1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Facerea - întâia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 15

  1. După acestea, fost-a cuvântul Domnului către Avram, noaptea, în vis, și a zis: "Nu te teme, Avrame, că Eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare!"
  2. Iar Avram a răspuns: "Stăpâne Doamne, ce ai să-mi dai? Că iată eu am să mor fără copii și cârmuitor în casa mea este Eliezer din Damasc".
  3. Apoi Avram a adăugat: "De vreme ce nu mi-ai dat fii, iată sluga mea va fi moștenitor după mine!"
  4. Și îndată s-a făcut cuvântul Domnului către el și a zis: "Nu te va moșteni acela, ci cel ce va răsări din coapsele tale, acela te va moșteni!"
  5. Apoi l-a scos afară și i-a zis: "Privește la cer și numără stelele, de le poți număra!" Și a adăugat: "Atât de mulți vor fi urmașii tăi!"
  6. Și a crezut Avram pe Domnul și i s-a socotit aceasta ca dreptate.
  7. Și i-a zis iarăși: "Eu sunt Domnul, Care te-a scos din Urul Caldeii, ca să-ți dau pământul acesta de moștenire".
  8. Și a zis Avram: "Stăpâne Doamne pe ce voi cunoaște că-l voi moșteni?"
  9. Iar Domnul i-a zis: "Gătește-Mi o junincă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturică și un pui de porumbel!"
  10. Și a luat Avram toate aceste animale, le-a tăiat în două și a pus bucățile una în fața alteia; iar păsările nu le-a tăiat.
  11. Și năvăleau păsările răpitoare asupra trupurilor, iar Avram le alunga.
  12. La asfințitul soarelui, a căzut peste Avram somn greu și iată l-a cuprins întuneric și frică mare.
  13. Atunci a zis Domnul către Avram: "Să știi bine că urmașii tăi vor pribegi în pământ străin, unde vor fi robiți și apăsați patru sute de ani;
  14. Dar pe neamul acela, căruia ei vor fi robi, îl voi judeca Eu și după aceea ei vor ieși să vină aici, cu avere multă.
  15. Iar tu vei trece la părinții tăi în pace și vei fi îngropat la bătrâneți fericite.
  16. Ei însă se vor întoarce aici, în al patrulea veac de oameni, căci nu s-a umplut încă măsura nelegiuirilor Amoreilor".
  17. Iar după ce a asfințit soarele și s-a făcut întuneric, iată un fum ca dintr-un cuptor și pară de foc au trecut printre bucățile acelea.
  18. În ziua aceea a încheiat Domnul legământ cu Avram, zicând: "Urmașilor tăi voi da pământul acesta de la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului;
  19. Voi da pe Chenei, pe Chenezei, pe Chedmonei,
  20. Pe Hetei, pe Ferezei, pe Refaimi,
  21. Pe Amorei, pe Canaanei, pe Hevei, pe Gherghesei și pe Iebusei".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro