1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zaharia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 10

  1. Cereți de la Domnul ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie! Domnul scoate fulgerele și trimite ploaie; El dă omului pâinea și dobitoacelor iarba.
  2. Căci terafimii rostesc cuvinte deșarte, vrăjitorii au vedenii mincinoase. și spun visuri amăgitoare și mângâieri deșarte. Pentru aceasta ei au plecat ca o turmă și au fost supuși, căci n-aveau păstor.
  3. Ci împotriva păstorilor arde mânia Mea și pe țapi îi voi pedepsi. Căci Domnul Savaot va cerceta turma Sa, casa lui Iuda, și o va face calul Său de cinste în vreme de război.
  4. Din ea va ieși Piatra din capul unghiului, din ea țărușii de corturi, din ea arcul de război, din ea vor ieși toate căpeteniile laolaltă.
  5. Ei vor fi ca vitejii care calcă în picioare tina drumurilor în vreme de război și se vor război, căci Domnul va fi cu ei, iar călăreții vor fi de rușine.
  6. Eu voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif și îi voi aduce înapoi, căci Îmi este milă de ei, și vor fi ca și când nu i-am aruncat, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor și îi voi auzi.
  7. Și Efraim va fi ca un viteaz. Inima lor se va bucura ca de vin și copiii lor vor vedea și se vor bucura și inima lor va tresălta de bucurie în Domnul.
  8. Și voi șuiera după ei și îi voi strânge la un loc, căci i-am răscumpărat, și ei se vor înmulți neîncetat.
  9. Și îi voi împrăștia printre popoare, și din mari depărtări își vor aduce aminte de Mine și vor trăi acolo cu fiii lor și vor veni înapoi.
  10. Îi voi scoate din țara Egiptului și din Asiria îi voi aduna și îi voi aduce în pământul Galaadului și Libanului și nu va fi atâta loc pentru ei.
  11. Și ei vor trece prin marea Egiptului, și el va lovi valurile mării, și toate adâncurile Nilului vor fi secate. Trufia Asiriei va fi doborâtă și sceptrul Egiptului va fi scos.
  12. Și în Domnul va fi puterea lor și în numele Lui se vor lăuda", zice Domnul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro