1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 8

  1. Vă facem cunoscut, fraților, harul lui Dumnezeu care le-a fost dat Bisericilor din Macedonia,
  2. pentru că bucuria lor a fost mare în mijlocul necazurilor grele și a sărăciei cumplite și a devenit și mai mare prin bogăția generozității lor.
  3. Dau mărturie că au dat de bunăvoie, după puterile lor, ba chiar peste puterile lor.
  4. Mi-au cerut cu multă stăruință favorul de a participa la ajutorarea sfinților,
  5. dar nu numai după cum sperasem noi, ci s-au dăruit mai întâi pe ei înșiși Domnului, apoi nouă prin voința lui Dumnezeu.
  6. Noi l-am rugat pe Tit să ducă la bun sfârșit între voi această binefacere, așa cum a început-o.
  7. Dar, așa cum sunteți mai presus în toate, în credință și în cuvânt, în cunoaștere și în orice străduință și în iubirea pe care v-am împărtășit-o, la fel să fiți mai presus și în această binefacere.
  8. Nu spun aceasta ca o poruncă, ci, prin râvna altora, vreau să pun la încercare curăția iubirii voastre.
  9. Căci voi cunoașteți harul Domnului nostru Isus Cristos, care din iubire față de voi, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți.
  10. În această privință vă dau un sfat: [lucrarea] aceasta vă este de folos vouă care, încă de anul trecut, ați fost cei dintâi nu numai în efectuarea, ci și în finalizarea ei.
  11. Acum duceți la bun sfârșit realizarea ei așa încât, după cum ați avut bunăvoința să o plănuiți, tot așa să o și înfăptuiți, din ceea ce aveți,
  12. pentru că, dacă este bunăvoință, darul este bine primit, după cât are cineva, nu după cât nu are.
  13. Ușurarea altora să nu devină o povară pentru voi, ci să fie în spirit de egalitate:
  14. prisosul vostru din momentul de față [să umple] lipsa lor, pentru ca prisosul lor să umple lipsa voastră, așa încât să fie egalitate,
  15. după cum este scris: Celui care a strâns mult nu i-a prisosit, iar celui care a strâns puțin nu i-a lipsit.
  16. Mulțumire să fie adusă lui Dumnezeu, cel care pune în inima lui Tit același zel pentru voi.
  17. El nu numai că a primit îndemnul nostru, dar, cuprins de un zel și mai mare, a plecat la voi de bunăvoie.
  18. Împreună cu el, l-am trimis și pe fratele care, pentru evanghelie, este renumit în toate Bisericile,
  19. dar nu numai atât, ci a și fost ales de Biserici ca însoțitor al nostru în această [operă de] binefacere, căreia ne-am consacrat, spre gloria Domnului și pentru [a vă arăta] străduința noastră.
  20. Prin aceasta vrem să evităm ca cineva să ne vorbească de rău cu privire la această colectă bogată de care ne îngrijim,
  21. căci noi ne preocupăm de cele bune nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor.
  22. Așadar, l-am trimis împreună cu ei și pe fratele nostru pe care l-am pus de multe ori la încercare în multe situații și s-a dovedit plin de zel. Însă acum este și mai plin de zel pentru încrederea mare pe care o are în voi.
  23. Astfel, fie pentru Tit, însoțitorul și colaboratorul meu la voi, fie pentru frații noștri, delegații Bisericilor, gloria lui Cristos,
  24. arătați-le în fața Bisericilor dovada iubirii voastre și motivul mândriei noastre pentru voi.

  III. COLECTA PENTRU BISERICA
  DIN IERUSALIM


  Generozitatea macedonenilor

  Capitolul 8

  1 Vă facem cunoscut, fraților, harul lui Dumnezeu care le-a fost dat Bisericilor din Macedonia, 2 pentru că bucuria lor a fost mare în mijlocul necazurilor grele și a sărăciei cumplite a și a devenit și mai mare prin bogăția generozității lor. 3 Dau mărturie că au dat de bunăvoie, după puterile lor, ba chiar peste puterile lor. 4 Mi-au cerut cu multă stăruință favorul de a participa la ajutorarea sfinților, 5 dar nu numai după cum sperasem noi, ci s-au dăruit mai întâi pe ei înșiși Domnului, apoi nouă prin voința lui Dumnezeu.

  Motive pentru a fi generoși

      6 Noi l-am rugat pe Tit să ducă la bun sfârșit între voi această binefacere, așa cum a început-o. 7 Dar, așa cum sunteți mai presus în toate, în credință și în cuvânt, în cunoaștere și în orice străduință și în iubirea pe care v-am împărtășit-o b, la fel să fiți mai presus și în această binefacere.
       8 Nu spun aceasta ca o poruncă, ci, prin râvna altora, vreau să pun la încercare curăția iubirii voastre. 9 Căci voi cunoașteți harul Domnului nostru Isus Cristos, care din iubire față de voi, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. 10 În această privință vă dau un sfat: [lucrarea] aceasta vă este de folos vouă care, încă de anul trecut, ați fost cei dintâi nu numai în efectuarea, ci și în finalizarea ei. 11 Acum duceți la bun sfârșit realizarea ei așa încât, după cum ați avut bunăvoința să o plănuiți, tot așa să o și înfăptuiți, din ceea ce aveți, 12 pentru că, dacă este bunăvoință, darul este bine primit, după cât are cineva, nu după cât nu are. 13 Ușurarea altora să nu devină o povară pentru voi, ci să fie în spirit de egalitate: 14 prisosul vostru din momentul de față [să umple] lipsa lor, pentru ca prisosul lor să umple lipsa voastră, așa încât să fie egalitate, 15 după cum este scris:
      Celui care a strâns mult nu i-a prisosit,
      iar celui care a strâns puțin nu i-a lipsit
  .

  Rolul lui Tit

      16 Mulțumire să fie adusă lui Dumnezeu, cel care pune în inima lui Tit același zel pentru voi. 17 El nu numai că a primit îndemnul nostru, dar, cuprins de un zel și mai mare, a plecat la voi de bunăvoie. 18 Împreună cu el, l-am trimis și pe fratele care, pentru evanghelie, este renumit în toate Bisericile, 19 dar nu numai atât, ci a și fost ales de Biserici ca însoțitor al nostru în această [operă de] binefacere, căreia ne-am consacrat, spre gloria Domnului și pentru [a vă arăta] străduința noastră. 20 Prin aceasta vrem să evităm ca cineva să ne vorbească de rău cu privire la această colectă bogată de care ne îngrijim, 21 căci noi ne preocupăm de cele bune nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. 22 Așadar, l-am trimis împreună cu ei și pe fratele nostru pe care l-am pus de multe ori la încercare în multe situații și s-a dovedit plin de zel. Însă acum este și mai plin de zel pentru încrederea mare pe care o are în voi. 23 Astfel, fie pentru Tit, însoțitorul și colaboratorul meu la voi, fie pentru frații noștri, delegații c Bisericilor, gloria lui Cristos, 24 arătați-le în fața Bisericilor dovada iubirii voastre și motivul mândriei noastre pentru voi.

   

  Note de subsol


  a În timpul sfântului Paul, Macedonia era o provincie cu populaţie în majoritate rurală, care trăia din agricultură. Pe lângă calamităţile naturale, culturile erau distruse de frecventele lupte împotriva barbarilor şi luptele civile. Mai mult decât atât, August, pentru dezafectarea centrelor urbane latine supraaglomerate, a decis trimiterea veteranilor în provincii în calitate de coloni, împroprietărirea lor făcându-se din proprietăţile băştinaşilor. Toate aceste situaţii explică "necazurile grele" şi "sărăcia cumplită" a macedonenilor.
  b În afară de papirusul cel mai vechi şi de codicele Vaticanus, toate celelalte manuscrise au: dragostea pe care ne-aţi arătat-o.
  c Lit.: apostolii, trimişii. Faptul că sfântul Paul insistă asupra rolului celor trimişi să ducă la Ierusalim colecta corintenilor, dar fără a le menţiona numele, a provocat la comentatori o râvnă nejustificată de a-i identifica cu Luca, Barnaba, Marcu, Sila etc. Totuşi este evidentă intenţia Apostolului de a nu le preciza numele. Preocuparea lui este, în primul rând, semnificaţia creştină a întrajutorării care trebuie să reflecte unitatea, universalitatea şi apostolicitatea Bisericilor. Colecta trebuie să fie un semn vizibil, tangibil, care cere un sacrificiu din partea comunităţii născute din Cristos, cel care "deşi era bogat, s-a făcut sărac" pentru a-i îmbogăţi pe oameni (v. 9).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro