1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ieşirea - a doua carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 40

  1. Apoi iarăși a grăit Domnul cu Moise și a zis:
  2. "În ziua întâi a lunii întâi, să așezi cortul adunării.
  3. Și să pui într-însul chivotul legii și dinaintea chivotului să atârni perdeaua;
  4. Apoi să aduci înăuntru masa și să așezi pe ea toate lucrurile ei; și sfeșnicul să-l duci înăuntru și să aprinzi într-însul candelele lui.
  5. Să așezi jertfelnicul cel de aur pentru tămâiere înaintea chivotului legii și să atârni perdeaua la intrare în cortul adunării.
  6. Apoi să așezi jertfelnicul arderilor de tot înaintea intrării în cortul adunării.
  7. Iar între cortul adunării și jertfelnic să așezi baia și să torni în ea apă;
  8. Și împrejurul cortului să așezi împrejmuirea curții și la intrarea curții să atârni perdeaua.
  9. După aceea să iei mir de ungere și să ungi cortul și toate cele din el și să-l sfințești pe el și toate lucrurile lui și va fi sfânt;
  10. Să ungi jertfelnicul arderilor de tot și toate lucrurile lui și să sfințești jertfelnicul și va fi sfințenie mare;
  11. Să ungi apoi baia și postamentul ei și să o sfințești.
  12. Apoi să aduci pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului adunării și să-i speli cu apă;
  13. Să îmbraci pe Aaron în sfintele veșminte și să-l ungi și să-l sfințești, ca să-mi fie preot.
  14. Să aduci și pe fiii lui, să-i îmbraci cu hitoane,
  15. Și să-i ungi, cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi fie preoți, și această ungere îi va sfinți preoți pentru totdeauna în neamul lor!"
  16. și a făcut Moise tot; cum i-a poruncit Domnul așa a făcut:
  17. În luna întâi a anului al doilea de la ieșirea lor din Egipt, în ziua întâi a lunii a fost așezat cortul.
  18. Și a așezat Moise cortul, a pus postamentele lui, scândurile lui, pârghiile lui și stâlpii lui;
  19. A întins deasupra cortului acoperămintele și peste aceste acoperăminte a pus acoperișul, cum poruncise Domnul lui Moise.
  20. Apoi a luat și a pus legea în chivot, a petrecut pârghiile prin inelele chivotului și a pus deasupra, la chivot, capacul;
  21. A dus apoi chivotul în cort, a atârnat perdeaua și a închis chivotul legii, precum poruncise Domnul lui Moise.
  22. După aceea a pus masa în cortul adunării, în partea de miazănoapte a cortului, în afară de perdea,
  23. Și a așezat pe ea pâinile punerii înaintea Domnului, cum poruncise Dumnezeu lui Moise.
  24. Sfeșnicul l-a așezat în cortul adunării, în fata mesei, în partea de miazăzi a cortului,
  25. Și a aprins candelele lui înaintea Domnului, precum poruncise Domnul lui Moise.
  26. A așezat jertfelnicul cel de aur în cortul adunării, înaintea perdelei,
  27. Și a aprins pe el tămâie mirositoare, cum poruncise Domnul lui Moise;
  28. A atârnat perdeaua la ușa cortului;
  29. Iar jertfelnicul arderilor de tot 1-a așezat la intrarea în cortul adunării și a pus pe el arderi de tot și prinoase de pâine, cum poruncise Domnul lui Moise.
  30. Apoi a așezat baia între cortul adunării și jertfelnic și a turnat în ea apă pentru spălat;
  31. Moise, Aaron și fiii lui trebuia să-și spele din ea mâinile și picioarele;
  32. Când intrau ei în cortul adunării sau când se apropiau de jertfelnic ca să slujească, se spălau din ea cum poruncise Domnul lui Moise.
  33. După aceea au pus împrejmuirea curții împrejurul cortului și a jertfelnicului și a atârnat perdeaua la intrarea curții. Și așa a isprăvit Moise lucrările.
  34. Atunci un nor a acoperit cortul adunării și locașul s-a umplut de slava Domnului;
  35. Și Moise n-a putut să intre în cortul adunării, pentru că-l cuprinsese pe acesta norul și slava Domnului umpluse locașul.
  36. În tot timpul călătoriei fiilor lui Israel, când se ridica norul de pe cort, atunci plecau la drum,
  37. Iar de nu se ridica norul, nici ei nu plecau la drum până nu se ridica;
  38. Pentru că în tot timpul călătoriei, ziua stătea peste cort norul Domnului, iar noaptea se afla peste el foc, înaintea ochilor întregii case a lui Israel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro