1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Facerea - întâia carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 20

  1. Apoi a plecat Avraam de acolo spre miazăzi și s-a așezat între Cadeș și Sur și a trăit o vreme în Gherara.
  2. Și a zis Avraam despre Sarra, femeia sa: "Mi-e soră", căci se temea să spună: "E femeia mea", ca nu cumva să-l ucidă locuitorii cetății aceleia din pricina ei. Iar Abimelec, regele Gherarei, a trimis și a luat pe Sarra.
  3. Dar noaptea în vis a venit Dumnezeu la Abimelec și i-a zis: "Iată, tu ai să mori pentru femeia, pe care ai luat-o, căci ea are bărbat".
  4. Abimelec însă nu se atinsese de ea și a zis: "Doamne, ucide-vei oare chiar și un om drept?
  5. Oare n-a zis el singur: "Mi-e soră?" Ba și ea mia zis: "Mi-e frate!" Eu cu inimă nevinovată și cu mâini curate am făcut aceasta".
  6. Iar Dumnezeu i-a zis în vis: "Și Eu știu că cu inimă nevinovată ai făcut aceasta și te-am ferit de a păcătui împotriva Mea; de aceea nu ți-am îngăduit să te atingi de ea.
  7. Acum însă dă înapoi femeia omului aceluia, că e prooroc, și se va ruga pentru tine și vei fi viu; iar de nu o vei da înapoi, să știi bine că ai să mori și tu și toți ai tăi!"
  8. Și, sculându-se Abimelec, a doua zi de dimineață, a chemat pe toți slujitorii săi și le-a povestit toate acestea în auz, și s-au spăimântat toți oamenii aceia foarte tare.
  9. Apoi a chemat Abimelec pe Avraam și i-a zis: "Ce mi-ai făcut tu? Cu ce ți-am greșit eu, de ai adus asupra mea și asupra țării mele așa păcat mare? Tu mi-ai făcut un lucru, care nu se cuvine a-l face!"
  10. Și a mai zis Abimelec către Avraam: "Ce ai socotit tu, de ai făcut una ca asta?"
  11. Răspuns-a Avraam: "Am socotit că prin ținutul acesta lipsește frica de Dumnezeu și voi fi omorât din pricina femeii mele.
  12. Cu adevărat ea mi-e soră după tată, dar nu știu după mamă, iar acum mi-e soție.
  13. Iar când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, ca să pribegesc, am zis către ea: "Să-mi faci acest bine, și, în orice loc vom merge, să zici de mine: "Mi-e frate!"
  14. Atunci a luat Abimelec o mie de sicli de argint, vite mari și mici, robi și roabe și a dat lui Avraam; și i-a dat înapoi și pe Sarra, femeia sa.
  15. Și a zis Abimelec către Avraam: "Iată, ținutul meu îți este la îndemână: locuiește unde îți place!"
  16. Iar către Sarra a zis: "Iată, dau fratelui tău o mie de sicli de argint, care vor fi ca un văl pe ochi pentru cei ce sunt împrejurul tău și pentru lumea toată. Și iată că acum ești socotită dreaptă!"
  17. Și s-a rugat Avraam lui Dumnezeu și Dumnezeu a vindecat pe Abimelec, pe femeia lui și pe roabele lui, și acestea au început a naște.
  18. Căci Domnul lovise cu stârpiciune toată casa lui Abimelec, pentru Sarra, femeia lui Avraam.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro