdeauna plini de bucurie; ca niște săraci, deși îmbogățim pe mulți; ca unii care nu au nimic, deși stăpânim toate.
       11 Gura noastră s-a deschis către voi, corintenilor, inima noastră s-a lărgit. 12 Nu în noi sunteți la strâmtorare, ci înlăuntrul vostru sunteți la strâmtorare. 13 Plătiți-ne și voi același preț - vă spun ca unor copii - lărgiți-vă inimile!

  Creștinul - templul lui Dumnezeu

      14 Nu vă înjugați la același jug cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între justificare și nelegiuire? Sau ce comuniune este între lumină și întuneric? 15 Ce acord poate fi între Cristos și Beliar? b Sau ce relație este între un credincios și un necredincios? 16 Ce legătură poate fi între templul lui Dumnezeu și idoli? Doar noi suntem c templul Dumnezeului celui viu, după cum a spus Dumnezeu:
      Voi locui între ei și voi umbla împreună cu ei;
      eu voi fi Dumnezeul lor și ei voi fi poporul meu.

  17    De aceea, ieșiți din mijlocul lor
      și despărțiți-vă,
  spune Domnul.
      Iar de ceea ce este necurat, nu vă atingeți
      și eu vă voi primi.

  18    Euvoi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice,
      spune Domnul cel atotputernic.

   

  Note de subsol


  a Lit.: armele din dreapta şi din stânga.
  b Este o formă neobişnuită a termenului Belial, folosit în ebraică pentru diavol. Nu este totuşi un nume propriu, la origine, ci este compus din două cuvinte care înseamnă "fără valoare". În VT apare des expresia "fiul lui Belial" pentru a se indica "un om rău".
  c Multe manuscrise importante au: voi sunteţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro