1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ieşirea - a doua carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 35

  1. Atunci a adunat Moise toată obștea fiilor lui Israel și le-a zis: "Iată ce a poruncit Domnul să faceți:
  2. șase zile să lucrați, iar ziua a șaptea să fie sfântă pentru voi, zi de odihnă, odihna Domnului; tot cel ce va lucra în ziua aceea va fi omorât.
  3. În ziua odihnei să nu faceți foc în toate locașurile voastre. Eu sunt Domnul!"
  4. Apoi a grăit Moise la toată obștea fiilor lui Israel și a zis: "Iată ce a mai poruncit Domnul să vă spun:
  5. Aduceți din ale voastre, daruri Domnului; fiecare să aducă Domnului daruri cât îl lasă inima: aur, argint și aramă;
  6. Mătase violetă, stacojie și vișinie, vison răsucit și păr de capră;
  7. Piei de berbec vopsite roșu, piei de vițel de mare și lemn de salcâm;
  8. Untdelemn pentru sfeșnic și aromate pentru mirul de uns și pentru făcut miresme de tămâie,
  9. Piatră de sardiu, pietre pentru prins la efod și la hoșen.
  10. Tot cel cu minte înțeleaptă dintre voi să vină și să facă toate câte a poruncit Domnul:
  11. Cortul și acoperămintele lui, acoperișul lui cel de deasupra, verigile și scândurile lui, pârghiile, stâlpii și postamentele lor;
  12. Chivotul legii și pârghiile lui, capacul lui și perdeaua despărțitoare, pietre de smarald, tămâie și mir de ungere;
  13. Masa cu pârghiile și toate uneltele ei și pâinile pentru punerea înainte,
  14. Sfeșnicul pentru luminat cu toate obiectele lui, candelele lui și untdelemnul de ars;
  15. Jertfelnicul tămâierii și pârghiile lui și miresme pentru tămâiere,
  16. Jertfelnicul pentru arderile de tot, împletitura de sârmă pentru el, pârghiile lui și toate cele de trebuință pentru el; baia și postamentul ei,
  17. Perdelele curții, stâlpul ei cu postamentele lor și perdeaua de la intrarea în curte,
  18. Țărușii cortului; țărușii curții și frânghiile lor,
  19. Veșmintele sfinte pentru făcut slujba în locașul sfânt; veșminte sfinte pentru Aaron preotul și veșminte pentru fiii lui, pentru slujba preoției".
  20. După aceea, plecând toată obștea fiilor lui Israel de la Moise,
  21. A adus fiecare cât l-a lăsat inima sa și cât l-a îndemnat cugetul să aducă dar Domnului, pentru facerea cortului adunării și a tuturor lucrurilor lui și pentru toate veșmintele sfinte.
  22. Și veneau bărbații cu femeile și fiecare, după cum îl lăsa inima, aducea verigi, cercei, inele, brățări și tot felul de lucruri de aur; cum voia fiecare să aducă Domnului daruri de aur.
  23. Fiecare din cei ce aveau mătase violetă, stacojie și vișinie, în și păr de capră, piei de berbec vopsite roșu și vânăt, le aducea.
  24. Fiecare din cei ce puteau să aducă în dar argint sau aramă, aducea din acestea Domnului; și fiecare din cei ce aveau lemn de salcâm, aducea pentru toate cele de trebuință;
  25. Toate femeile cu minte iscusită torceau cu mâinile lor și aduceau tort, mătase violetă, stacojie și vișinie și în.
  26. Toate femeile, pe care le trăgea inima și știau să toarcă, torceau păr de capră;
  27. Iar căpeteniile aduceau pietre de smarald și pietre scumpe de pus la efod și la hoșen,
  28. Precum și miresme, untdelemn pentru candelabru, mir de ungere și miresme de tămâiere.
  29. Deci tot bărbatul și femeia din fiii lui Israel, pe care i-a tras inima să aducă pentru toate lucrurile ce poruncise Domnul prin Moise să se facă, au adus dar de bună voie Domnului.
  30. Apoi a zis Moise către fiii lui Israel: "Iată Domnul a chemat anume pe Bețaleel, fiul lui Uri al lui Or, din seminția lui Iuda,
  31. Și l-a umplut de duhul dumnezeiesc al înțelepciunii, al priceperii, al științei și a toată iscusința,
  32. Ca să lucreze țesături iscusite, să facă lucruri de aur, de argint și de aramă;
  33. Să cioplească pietrele scumpe pentru încrustat, să sape în lemn și să facă tot felul de lucruri iscusite.
  34. Și priceperea de a învăța pe alții a pus-o în inima lui, în a lui și a lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan.
  35. A umplut inima acestora de înțelepciune, ca să facă pentru locașul sfânt orice lucru de săpător și de țesător iscusit, de cusător pe pânză de mătase violetă, stacojie și vișinie și de în, și de țesător în stare de a face orice lucru și a născoci țesături iscusite".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro