1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ieşirea - a doua carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 26

  1. "Cortul însă să-l faci din zece covoare de în răsucit și de mătase violetă, stacojie și vișinie; în țesătura lor să faci chipuri de heruvimi alese cu iscusință.
  2. Lungimea fiecărui covor să fie de douăzeci și opt de coți, și lățimea fiecărui covor să fie de patru coți: toate covoarele să aibă aceeași măsură.
  3. Cinci covoare se vor uni la un loc și celelalte cinci iar se vor uni la un loc.
  4. Apoi să faci cheotori de mătase violetă, pe marginea covorului din capătul jumătății întâi de acoperiș, și tot asemenea cheotori să faci pe marginea covorului din urmă de la cealaltă jumătate de acoperiș.
  5. Cincizeci de cheotori să faci la un covor și pe marginea covorului ce are a se uni cu el să faci tot cincizeci de cheotori. Cheotorile acestea să răspundă unele cu altele.
  6. Să faci cincizeci de copci din aur și cu copcile acestea să unești cele două jumătăți de acoperiș, și așa va fi acoperișul cortului o singură bucată.
  7. Apoi să faci covoare din păr de capră, ca să acoperi cortul. Unsprezece covoare de acestea să faci.
  8. Lungimea unui covor să fie de treizeci de coți, și lățimea unui covor să fie de patru coți; cele unsprezece covoare să aibă toate aceeași măsură.
  9. Să unești între ele cinci covoare și celelalte șase covoare iar să le unești între ele. Jumătatea din al șaselea covor să o îndoi în partea de dinainte a cortului.
  10. Să faci cincizeci de cheotori pe marginea covorului din capătul unei jumătăți, ca să se poată uni cu cealaltă jumătate; și alte cincizeci de cheotori să faci la marginea celeilalte jumătăți de acoperiș, care trebuie unită cu cea dintâi.
  11. Să faci apoi cincizeci de copci din aramă și să vâri copcile acestea în cheotori și să unești cele două jumătăți de acoperiș, ca să fie unul singur.
  12. Iar prisosul de acoperiș, o jumătate de covor, care prisosește de la acoperișul cortului, să atârne în partea dindărăt a cortului.
  13. Partea însă din lungimea acoperișului, care prisosește de o parte și de alta a cortului, să atârne peste pereții cortului, de o parte un cot și de alta un cot, ca să-i apere.
  14. După aceea să faci cortului un acoperiș de piei roșii de berbec și încă un acoperiș de piei de vițel de mare pe deasupra.
  15. Să faci apoi pentru cort scânduri din lemn de salcâm, ca să stea în picioare.
  16. Fiecare scândură să o faci lungă de zece coți și lată de un cot și jumătate să fie fiecare scândură.
  17. O scândură să aibă două cepuri la capăt, unul în dreptul altuia. Așa să faci la toate scândurile cortului.
  18. Și scânduri de acestea pentru cort să faci douăzeci, pentru latura dinspre miazăzi.
  19. Sub aceste douăzeci de scânduri să faci patruzeci de postamente de argint: câte două postamente sub o scândură, pentru cele două cepuri ale ei și două postamente pentru altă scândură, pentru cele două cepuri ale ei.
  20. Douăzeci de scânduri să faci pentru cealaltă latură, dinspre miazănoapte.
  21. Și pentru acestea să faci patruzeci de postamente de argint, câte două postamente sub o scândură și două postamente pentru altă scândură;
  22. Iar pentru partea dindărăt a cortului, care vine spre asfințit, să faci șase scânduri.
  23. Și două scânduri să faci pentru unghiurile cortului din partea dindărăt a lui.
  24. Acestea să fie de două ori mai groase și sus unite prin câte un inel. Așa trebuie să fie amândouă la fel pentru amândouă unghiurile.
  25. Și așa vor fi opt scânduri în partea dindărăt a cortului și pentru cele șaisprezece postamente de argint, câte două postamente sub fiecare scândură, pentru cele două cepuri ale ei.
  26. Să faci apoi pârghii din lemn de salcâm: cinci pârghii pentru scândurile de pe o latură a cortului,
  27. Cinci pârghii pentru scândurile de pe cealaltă latură a cortului și cinci pârghii pentru scândurile din partea de la fundul cortului, care vine spre asfințit.
  28. Iar pârghia din mijloc va trece prin scânduri de la un capăt la celălalt al cortului.
  29. Scândurile să le îmbraci cu aur; inelele, prin care se vâră pârghiile, să le faci de aur și să îmbraci cu aur și pârghiile.
  30. Și așa să înjghebezi cortul după modelul care ti s-a arătat în acest munte.
  31. Să faci o perdea de în răsucit și de mătase violetă, stacojie și vișinie, răsucită, iar în țesătura ei să aibă chipuri de heruvimi alese cu iscusință;
  32. Și s-o atârni cu verigi de aur pe patru stâlpi din lemn de salcâm, îmbrăcați cu aur și așezați pe patru postamente de argint.
  33. După ce vei prinde perdeaua în copci, să aduci acolo după perdea chivotul legii și perdeaua vă va despărți astfel sfânta de sfânta sfintelor.
  34. La chivotul legii din sfânta sfintelor să pui capacul.
  35. Iar dincoace, în afară de perdea, să pui masa și în fața mesei să pui sfeșnicul; în partea de miazăzi a cortului să-l pui. Masa însă s-o pui în partea de miazănoapte a cortului.
  36. Apoi să faci o perdea la ușa cortului, de mătase violetă, stacojie și vișinie, răsucită și de în răsucit, cu flori alese în țesătura ei.
  37. Pentru perdeaua aceasta să faci cinci stâlpi din lemn de salcâm și să-i îmbraci cu aur. La ei să faci verigi de aur și să torni pentru ei cinci postamente de aramă".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro