1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ieşirea - a doua carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 38

  1. După aceea a făcut jertfelnicul pentru arderile de tot, din lemn de salcâm, lung de cinci coți, lat de cinci coți, adică cu fața pătrată și înalt de trei coți.
  2. I-a făcut patru coarne, ce ieșeau din el, în cele patru colțuri ale lui, și l-a îmbrăcat cu aramă.
  3. A făcut apoi toate lucrurile trebuitoare jertfelnicului: oale, lopățele, cupe, furculițe și vase pentru cărbuni; toate obiectele acestea le-a făcut din aramă.
  4. A mai făcut pentru jertfelnic o cămașă, un fel de împletitură de aramă, care îmbrăca partea lui de jos până la jumătatea lui.
  5. A turnat apoi patru verigi de aramă pentru cele patru colțuri ale împletiturii celei de aramă, pentru petrecut prin ele pârghiile de purtat;
  6. Iar pârghiile le-au făcut din lemn de salcâm și le-a îmbrăcat cu aramă.
  7. Pârghiile se petreceau prin inelele din laturile jertfelnicului, ca să poată fi purtat cu ajutorul lor. Jertfelnicul l-a făcut din scânduri, gol înăuntru.
  8. A făcut apoi baia de aramă și postamentul ei tot de aramă, cu chipuri iscusit lucrate care împodobeau intrarea cortului adunării.
  9. După aceea a făcut curtea. Spre miazăzi curtea avea perdele de în răsucit, lungi de o sută de coti,
  10. Și la ele douăzeci de stâlpi cu douăzeci de postamente de aramă sub ei și cu cârligele și legătorile lor de argint;
  11. Pe latura de miazănoapte a făcut perdele lungi de o sută de coți și la ele douăzeci de stâlpi, cu douăzeci de postamente de aramă sub ei, cu cârligele și legătorile lor de argint.
  12. În partea dinspre asfințit a făcut perdele lungi de cincizeci de coți și pentru ele zece stâlpi, cu zece postamente de aramă și cu cârligele și legăturile lor de argint;
  13. Iar în partea de dinainte, dinspre răsărit, a făcut perdele lungi de cincizeci de coți,
  14. Și anume: de o parte a porții curții cincisprezece coți de perdele și la ele trei stâlpi cu trei postamente de aramă;
  15. De cealaltă parte a porții curții cincisprezece coți de perdele și la ele trei stâlpi cu trei postamente de aramă.
  16. Toate perdelele pe toate laturile curții erau de în răsucit.
  17. Iar stâlpii aveau postamentele de aramă, cârligele și legătorile lor de argint, vârfurile îmbrăcate în argint și toți erau uniți între ei prin legători de argint.
  18. Iar perdeaua pentru poarta curții a făcut-o din lână violetă, stacojie și vișinie și din în răsucit, cu alesături, lungă de douăzeci de coți și înaltă de cinci coți, pe toată întinderea, ca și perdelele curții.
  19. Pentru ea a făcut patru stâlpi cu patru postamente de aramă sub ei, cu cârligele și legătorile de argint ș cu vârfurile îmbrăcate în argint.
  20. Toți țărușii împrejurul cortului și curții erau de aramă.
  21. Iată acum și socoteala lucrurilor ce s-au întrebuințat la cortul adunării, care s-a făcut după porunca lui Moise, prin leviți, sub supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
  22. Toate însă, câte a poruncit Domnul lui Moise, s-au lucrat de Bețaleel, fiul lui Uri al lui Or, din seminția lui Iuda,
  23. Ajutat de Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan, săpător în piatră și țesător iscusit și cusător pe pânze de în și de mătase violetă, stacojie și vișinie.
  24. Tot aurul întrebuințat la cort și la toate lucrurile lui a fost douăzeci și nouă de talanți și șapte sute treizeci sicli de aur, ce s-au adus în dar, socotit după siclul sfânt.
  25. Iar argintul, ce s-a adus dar de la cei numărați ai obștei, a fost o sută de talanți și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli, socotit după siclul sfânt.
  26. Argintul acesta s-a luat de la șase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni, în vârstă de la douăzeci de ani în sus, trecuți prin numărătoare, câte o jumătate de siclu de cap, socotit după siclul sfânt.
  27. O sută de talanți de argint s-au întrebuințat la turnarea postamentelor scândurilor cortului și a postamentelor stâlpilor perdelelor lui: o sută de postamente din o sută de talanți, câte un talant la postament;
  28. Iar din o mie șapte sute șaptezeci și cinci de sicli au făcut cârligele de la stâlpii curții, au îmbrăcat vârfurile lor și au făcut pentru ei legători.
  29. Aramă, adusă în dar, a fost: trei sute șaptezeci de talanți și două mii patru sute de sicli.
  30. Din ea au făcut postamente pentru stâlpii de la intrarea cortului adunării, jertfelnicul cel de aramă, cămașa de aramă a lui și toate uneltele jertfelnicului;
  31. Postamentele pentru toți stâlpii curții, postamentele pentru stâlpii de la intrarea curții, toți țărușii cortului și toți țărușii dimprejurul curții.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro