1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Facerea - întâia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 38

  1. În vremea aceea s-a întâmplat că Iuda s-a pogorât de la frații săi și s-a așezat lângă un adulamitean, cu numele Hira.
  2. Văzând Iuda acolo pe fata unui canaaneu, care se numea Șua, el a luat-o de soție și a intrat la ea.
  3. Și ea, zămislind, a născut un băiat, și Iuda i-a pus numele Ir.
  4. Zămislind iarăși, a născut alt băiat și i-a pus numele Onan.
  5. Și a mai născut un băiat și i-a pus numele Șela. Și când a născut ea acest fiu, Iuda era la Kezib.
  6. Apoi Iuda a luat pentru Ir, întâiul născut al său, o femeie, cu numele Tamara.
  7. Dar Ir, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău înaintea Domnului și de aceea l-a omorât Domnul.
  8. Atunci a zis Iuda către Onan: "Intră la femeia fratelui tău, însoară-te cu ea, în puterea leviratului, și ridică urmași fratelui tău!"
  9. Știind însă Onan că nu vor fi urmașii ai lui, de aceea, când intra la femeia fratelui său, el vărsa sămânța jos, ca să nu ridice urmași fratelui său.
  10. Ceea ce făcea el era rău înaintea lui Dumnezeu și l-a omorât și pe acesta.
  11. Atunci a zis Iuda către Tamara, nora sa, după moartea celor doi fii ai săi: "Stai văduvă în casa tatălui tău, până se va face mare Șela, fiul meu!" Căci își zicea: "Nu cumva să moară și acesta, ca și frații lui!" Și s-a dus Tamara și a trăit în casa tatălui ei.
  12. Trecând însă vreme multă, a murit fata lui Șua, soția lui Iuda. Iar Iuda, după ce au trecut zilele de jelire, s-a dus în Timna, la cei ce tundeau oile lui, împreună cu prietenul său Hira adulamiteanul.
  13. Atunci i s-a vestit Tamarei, nora sa, zicându-i-se: "Iată socrul tău merge la Timna să-și tundă oile".
  14. Iar ea, dezbrăcând de pe sine hainele sale de văduvie, s-a înfășurat cu un văl și, gătindu-se, a ieșit și a șezut la poarta Enaim, care este în drumul spre Timna, căci vedea că Șela crescuse mare și ea nu-i fusese dată lui de soție.
  15. Și, văzând-o Iuda, a socotit că este o femeie nărăvită, căci n-a cunoscut-o, pentru că își avea fața acoperită.
  16. Și abătându-se din cale pe la ea, i-a zis: "Lasă-mă să intru la tine!" Căci nu știa că este nora sa. Iar ea a zis: "Ce ai să-mi dai, dacă vei intra la mine?"
  17. Iar el i-a răspuns: "Îți voi trimite un ied din turma mea". Și ea a zis: "Bine, dar să-mi dai ceva zălog până mi-l vei trimite".
  18. Răspuns-a Iuda: "Ce zălog să-ți dau?" Și ea a zis: "Inelul tău, cingătoarea ta și toiagul ce-l ai în mână". Și el i le-a dat și a intrat la ea și ea a rămas grea.
  19. Apoi, sculându-se, ea s-a dus și-a scos vălul său și s-a îmbrăcat iar cu hainele sale de văduvie.
  20. Iar Iuda a trimis iedul pe adulamitean, prietenul său, ca să ia zălogul din mâinile femeii. Dar n-a mai găsit-o.
  21. Și a întrebat pe oamenii locului aceluia: "Unde este femeia cea nărăvită, care ședea la Enaim, la drum?" Iar aceia i-au răspuns: "N-a fost aici nici o femeie nărăvită!"
  22. S-a întors deci acela la Iuda și a zis: "N-am găsit-o și oamenii de acolo mi-au spus că n-a fost acolo nici o femeie nărăvită!"
  23. Atunci Iuda a zis: "Să și le ție! Numai de nu ne-ar face de batjocură. Iată, eu i-am trimis iedul, dar tu n-ai găsit-o".
  24. Dar, cam după vreo trei luni, i s-a spus lui Iuda: "Tamara, nora ta, a căzut în desfrânare și iată a rămas însărcinată din desfrânare". Iar Iuda a zis: "Scoateți-o și să fie arsă".
  25. Dar când o duceau, ea a trimis la socrul său, zicând: "Eu sunt îngreunată de acela ale căruia sunt lucrurile acestea". Apoi a adăugat: "Află al cui e inelul acesta, cingătoarea aceasta și toiagul acesta!"
  26. Și le-a cunoscut Iuda și a zis: "Tamara e mai dreaptă decât mine, pentru că nu am dat-o lui Șela, fiul meu". Și n-a mai cunoscut-o pe ea.
  27. Iar când era să nască, s-a aflat că are în pântece doi gemeni.
  28. În vremea nașterii s-a ivit mâna unuia, iar moașa a luat și i-a legat la mână un fir de ață roșie, zicând: "Acesta a ieșit întâi".
  29. Dar acesta și-a tras mâna înapoi și îndată a ieșit fratele lui. Și ea a zis: "Cum ai rupt tu piedica? Ruptura să fie asupra ta!" Și i-a pus numele Fares.
  30. După aceea a ieșit și fratele lui, cu firul de ață roșie la mână, și i s-a pus numele Zara.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro