1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ieşirea - a doua carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 37

  1. După aceea Bețaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm, lung de doi coți și jumătate, larg de un cot și jumătate și înalt tot de un cot și jumătate;
  2. L-a îmbrăcat cu aur curat pe dinăuntru și pe din afară, iar împrejur i-a făcut o cunună de aur.
  3. A turnat pentru el patru inele de aur, pentru cele patru colțuri de jos ale lui: două inele pe o latură și două inele pe cealaltă latură.
  4. A făcut două pârghii de lemn de salcâm, le-a îmbrăcat cu aur,
  5. Și le-a vârât prin inelele de pe laturile chivotului, ca să poarte chivotul cu ele.
  6. A făcut apoi capacul chivotului de aur curat: lung de doi coți și jumătate și lat de un cot și jumătate.
  7. A făcut de asemenea doi heruvimi de aur, lucrați din ciocan, pentru cele două capete ale capacului,
  8. Și i-a așezat unul la un capăt și altul la celălalt capăt al capacului. Heruvimii aceștia erau făcuți ca ieșind din capac la cele două capete ale lui.
  9. Cei doi heruvimi își întindeau aripile unul spre altul, umbrind capacul, iar fețele lor erau îndreptate una către alta, privind spre capac.
  10. A făcut apoi masa din lemn de salcâm, lungă de doi coți, lată de un cot și înaltă de un cot și jumătate.
  11. A îmbrăcat-o cu aur curat și împrejur i-a făcut o cunună de aur.
  12. I-a făcut de asemenea un pervaz împrejur înalt de o palmă, iar împrejurul pervazului a făcut cunună împletită de aur.
  13. A turnat pentru ea patru inele de aur și a prins aceste inele în cele patru colțuri de la cele patru picioare ale ei.
  14. Inelele erau prinse de pervaz și prin ele se petreceau două pârghii pentru purtat masa.
  15. Pârghiile de purtat masa le-a făcut din lemn de salcâm și le-a îmbrăcat cu aur.
  16. A făcut vase trebuitoare pentru masă: talere, cădelnițe, linguri și cupe pentru turnat, toate de aur curat.
  17. După aceea a făcut un sfeșnic de aur curat și sfeșnicul acesta l-a lucrat din ciocan. Fusul lui, brațele lui, cupele lui, nodurile lui și florile lui erau toate dintr-o bucată.
  18. Din laturile lui ieșeau șase brațe: trei brațe ale sfeșnicului ieșeau dintr-o latură a lui și trei brațe ale sfeșnicului ieșeau din cealaltă latură a lui;
  19. Un braț avea trei cupe în forma florii de migdal, cu nodurile și florile lor; alt braț avea trei cupe tot în forma florii de migdal, cu nodurile și florile lor; așa aveau toate cele șase brațe, care ieșeau din laturile sfeșnicului.
  20. Iar pe fusul sfeșnicului erau patru cupe în forma florii de migdal, cu nodurile și florile lor.
  21. Cele șase brațe, care ieșeau din el, aveau: un nod sub primele două brațe, un nod sub alte două brațe și un nod sub ultimele două brațe.
  22. Nodurile și ramurile de pe ele erau una cu fusul. Sfeșnicul întreg era lucrat din ciocan, dintr-o singură bucată de aur curat.
  23. Apoi i-a făcut șapte candele, mucări și tăvițe de aur curat.
  24. Dintr-un talant de aur curat au făcut sfeșnicul cu toate cele necesare lui.
  25. A făcut apoi jertfelnicul tămâierii, din lemn de salcâm, lung de un cot, lat de un cot, adică pătrat și înalt de doi coți; coarnele lui erau din el;
  26. Și l-a îmbrăcat cu aur curat pe deasupra, pe laturile lui de jur împrejur și pe coarnele lui, iar împrejur i-a făcut cunună de aur.
  27. Sub pervazul lui, la două din colțurile lui, a prins două inele de aur, și le-a prins de o parte și de alta a lui, ca să se petreacă prin ele pârghiile de purtat.
  28. Pârghiile le-au făcut din lemn de salcâm și le-au îmbrăcat cu aur.
  29. A făcut de asemenea mir pentru sfânta ungere și tămâie mirositoare, curate și cu iscusință alcătuite de pregătitorii de aromate.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro