1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Facerea - întâia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 36

  1. Iar spița neamului lui Isav, care se mai numește și Edom, este aceasta:
  2. Isav și-a luat femei din fetele Canaaneilor: pe Ada, fata lui Elon Heteul, și pe Olibama, fata lui Ana, fiul lui Țibon Heveul,
  3. Și pe Basemata, fata lui Ismael și sora lui Nebaiot.
  4. Ada a născut lui Isav pe Elifaz; Basemata i-a născut pe Raguel;
  5. Iar Olibama i-a născut pe Ieuș, pe Ialam și pe Core. Aceștia sunt fiii lui Isav, care i s-au născut în țara Canaanului.
  6. După aceea și-a luat Isav femeile sale, fiii săi, fetele sale, toți oamenii casei sale, toate averile sale, toate vitele sale și toate câte avea și toate câte agonisise în țara Canaanului, și a plecat Isav din Canaan din pricina lui Iacov, fratele său,
  7. Pentru că averile lor erau multe și nu mai puteau să locuiască la un loc, și pământul unde erau nu-i mai putea încăpea din pricina mulțimii turmelor lor.
  8. Astfel Isav, care se mai numește și Edom, s-a mutat în muntele Seir.
  9. Iată acum și urmașii ce i s-au născut lui Isav, părintele Edomiților, după mutarea sa în muntele Seir.
  10. Numele fiilor lui Isav sunt acestea: Elifaz, fiul Adei, solia lui Isav și Raguel, fiul Basematei, soția lui Isav.
  11. Elifaz, a avut cinci feciori: Teman, Omar, Țefo, Gatam și Chenaz;
  12. Iar Timna, o țiitoare a lui Elifaz, fiul lui Isav, i-a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceștia sunt urmașii din Ada, femeia lui Isav.
  13. Iar feciorii lui Raguel sunt aceștia: Nahat și Zerah, Șama și Miza. Aceștia sunt urmașii din Basemata, femeia lui Isav.
  14. Iar feciorii Olibamei, femeia lui Isav și fiica lui Ana a lui Țibon, sunt aceștia: ea a născut lui Isav pe Ieuș, pe Ialam și pe Core.
  15. Iată și căpeteniile fiilor lui Isav: feciorii lui Elifaz, întâi-născutul lui Isav, sunt: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Țefo, căpetenia Chenaz,
  16. Căpetenia Core, căpetenia Gatam și căpetenia Amalec. Acestea sunt căpeteniile din Elifaz în țara Edomului; aceștia sunt urmașii din Ada.
  17. Iar fiii lui Raguel, fiul lui Isav, sunt: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama și căpetenia Miza. Acestea sunt căpeteniile din Raguel în țara Edomului; aceștia sunt urmașii din Basemata, femeia lui Isav.
  18. Iată și fiii Olibamei, femeia lui Isav: căpetenia Ieuș, căpetenia Ialam și căpetenia Core. Acestea sunt căpeteniile din Olibama, fata lui Ana și femeia lui Isav.
  19. Aceștia sunt fiii lui Isav și acestea sunt căpeteniile lor. Acesta este Edom.
  20. Iar feciorii lui Seir Horeeanul, care locuiau înainte pământul acela, sunt: Lotan, Șobal, Țibon și Ana;
  21. Dișon, Ețer și Dișan. Acestea sunt căpeteniile Horeilor, feciorii lui Seir, în pământul Edomului.
  22. Fiii lui Lotan sunt: Hori și Heman, iar sora lui Lotan a fost Timna.
  23. Fiii lui Șobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam.
  24. Fiii lui Țibon sunt: Aia și Ana. Acesta este acel Ana, care a găsit izvoarele de apă caldă în pustie, când păștea asinii tatălui său Țibon.
  25. Copiii lui Ana sunt: Dișon și Olibama, fata lui Ana.
  26. Copiii lui Dișon sunt: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.
  27. Fiii lui Ețer sunt: Bilhan, Zaavan și Acan.
  28. Fiii lui Dișan sunt: Uț și Aran.
  29. Deci căpeteniile Horeilor sunt acestea: căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Țibon, căpetenia Ana,
  30. Căpetenia Dișon, căpetenia Ețer, căpetenia Dișan. Acestea sunt căpeteniile Horeilor din țara lui Seir, după familiile lor.
  31. Iată și regii, care au domnit în pământul Edomului înainte de a domni vreun rege peste fiii lui Israel:
  32. În Edom a domnit mai întâi Bela, fiul lui Beor și cetatea lui se numea Dinhaba.
  33. După ce a murit Bela, s-a făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boțra.
  34. După ce a murit Iobab, s-a făcut rege Hușam, din țara Temaniților.
  35. După ce a murit Hușam, s-a făcut rege Hadad, feciorul lui Bedad; care a bătut pe Madianiți în câmpul Moab; numele cetății lui era Avit.
  36. Iar după ce a murit Hadad, s-a făcut rege Samla, din Masreca.
  37. Iar după ce a murit Samla, s-a făcut rege, în locul lui, Șaul, din Rehobotul de pe râu.
  38. Iar după ce a murit Șaul, s-a făcut rege Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
  39. Iar după ce a murit Baal-Hanan, feciorul lui Acbor, s-a făcut rege Hadar, fiul lui Varad, și numele cetății lui era Pau și al femeii lui Mehetabel, fiica lui Matred, feciorul lui Mezahab.
  40. Iar numele căpeteniilor din Isav, după triburile lor, după țările lor, după numirile și națiile lor sunt: căpetenia Timna, căpetenia Alvan, căpetenia Ietet,
  41. Căpetenia Olibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
  42. Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar,
  43. Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după așezările lor în țara stăpânită de ei. Acesta-i Isav, părintele Edomiților.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro