1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Facerea - întâia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 46

  1. Sculându-se deci Israel cu toate câte avea, a mers la Beer-Șeba și a adus jertfă Dumnezeului tatălui său Isaac.
  2. Atunci a zis Dumnezeu către Israel noaptea în vis: "Iacove, Iacove!" Iar el a răspuns: "Iată-mă!"
  3. Și Dumnezeu a zis: "Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, nu te teme a te duce în Egipt, căci acolo am să te fac neam mare.
  4. Am să merg cu tine în Egipt Eu Însumi și tot Eu am să te scot de acolo, iar Iosif îți va închide ochii cu mâna sa!"
  5. După aceasta s-a ridicat Iacov de la Beer-Șeba, iar fiii lui Israel au luat pe Iacov, tatăl lor, și pe copiii lor și pe femeile lor în căruțele pe care le trimisese Iosif, ca să-l aducă.
  6. Luând deci Iacov averile sale și toate vitele ce agonisise în pământul Canaan, el a mers în Egipt împreună cu tot neamul lui.
  7. Și a adus el împreună cu sine în Egipt pe fiii și nepoții săi, pe fiicele, nepoatele sale și tot neamul său.
  8. Iar numele fiilor lui Israel, care au intrat în Egipt, sunt acestea: Iacov și fiii lui: Ruben, întâiul-născut al lui Iacov.
  9. Fiii lui Ruben: Enoh, Falu, Hețron și Carmi.
  10. Fiii lui Simeon: Iemuel și Iamin, Ohad și Iachin, Țohar și Saul, fiii canaaneencii.
  11. Fiii lui Levi: Gherșon, Cahat și Merari.
  12. Fiii lui Iuda: Ir, Onan, Șela, Fares și Zara. Însă Ir și Onan au murit în țara Canaanului. Iar fiii lui Fares erau Hesron și Hamul.
  13. Fiii lui Isahar erau Tola și Fua, Iașub și Șimron.
  14. Fiii lui Zabulon erau: Sered, Elon și Iahleel.
  15. Aceștia sunt feciorii și nepoții Liei, pe care i-a născut ea lui Iacov în Mesopotamia, ca și pe Dina, fata lui: de toți treizeci și trei de suflete, băieți și fete.
  16. Fiii lui Gad erau: Țifion, Haghi, Șuni, Ețbon, Eri, Arodi și Areli.
  17. Fiii lui Așer erau: Imna și Ișva, Ișvi, Bria și Serah, sora lor. Iar Bria a avut pe Heber și Malkiel.
  18. Aceștia sunt feciorii și nepoții Zilpei, pe care Laban a dat-o Liei, fiica sa. Ea a născut lui Iacov șaisprezece suflete.
  19. Fiii Rahilei, soția lui Iacov, erau: Iosif și Veniamin.
  20. Lui Iosif i s-au născut în țara Egiptului Manase și Efraim, pe care i-a născut Asineta, fiica lui Poti-Fera, preotul cel mare din Iliopolis. Fiul lui Manase, pe care i l-a născut țiitoarea sa Sira este Machir; iar lui Machir i s-a născut Galaad; iar fiii lui Efraim, fratele lui Manase, au fost: Sutalaam și Taam; Sutalaam a avut de fiu pe Edom.
  21. Fiii lui Veniamin au fost: Bela, Becher și Așbel; fiii lui Bela au fost: Ghera și Naaman, Ehi, Roș, Mupim, Hupim și Ard.
  22. Aceștia sunt fiii și nepoții Rahilei, care i s-au născut lui Iacov: de toți paisprezece suflete.
  23. Fiul lui Dan a fost: Hușim.
  24. Fiii lui Neftali au fost: Iahțeel, Guni, Iețer și Șilem.
  25. Aceștia sunt feciorii și nepoții Bilhăi, pe care Laban a dat-o roabă fiicei sale Rahila. Ea a născut lui Iacov de toate șapte suflete.
  26. Iar sufletele, care au intrat cu Iacov în Egipt și care au ieșit din coapsele lui, au fost de toate șaizeci și șase afară de femeile fiilor lui Iacov.
  27. Fiii lui Iosif, născuți în Egipt, erau de toți nouă suflete. Deci, de toate, sufletele casei lui Iacov, care au venit în Egipt cu el, au fost șaptezeci și cinci.
  28. Atunci a trimis Iacov pe Iuda înaintea sa, la Iosif, ca să-l întâmpine la Ieroonpolis, în ținutul Goșen.
  29. Iar Iosif, înhămându-și caii la căruța sa, a ieșit în întâmpinarea lui Israel, tatăl său, la Ieroonpolis și, văzându-l, a căzut pe grumazul lui și a plâns mult pe grumazul lui.
  30. Israel însă a zis către Iosif: "De acum pot să mor, că am văzut fața ta și că trăiești încă".
  31. Iar Iosif a zis către frații săi și către casa tatălui său: "Mă duc să vestesc pe Faraon și să-i zic: Frații mei și casa tatălui meu, care erau în pământul Canaan, au venit la mine.
  32. Acești oameni sunt păstori de oi, căci trăiesc din creșterea vitelor, și au adus cu ei oile și vitele lor și toate câte au.
  33. Și dacă vă va chema Faraon și vă va zice: "Cu ce vă îndeletniciți?"
  34. Să-i răspundeți: "Robii tăi am fost crescători de vite din tinerețile noastre până acum, și noi și părinții noștri", ca astfel să vă așeze în pământul Goșen. Căci pentru Egipteni este spurcat tot păstorul de oi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro