1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ieşirea - a doua carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 28

  1. "Să iei la tine pe Aaron, fratele tău, și pe fiii lui, ca dintre fiii lui Israel să-Mi fie preoți Aaron și fiii lui Aaron: Nadab, Abiud, Eleazar și Itamar.
  2. Să faci lui Aaron, fratele tău, veșminte sfințite, spre cinste și podoabă.
  3. Să spui dar, la toți cei iscusiți, pe care i-am umplut de duhul înțelepciunii și al priceperii, să facă lui Aaron veșminte sfințite pentru ziua sfințirii lui, cu care să-Mi slujească.
  4. Iată dar veșmintele ce trebuie să facă: hoșen, efod, meil, hiton, chidar și cingătoare. Acestea sunt veșmintele sfințite, ce trebuie să facă ei lui Aaron, fratele tău, și fiilor lui, ca să-Mi slujească ei ca preoți.
  5. Și vor face efod lucrat cu iscusință din fire de aur, de mătase violetă, stacojie și vișinie, răsucită și de în răsucit.
  6. Acesta va fi din două bucăți: una pe piept și alta pe spate, unite pe umeri cu două încheietori.
  7. Cingătoarea efodului, care vine peste el, să fie lucrată la fel cu el, din fire de aur curat, de mătase violetă, stacojie și vișinie, răsucită și de în răsucit
  8. Apoi să iei două pietre, amândouă pietrele să fie de smarald, și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel:
  9. Șase nume pe o piatră și celelalte șase nume pe cealaltă piatră, după rânduiala în care s-au născut ei.
  10. Cum fac săpătorii în piatră, care sapă peceți, așa să fie săpătura pe cele două pietre cu numele fiilor lui Israel și să așezi pietrele în cuibulețe de aur curat.
  11. Aceste două pietre să le pui încheietori la efod. Pietrele acestea vor fi spre pomenirea fiilor lui Israel și Aaron va purta numele fiilor lui Israel, spre pomenire înaintea Domnului, pe amândoi umerii săi.
  12. Să faci cuibulețe de aur curat.
  13. Apoi să faci două lănțișoare tot de aur curat; acestea să le faci, răsucite ca sfoara; și să prinzi lănțișoarele cele răsucite de cuibulețele de la încheietorile efodului, în partea de dinainte.
  14. Să faci hoșenul judecății, lucrat cu iscusință, la fel cu efodul: din fire de aur, de mătase violetă, stacojie, vișinie și de în răsucit.
  15. Acesta să fie îndoit, în patru colțuri, lung de o palmă și lat de o palmă.
  16. Pe el să așezi o înfloritură de pietre scumpe, înșirate în patru rânduri. Un rând de pietre să fie: un sardeon, un topaz și un smarald; acesta e rândul întâi.
  17. În rândul al doilea: un rubin, un safir și un diamant;
  18. În rândul al treilea: un opal, o agată și un ametist;
  19. Și în rândul al patrulea: un hrisolit, un onix și un iaspis. Acestea trebuie să fie așezate după rânduiala lor în cuibulețe de aur.
  20. Pietrele acestea trebuie să fie în număr de douăsprezece, după numărul numelor celor doisprezece fii ai lui Israel, înșirate pe cele două pietre de pe umeri, după numele lor și după rânduiala în care s au născut ei. Pe fiecare trebuie să sapi, ca pe pecete, câte un nume din numărul celor douăsprezece seminții.
  21. Apoi să faci pentru hoșen lănțișoare de aur curat, lucrat răsucit, ca sfoara.
  22. Să mai faci pentru hoșen două verigi de aur și aceste două verigi de aur să le prinzi de cele două colțuri de sus ale hoșenului;
  23. Să introduci cele două lănțișoare împletite de aur în cele două verigi din cele două colțuri ale hoșenului
  24. Și să prinzi celelalte două capete ale lănțișoarelor de cuibulețele efodului de pe umeri, în partea de dinainte.
  25. Și să mai faci două verigi de aur și să le prinzi de colțurile de jos ale hoșenului, care cad pe cingătoarea efodului.
  26. Apoi să mai faci încă două verigi de aur și să le prinzi de cele două margini de jos ale efodului, pe partea de dinainte, deasupra cingătorii efodului
  27. Și să prinzi verigile hoșenului de verigile efodului cu un șnur de mătase albastră, ca să stea peste cingătoarea efodului și ca hoșenul să nu se miște de pe efod.
  28. Și va purta Aaron, când va intra în cortul adunării, numele fiilor lui Israel pe hoșenul judecății, la inima sa, spre veșnică pomenire înaintea Domnului.
  29. În hoșenul judecății să pui Urim și Tumim; și vor fi acestea la inima lui Aaron, când va intra el în cortul adunării să se înfățișeze înaintea Domnului. Astfel va purta Aaron pururea la inima sa judecata fiilor lui Israel, înaintea Domnului.
  30. Să faci apoi meilul de sub efod tot de mătase vișinie.
  31. Acesta va avea la mijloc, sus, o deschizătură pentru cap și deschizătura să aibă împrejur un guler țesut ca platoșa, ca să nu se rupă.
  32. Iar pe la poale îi vei face de jur împrejur ciucuri tot de mătase violetă, stacojie, vișinie și de în răsucit;
  33. Și printre ciucuri vei pune clopoței de aur de jur împrejur așa: un ciucure și un clopoțel de aur, un ciucure și un clopoțel de aur.
  34. Și acesta va fi pe Aaron în timpul slujbei, când va intra în cortul sfânt, înaintea Domnului, și când va ieși, ca să se audă sunetul clopoțeilor și să nu moară.
  35. Să faci după aceea o tăbliță șlefuită, de aur curat, și să sapi pe ea, cum se sapă pe pecete, cuvintele: "Sfințenia Domnului",
  36. Și s-o prinzi cu șnur de mătase violetă de chidar, așa ca să vină în partea de dinainte a chidarului.
  37. Aceasta va fi pe fruntea lui Aaron și Aaron va purta pe fruntea sa neajunsurile prinoaselor afierosite de fiii lui Israel și ale tuturor darurilor aduse de ei; ea va fi pururea pe fruntea lui, pentru a atrage bunăvoința Domnului spre ei.
  38. Hitonul să-l faci de în și tot de în să faci și mitra, iar cingătoarea să o faci brodată cu mătase de felurite culori.
  39. Să faci de asemenea și fiilor lui Aaron hitoane și cingători; și să le faci și turbane pentru cinste și podoabă.
  40. Să îmbraci cu acestea pe fratele tău Aaron și împreună cu el și pe fiii lui, să-i ungi, să-i întărești în slujbele lor și să-i sfințești, ca să-Mi fie preoți.
  41. Să le faci pantaloni de în, de la brâu până sub genunchi, ca să-și acopere goliciunea trupului lor;
  42. Aaron și fiii lui să se îmbrace când vor intra în cortul adunării sau când se vor apropia de jertfelnic, în sfânta, ca să slujească, pentru a nu-și atrage păcat asupra lor și să moară. Aceasta să fie lege veșnică pentru el și pentru urmașii lui e
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro