1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Facerea - întâia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 29

  1. Sculându-se apoi, Iacov s-a dus în pământul fiilor Răsăritului, la Laban, fiul lui Batuel Arameul și fratele Rebecăi, mama lui Iacov și a lui Isav.
  2. Și căutând el o dată, iată în câmp o fântână, iar lângă ea trei turme de oi culcate; căci din fântâna aceea se adăpau turmele și pe gura fântânii era o piatră mare.
  3. Când se adunau acolo toate turmele, ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii și adăpau oile, apoi iar puneau piatra la locul ei pe gura fântânii.
  4. Deci a zis Iacov către păstori: "Fraților, de unde sunteți voi?" Iar ei au zis: "Noi suntem din Haran".
  5. Și el le-a zis: "Cunoașteți voi pe Laban, feciorul lui Nahor?" Răspuns-au aceia: "Îl cunoaștem".
  6. Zis-a iarăși Iacov: "E sănătos?" Și ei au zis: "Sănătos. Iată Rahila, fata lui, vine cu oile".
  7. Zis-a Iacov către ei: "Mai e încă mult din zi și nu e încă vremea să se adune turmele; adăpați oile și duceți-vă de le pașteți".
  8. Iar ei au zis: "Până nu se adună toți păstorii, nu putem să prăvălim piatra de pe gura fântânii, ca să adăpăm oile!"
  9. Încă grăind el cu ei, iată a venit Rahila, fiica lui Laban, cu oile tatălui său, căci ea păștea oile tatălui său.
  10. Văzând Iacov pe Rahila, fiica lui Laban, fratele mamei sale, și oile lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat Iacov și a prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat oile lui Laban, fratele mamei sale.
  11. Și a sărutat Iacov pe Rahila și și-a ridicat glasul și a plâns.
  12. Apoi a spus Rahilei că-i rudă cu tatăl ei și că-i fiul Rebecăi. Iar ea a alergat și a spus tatălui său toate acestea.
  13. Auzind Laban de sosirea lui Iacov, fiul surorii sale, a alergat în întâmpinarea lui și, îmbrățișându-l, l-a sărutat și l-a adus în casa sa și el a povestit lui Laban toate.
  14. Iar Laban i-a zis: "Tu ești din oasele mele și din carnea mea". Și a stat Iacov la el o lună de zile.
  15. Atunci Laban a zis către Iacov: "Au doară îmi vei sluji în dar, pentru că îmi ești rudă? Spune-mi, care-ți va fi simbria?"
  16. Laban însă avea două fete: pe cea mai mare o chema Lia și pe cea mai mică o chema Rahila.
  17. Lia era bolnavă de ochi, iar Rahila era chipeșă la statură și tare frumoasă la fată.
  18. Lui Iacov însă îi era dragă Rahila și a zis: "Îți voi sluji șapte ani pentru Rahila, fata ta cea mai mică".
  19. Zisu-i-a Laban: "Mai bine s-o dau după tine decât s-o dau după alt bărbat. Rămâi la mine!"
  20. Și a slujit Iacov pentru Rahila șapte ani și i s-a părut numai câteva zile, pentru că o iubea.
  21. Apoi a zis Iacov către Laban: "Dă-mi femeia, că mi s-au împlinit zilele să intru la ea".
  22. Atunci a chemat Laban pe toți oamenii locului aceluia și a făcut ospăț.
  23. Iar seara a luat Laban pe fiica sa Lia și a băgat-o înăuntru și a intrat Iacov la ea.
  24. Și Laban a dat pe roaba sa Zilpa, roabă fiicei sale Lia.
  25. Dar când s-a făcut ziuă, iată era Lia. Și a zis Iacov către Laban: "Pentru ce mi-ai făcut aceasta? Nu Îi-am slujit eu oare pentru Rahila? Pentru ce m-ai înșelat?"
  26. Răspuns-a Laban: "Aici la noi nu se pomenește să se mărite fata cea mai mică înaintea celei mai mari.
  27. Împlinește această săptămână de nuntă și-ți voi da-o și pe aceea, pentru slujba ce-mi vei mai face alți șapte ani!"
  28. Și a făcut Iacov așa: a împlinit săptămâna de nuntă și i-a dat Laban și pe Rahila, fiica sa, de femeie.
  29. Atunci a dat Laban pe roaba sa Bilha, roabă fiicei sale Rahila.
  30. A intrat deci Iacov și la Rahila și iubea el pe Rahila mai mult decât pe Lia. Apoi a mai slujit Iacov lui Laban alți șapte ani.
  31. Văzând însă Domnul Dumnezeu că Lia era disprețuită, a deschis pântecele ei, iar Rahila fu stearpă.
  32. A zămislit deci Lia și a născut lui Iacov un fiu, căruia i-a pus numele Ruben, zicând: "A căutat Domnul la smerenia mea și mi-a dat fiu; de acum mă va iubi bărbatul meu".
  33. Apoi a zămislit Lia iarăși și a născut lui Iacov al doilea fiu și a zis: "Auzit-a Domnul că nu sunt iubită și mi-a dat și pe acesta". Și i-a pus numele Simeon.
  34. Și iarăși a zămislit ea și a mai născut un fiu și a zis: "De acum se va lipi de mine bărbatul meu, căci i-am născut trei fii". De aceea i-a pus acestuia numele Levi.
  35. Și iarăși a zămislit și a mai născut un fiu și a zis: "Acum voi lăuda pe Domnul!" De aceea i-a pus numele Iuda. Apoi a încetat Lia de a mai naște.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro