1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. În ziua următoare, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi.
  1. Și, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: "Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!"
  1. Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Isus.
  1. Isus s-a întors și, văzându-i că îl urmează, le-a zis: "Ce căutați?" Ei i-au spus: "Rabbi - ceea ce, tradus, înseamnă «Învățătorule» - unde locuiești?"
  1. El le-a zis: "Veniți și vedeți". Așadar, au venit și au văzut unde locuiește și au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea.
  1. Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan și-l urmaseră [pe Isus], era Andrei, fratele lui Simon Petru.
  1. Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon, și i-a spus: "L-am găsit pe Mesia!" - care, tradus, înseamnă "Cristos" -
  1. și l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: "Tu ești Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»" - care înseamnă «Petru»".
  1. A doua zi, voia să plece în Galileea și l-a întâlnit pe Filip. Isus i-a zis: "Urmează-mă!"
  1. Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru.
  1. Filip l-a întâlnit pe Natanael și i-a zis: "L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, și profeții, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret".
  1. Dar Natanael i-a zis: "Poate fi ceva bun din Nazaret?" Filip i-a zis: "Vino și vezi!"
  1. Isus l-a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: "Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie".
  1. Natanael i-a zis: "De unde mă cunoști?" Isus i-a răspuns și i-a zis: "Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin".
  1. Natanael i-a răspuns: "Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel".
  1. Isus a răspuns și i-a zis: "Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea".
  1. Și i-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând deasupra Fiului Omului".

I. PROLOG

Capitolul 1Primii discipoli

    35 În ziua următoare, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. 36 Și, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: "Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!" 37 Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Isus. 38 Isus s-a întors și, văzându-i că îl urmează, le-a zis: "Ce căutați?" Ei i-au spus: "Rabbi - ceea ce, tradus, înseamnă «Învățătorule» - unde locuiești?" 39 El le-a zis: "Veniți și vedeți". Așadar, au venit și au văzut unde locuiește și au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea.
     40 Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan și-l urmaseră [pe Isus], era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon, și i-a spus: "L-am găsit pe Mesia!" - care, tradus, înseamnă "Cristos" - 42 și l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: "Tu ești Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»" - care înseamnă «Petru»".

Chemarea lui Filip și a lui Natanael

    43 A doua zi, voia să plece în Galileea și l-a întâlnit pe Filip. Isus i-a zis: "Urmează-mă!" 44 Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru.
     45 Filip l-a întâlnit pe Natanael o și i-a zis: "L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, și profeții, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret". 46 Dar Natanael i-a zis: "Poate fi ceva bun din Nazaret?" Filip i-a zis: "Vino și vezi!" 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: "Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie" p. 48 Natanael i-a zis: "De unde mă cunoști?" Isus i-a răspuns și i-a zis: "Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin" q.
     49 Natanael i-a răspuns: "Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel". 50 Isus a răspuns și i-a zis: "Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea". 51 Și i-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând deasupra Fiului Omului".

 

Note de subsol


o În ebraică, Natan`el înseamnă: "Dumnezeu a dat". Numele lui mai este menţionat în In 21,2 împreună cu alţi apostoli. În listele celorlalţi evanghelişti nu figurează printre apostoli. Identificarea lui cu Bartolomeu se datorează faptului că, în listele sinoptice, numele Bartolomeu urmează direct după cel al lui Filip (Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,14). Tradiţia liturgică orientală îl identifică cu Simon Canaaneul sau Zelotul.
p Spre deosebire de Iacob, care a furat binecuvântarea părintească prin viclenie, Natanael este reprezentantul acelui grup de credincioşi israeliţi care aderă la Isus, obţinând astfel binecuvântarea părinţilor.
q "A sta sub smochin", ca şi "a sta sub viţa de vie" este o imagine biblică frecventă pentru a indica viaţa liniştită, obişnuită, în casa proprie (1Rg 4,25; Mih 4,4; Zah 3,10). Deci Isus îl cunoştea pe Natanael înainte ca acesta să fi venit la el. Textele din Qumran îl prezintă pe Mesia, fiul înţelept al lui David, ca unul care are capacitatea de a cunoaşte secretele oamenilor şi ale tuturor vieţuitoarelor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro