1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ieşirea - a doua carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 21

  1. "Iată acum legiuirile pe care tu le vei pune în vedere lor:
  2. De vei cumpăra rob evreu, el să-ti lucreze șase ani, iar în anul al șaptelea să iasă slobod, în dar.
  3. Dacă acela a venit în casa ta singur, singur să iasă; iar de a venit cu femeie, să iasă cu el și femeia lui.
  4. Dacă însă îi va fi dat stăpânul femeie și aceasta va fi născut fii sau fiice, atunci femeia și copiii ei vor fi ai stăpânului lui, iar el va ieși singur.
  5. Iar dacă robul va zice: Îmi iubesc stăpânul, femeia și copiii și nu voi să mă liberez,
  6. Atunci să-l aducă stăpânul lui la judecători și, după ce l-a apropiat de ușă sau la ușori, să-i găurească stăpânul urechea cu o sulă, și-l va robi în veci.
  7. Dacă cineva își va vinde fiica roabă, ea nu va ieși cum ies roabele.
  8. Dacă ea nu va plăcea stăpânului său, care și-a ales-o, să-i îngăduie a se răscumpăra, dar el nu va avea voie s-o vândă la familie străină, după ce i-a fost necredincios.
  9. Dacă a logodit-o cu fiul său, atunci să se poarte cu ea după dreptul fiicelor.
  10. Iar dacă va mai lua și pe alta, atunci ea să nu fie lipsită de hrană, de îmbrăcăminte și de traiul cu bărbatul său.
  11. Iar dacă el nu-i va face aceste trei lucruri, să iasă de la dânsul în dar, fără răscumpărare.
  12. De va lovi cineva pe un om și acela va muri, să fie dat morții.
  13. Iar de nu-l va fi lovit cu voință și i-a căzut sub mână din îngăduirea lui Dumnezeu, îți voi hotărî un loc, unde să fugă ucigașul.
  14. Dacă însă va ucide cineva pe aproapele său cu bună știință și cu vicleșug și va fugi la altarul Meu, și de la altarul Meu să-l iei și să-l omori.
  15. Cel ce va bate pe tată sau pe mamă să fie omorât.
  16. Cel ce va fura un om din fiii lui Israel și, făcându-l rob, îl va vinde, sau se va găsi în mâinile lui, acela să fie omorât.
  17. Cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, acela să fie omorât.
  18. De se vor sfădi doi oameni și unul va lovi pe celălalt cu o piatră, sau cu pumnul, și acela nu va muri, ci va cădea la pat,
  19. De se va scula și va ieși din casă cu ajutorul cârjei, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de moarte, ci va plăti numai împiedicarea aceluia de la muncă și vindecarea lui.
  20. Iar de va lovi cineva pe robul său sau pe slujnica sa cu toiagul, și ei vor muri sub mâna lui, aceia trebuie să fie răzbunați;
  21. Iar de vor mai trăi o zi sau două, ei nu trebuie răzbunați, că sunt plătiți cu argintul stăpânului lor.
  22. De se vor bate doi oameni și vor lovi o femeie însărcinată și aceasta va lepăda copilul său fără altă vătămare, să se supună cel vinovat la despăgubirea ce o va cere bărbatul acelei femei și el va trebui să plătească potrivit cu hotărârea judecătorilor.
  23. Iar de va fi și altă vătămare, atunci să plătească suflet pentru suflet,
  24. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,
  25. Arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.
  26. Iar de va lovi cineva pe robul său în ochi iar pe slujnica sa o va lovi în ochi și ea îl va pierde, să-l lase liber ca despăgubire pentru ochi.
  27. Și de va pricinui căderea unui dinte al robului său sau al roabei sale, să le dea drumul pentru acel dinte.
  28. Dacă un bou va împunge de moarte bărbat sau femeie, boul să fie ucis cu pietre și carnea lui să nu se mănânce, iar stăpânul boului să fie nevinovat.
  29. Iar dacă boul a fost împungător cu o zi sau cu două sau cu trei înainte, și stăpânul lui, fiind vestit despre aceasta, nu l-a închis și boul a ucis bărbat sau femeie, boul să fie ucis cu pietre și stăpânul lui să fie dat morții.
  30. Dacă însă i se va pune stăpânului preț de răscumpărare, pentru sufletul său, ce va fi pus asupra lui aceea va și plăti.
  31. Tot după această lege să se urmeze, de va împunge boul băiat sau fată.
  32. Iar de va împunge boul rob sau roabă, să se plătească stăpânului acestora treizeci de sicli de argint, iar boul să fie ucis cu pietre.
  33. De va săpa cineva o fântână sau va descoperi o fântână și nu o va acoperi și va cădea în ea un bou sau un asin,
  34. Stăpânul fântânii trebuie să plătească argint stăpânului lor, iar boul sau asinul să fie al lui.
  35. Iar dacă boul cuiva va împunge boul altuia și va muri, să se vândă boul cel viu și prețul să-l împartă pe din două; de asemenea și pe cel ucis să-l împartă pe din două.
  36. Iar de s-a știut că boul a fost împungător de multă vreme, dar stăpânul lui, fiind înștiințat despre aceasta, nu l-a păzit, atunci acesta trebuie să plătească bou pentru bou, iar cel ucis să fie al lui".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro