1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ieşirea - a doua carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 39

  1. Iar din mătase violetă, stacojie și vișinie au făcut veșminte de slujbă, pentru slujit în locașul sfânt, și au mai făcut veșminte sfinte pentru Aaron, cum poruncise Domnul lui Moise.
  2. Au făcut efodul din fire de aur, din mătase violetă, stacojie și vișinie și din în răsucit.
  3. Și anume: au desfăcut aurul în foi și au tăiat fire, pe care le-au țesut cu iscusință printre firele de mătase violetă, stacojie și vișinie și de in răsucit, lucru iscusit.
  4. I-au făcut încheietori de încheiat pe umeri și au unit amândouă părțile lui.
  5. Brâul efodului, care vine peste el, la fel cu el, l-au făcut din fire de aur, din mătase violetă, stacojie și vișinie și din în răsucit, cum poruncise Domnul lui Moise.
  6. Au lucrat apoi două pietre de smarald, așezându-le în cuibulețe de aur și săpând pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă pe pecete,
  7. Și le-au pus la încheieturile efodului, pe umeri, întru pomenirea fiilor lui Israel, cum poruncise Domnul lui Moise.
  8. Au făcut apoi hoșenul, lucrare iscusită, la fel cu efodul, din fire de aur și din mătase violetă, stacojie și vișinie și din în răsucit.
  9. Hoșenul l-au făcut dublu, în patru colțuri, lung de o palmă și lat de o palmă.
  10. Și au pus pe el pietre scumpe, așezate în patru rânduri: într-un rând un sardeon, un topaz și un smarald - rândul întâi;
  11. În rândul al doilea: un rubin, un safir și un diamant;
  12. În rândul al treilea: un opal, o agată și un ametist;
  13. Și în rândul al patrulea: un hrisolit, un onix și un iaspis. Ele erau așezate în cuibulețe de aur.
  14. Pietrele acestea erau în număr de douăsprezece, după numărul fiilor lui Israel, și pe fiecare din ele era săpat, ca pe pecete, câte un nume, din cele ale celor douăsprezece seminții.
  15. La hoșen au făcut apoi lănțișoare groase de aur curat și lucrate răsucit, ca sfoara;
  16. Au mai făcut două rozete și două verigi de aur și au prins cele două verigi de cele două colțuri de sus ale hoșenului;
  17. Și au agățat două capete ale lănțișoarelor de cele două verigi din colturile hoșenului,
  18. Iar celelalte două capete ale celor două lănțișoare le-au agățat de cele două rozete și le-au prins pe acestea de încheieturile efodului, pe fața acestuia.
  19. După aceea au mai făcut încă două verigi de aur și le-au prins de celelalte două colțuri ale hoșenului pe cealaltă parte dinspre efod;
  20. Și au mai făcut și alte două verigi de aur și le-au prins de cele două încheieturi ale efodului, dedesubt, pe fața lui, unde se unesc, mai sus de încingătoarea efodului.
  21. Și au legat hoșenul cu verigile lui de verigile efodului cu un șnur de mătase violetă, ca să stea deasupra încingătorii efodului și ca să nu cadă hoșenul de pe efod, cum poruncise Domnul lui Moise.
  22. Iar meilul care vine sub efod, l-au făcut din purpură țesută violet.
  23. Acesta avea în partea de sus o deschizătură și împrejurul acestei deschizături avea un guler, țesut ca o platoșă, ca să nu se rupă.
  24. Meilului i-au făcut pe la poale ciucuri de mătase violetă, stacojie și vișinie și de în răsucit;
  25. I-au mai făcut și clopoței de aur curat și au pus clopoței printre ciucurii de la poalele meilului de jur împrejur;
  26. Și i-au așezat pe la poalele meilului de slujbă așa: un clopoțel și un ciucure, un clopoțel și un ciucure, cum poruncise Domnul lui Moise.
  27. Au făcut apoi pentru Aaron și pentru fiii lui hitoane țesute din în,
  28. Chidare de în, turbane tot de în și pantaloni de în răsucit;
  29. Și cingătoare din în răsucit și de mătase violetă, stacojie și vișinie, țesută cu alesături, cum poruncise Domnul lui Moise.
  30. După aceea au făcut o tăbliță de aur curat, diadema sfințeniei, și au săpat pe ea, ca pe pecete, cuvintele: "Sfințenia Domnului".
  31. Și au prins de ea un șnur de mătase violetă, ca s-o lege peste chidar, cum poruncise Domnul lui Moise.
  32. Așa s-au sfârșit toate lucrările de la cortul adunării. Și au făcut fiii lui Israel toate; cum poruncise Domnul lui Moise așa au făcut.
  33. Apoi au adus la Moise: cortul, acoperămintele și toate cele de trebuință ale lui, cârligele lui, scândurile lui, pârghiile lui, stâlpii lui și postamentele lui;
  34. Acoperișurile cele cu piei roșii de berbec și acoperișurile cele de piei vinete și perdeaua din mijloc;
  35. Chivotul legii, capacul lui și pârghiile;
  36. Masa cu toate cele de trebuință pentru ea și pâinile de pus înainte;
  37. Sfeșnicul cel de aur curat, candelele lui, candele puse în el la locul lor, și toate cele trebuincioase pentru el și untdelemn de ars;
  38. Jertfelnicul cel de aur, mirul pentru ungere, miresme pentru tămâiere și perdeaua de la intrarea cortului;
  39. Jertfelnicul cel de aramă, cămașa lui cea de aramă, pârghiile lui și toate cele trebuitoare pentru el, baia și postamentul ei;
  40. Perdelele curții, stâlpii ei și postamentele lor, perdelele de la intrarea curții, frânghiile, țărușii și toate lucrurile trebuitoare la slujbă în cortul adunării;
  41. Veșmintele de slujit în cort, veșmintele sfinte ale preotului Aaron și veșmintele de slujbă pentru fiii lui.
  42. Toate aceste lucruri le făcuseră fiii lui Israel așa cum poruncise Domnul lui Moise.
  43. Și privi Moise toată lucrarea și iată ei o făcuseră așa cum poruncise Domnul și Moise i-a binecuvântat.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro