1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Facerea - întâia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 14

  1. Iar în zilele lui Amrafel, regele Senaarului, ale lui Arioc, regele Elasarului, ale lui Kedarlaomer, regele Elamului și ale lui Tidal, regele din Gutim,
  2. S-a întâmplat să facă aceștia război cu Bera, regele Sodomei, cu Birșa, regele Gomorei, cu Șinab, regele Admei, cu Șemeber, regele Țeboimului, și cu regele din Bela sau Țoar.
  3. Toți aceștia din urmă s-au adunat în valea Sidim, unde e acum Marea cea Sărată.
  4. Doisprezece ani stătuseră ei în robia lui Kedarlaomer, iar în anul al treisprezecelea s-au răzvrătit.
  5. Și în al patrusprezecelea an au venit Kedarlaomer și regii, care țineau cu el, și au bătut pe Refaimi la Așterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, și pe Emimi la Șave-Chiriataim;
  6. Iar pe Horei i-a bătut la muntele lor Seir și până la El-Faran, care e lângă pustiu.
  7. Apoi, întorcându-se de acolo, au venit la Ain-Mișpat sau Cadeș și au bătut toată țara Amaleciților și pe toți Amoreii, care locuiau în Hațațon-Tamar.
  8. Atunci au ieșit regele Sodomei, regele Gomorei, regele Admei, regele Țeboimului și regele Belei sau Țoarului și s-au bătut în valea Sidim
  9. Cu Kedarlaomer, regele Elamului, cu Tidal, regele din Gutim, cu Amrafel, regele Senaarului și cu Arioc, regele Elasarului: patru regi împotriva a cinci.
  10. Valea Sidimului însă era plină de fântâni de smoală; și, fugind, regele Sodomei și regele Gomorei au căzut în ele, iar ceilalți au fugit în munți.
  11. Atunci biruitorii au luat toate averile Sodomei și Gomorei și toate bucatele lor și s-au dus.
  12. Când s-au dus, au luat de asemenea și pe Lot, nepotul lui Avram, care trăia în Sodoma, și toată averea lui.
  13. Dar venind unii din cei scăpați, au vestit pe Avram Evreul, care trăia pe atunci la stejarul lui Mamvri, pe Amoreul, fratele lui Eșcol și pe fratele lui Aner, care erau uniți cu Avram.
  14. Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, trei sute optsprezece, și a urmărit pe vrăjmași până la Dan.
  15. Și năvălind asupra lor noaptea, el și oamenii săi i-au bătut și i-au alungat până la Hoba, care este în stânga Damascului.
  16. Și au întors toată prada luată din Sodoma, au întors și pe Lot, rudenia sa, averea lui, femeile și oamenii.
  17. Și când se întorcea Avram, după înfrângerea lui Kedarlaomer și a regilor uniți cu acela, i-a ieșit înainte regele Sodomei în valea Șave, care astăzi se cheamă Valea Regilor.
  18. Iar Melhisedec, regele Salemului, i-a adus pâine și vin. Melhisedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preaînalt.
  19. Și a binecuvântat Melhisedec pe Avram și a zis: "Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului.
  20. Și binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, Care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!" Și Avram i-a dat lui Melhisedec zeciuială din toate.
  21. Iar regele Sodomei a zis către Avram: "Dă-mi oamenii, iar averile ia-le pentru tine!"
  22. Avram însă a răspuns regelui Sodomei: "Iată, îmi ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului,
  23. Că nici o ață sau curea de încălțăminte nu voi lua din toate câte sunt ale tale, ca să nu zici: "Eu am îmbogățit pe Avram",
  24. Fără numai cele ce au mâncat tinerii și ceea ce se cuvine a se împărți aliaților mei, care au mers cu mine: Aner, Eșcol și Mamvri. Aceia să-Și ia partea lor!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro