1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Facerea - întâia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.
  2. Bărbat și femeie a făcut și i-a binecuvântat și le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut.
  3. Adam a trăit două sute treizeci de ani și atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa și, după chipul său și i-a pus numele Set.
  4. Zilele pe care le-a trăit Adam după nașterea lui Set au fost șapte sute de ani și i s-au născut fii și fiice.
  5. Iar de toate, zilele vieții lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani și apoi a murit.
  6. Set a trăit două sute cinci ani și i s-a născut Enos.
  7. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit șapte sute șapte ani, și i s-au născut fii și fiice.
  8. Iar de toate, zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani și apoi a murit.
  9. Enos a trăit o sută nouăzeci de ani și atunci i s-a născut Cainan.
  10. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit șapte sute cincisprezece ani și i s-au născut fii și fiice.
  11. Iar de toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani și apoi a murit.
  12. Cainan a trăit o sută șaptezeci de ani și atunci i s-a născut Maleleil.
  13. După nașterea lui Maleleil, Cainan a mai trăit șapte sute patruzeci de ani și i s-au născut fii și fiice.
  14. Iar de toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani și apoi a murit.
  15. Maleleil a trăit o sută șaizeci și cinci de ani și atunci i s-a născut Iared.
  16. După nașterea lui Iared, Maleleil a mai trăit șapte sute treizeci de ani și i s-au născut fii și fiice.
  17. Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani și apoi a murit.
  18. Iared a trăit o sută șaizeci și doi de ani și atunci i s-a născut Enoh.
  19. După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și i s-au născut fii și fiice.
  20. Iar de toate, zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani și apoi a murit.
  21. Enoh a trăit o sută șaizeci și cinci de ani, și atunci i s-a născut Matusalem.
  22. Și a umblat Enoh înaintea lui Dumnezeu, după nașterea lui Matusalem, două sute de ani și i s-au născut fii și fiice.
  23. Iar de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani.
  24. Și a plăcut Enoh lui Dumnezeu și apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat Dumnezeu.
  25. Matusalem a trăit o sută optzeci și șapte de ani și atunci i s-a născut Lameh.
  26. După nașterea lui Lameh, Matusalem a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și i s-au născut fii și fiice.
  27. Iar de toate, zilele lui Matusalem, pe care le-a trăit, au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani și apoi a murit.
  28. Lameh a trăit o sută optzeci și opt de ani și atunci i s-a născut un fiu.
  29. Și i-a pus numele Noe, zicând: "Acesta ne va mângâia în lucrul nostru și în munca mâinilor noastre, la lucrarea pământului, pe care l-a blestemat Domnul Dumnezeu!"
  30. Și a mai trăit Lameh, după nașterea lui Noe, cinci sute șaizeci și cinci de ani și i s-au născut fii și fiice.
  31. Iar de toate, zilele lui Lameh au fost șapte sute cincizeci și trei de ani și apoi a murit.
  32. Noe era de cinci sute de ani, când i s-au născut trei feciori: Sem, Ham și Iafet.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro