1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ieşirea - a doua carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 30

  1. "Să faci de asemenea un jertfelnic de tămâiere, din lemn de salcâm.
  2. Dar să-l faci pătrat, lung de un cot și lat de un cot și înalt de doi coli; coarnele lui să fie din el.
  3. Să îmbraci cu aur curat partea lui de sus, pereții împrejur și coarnele lui; și să-i faci împrejur o cunună de aur împletită.
  4. Sub cununa lui împletită să-i faci două inele de aur curat și să le pui la două colțuri pe două laturi ale lui. Acestea să fie de băgat pârghiile pentru a-l purta cu ele.
  5. Pârghiile să i le faci din lemn de salcâm și să le îmbraci cu aur.
  6. Jertfelnicul să-l așezi în fața perdelei, care este dinaintea chivotului legii, unde am să Mă arăt Eu ție.
  7. Pe el Aaron va arde tămâie mirositoare în fiecare dimineață, când pregătește candelele.
  8. Când va aprinde Aaron seara candelele, iar va arde miresme. Această tămâiere neîntreruptă se va face pururea înaintea Domnului din neam în neam.
  9. Să nu aduceți pe el nici o ardere de tămâie străină, nici ardere de tot, nici dar de pâine, nici turnare să nu turnați pe el.
  10. Aaron va săvârși jertfa de curățire peste coarnele lui o dată pe an; cu sânge din jertfa de curățire cea pentru păcat îl va curăți el o dată pe an; în neamul vostru aceasta este mare sfințenie înaintea Domnului".
  11. Apoi a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  12. "Când vei face numărătoarea fiilor lui Israel, la cercetarea lor, să dea fiecare Domnului răscumpărare ca să nu vină nici o nenorocire asupra lor în timpul număratului.
  13. Cel ce intră la numărătoare să dea jumătate de siclu, după siclul sfânt, care are douăzeci de ghere; deci darul Domnului va fi o jumătate de siclu.
  14. Tot cel ce intră la numărătoare, de la douăzeci de ani în sus, să aducă această dare Domnului.
  15. Să nu dea bogatul mai mult, nici săracul mai puțin de jumătate de siclu dar Domnului, pentru răscumpărarea sufletului.
  16. Să iei argintul de răscumpărare de la fiii lui Israel și să-l dai la trebuințele cortului adunării și va fi pentru fiii lui Israel spre pomenire înaintea Domnului, ca să cruțe sufletele voastre".
  17. Și iarăși a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  18. "Să faci o baie de aramă, cu postament de aramă, pentru spălat; s-o pui între cortul adunării și jertfelnic și să torni într-însa apă.
  19. Aaron și fiii lui își vor spăla în ea mâinile și picioarele lor cu apă.
  20. Când trebuie să intre ei în cortul mărturiei, să se spele cu apă de aceasta, ca să nu moară; și când trebuie să se apropie de jertfelnic, ca să slujească și ca să aducă ardere de tot Domnului, să-și spele mâinile lor și picioarele lor cu apă, ca să nu moară.
  21. Și va fi aceasta rânduială veșnică pentru el și pentru urmașii lui, din neam în neam".
  22. Apoi a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  23. "Să iei din cele mai bune mirodenii: cinci sute sicli de smirnă aleasă; jumătate din aceasta, adică două sute cincizeci sicli de scorțișoară mirositoare; două sute cincizeci sicli trestie mirositoare;
  24. Cinci sute sicli casie, după siclul sfânt, și untdelemn de măsline un hin,
  25. Și să faci din acestea mir pentru ungerea sfântă, mir alcătuit după meșteșugul făcătorilor de aromate; acesta va fi mirul pentru sfânta ungere.
  26. Să ungi cu el cortul adunării, chivotul legii și toate lucrurile din cort,
  27. Masa și toate cele de pe ea, sfeșnicul și toate lucrurile lui, jertfelnicul tămâierii,
  28. Jertfelnicul arderii de tot și toate lucrurile lui și baia și postamentul ei.
  29. Și să le sfințești pe acestea și va fi sfințenie mare; tot ce se va atinge de ele se va sfinți.
  30. Să ungi de asemenea și pe Aaron și pe fiii lui și să-i sfințești, ca să-Mi fie preoți.
  31. Iar fiilor lui Israel să le spui: Acesta va fi pentru voi mirul sfintei ungeri, în numele Meu, în neamul vostru.
  32. Trupurile celorlalți oameni să nu le ungi cu el și după chipul alcătuirii lui să nu vă faceți pentru voi mir la fel. Acesta este lucru sfânt și sfânt trebuie să fie și pentru voi.
  33. Cine își va face ceva asemănător lui, sau cine se va unge cu el din cei ce nu trebuie să se ungă, acela se va stârpi din poporul său".
  34. Apoi a zis Domnul către Moise: "Ia-ți mirodenii: stacte, oniha, halvan mirositor și tămâie curată, din toate aceeași măsură,
  35. Și fă din ele, cu ajutorul meșteșugului făcătorilor de aromate, un amestec de tămâiat, cu adaos de sare, curat și sfânt;
  36. Pisează-l mărunt și-l pune înaintea chivotului legii, în cortul adunării, unde am să Mă arăt ție. Aceasta va fi pentru voi sfințenie mare.
  37. Tămâie, alcătuită în felul acesta, să nu vă faceți pentru voi: sfințenie să vă fie ea pentru Domnul.
  38. Cine își va face asemenea amestec, ca să afume cu el, sufletul acela se va stârpi din poporul său".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro