1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zaharia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Proorocie. Cuvântul Domnului asupra lui Israel. Așa grăiește Domnul, Care întinde cerurile ca un cort, Care pune temelie pământului și Care zidește duhul omului înăuntrul său:
  2. "Iată, voi face din Ierusalim cupă de amețire pentru toate popoarele din jur; tot așa va fi și pentru Iuda, când Ierusalimul va fi împresurat.
  3. Și în ziua aceea voi preface Ierusalimul în piatră de povară pentru toate popoarele. Toți care o vor ridica se vor răni grav și se vor aduna împotriva lui toate neamurile pământului.
  4. În ziua aceea", zice Domnul, "voi lovi toți caii cu spaimă și pe călăreți cu nebunie; și voi deschide ochii Mei asupra lui Iuda și pe toți capii popoarelor îi voi lovi cu orbire.
  5. Și vor grăi în inima lor căpeteniile lui Iuda: "Puterea pentru locuitorii Ierusalimului este în Domnul Savaot, Dumnezeul lor!"
  6. În ziua aceea voi face pe conducătorii lui Iuda ca un vas cu jeratic în mijlocul lemnelor și o torță aprinsă într-un stog de snopi; și ei vor mistui, la dreapta și la stânga, toate popoarele dimprejur, și Ierusalimul va fi locuit și mai departe pe locul lui, în Ierusalim.
  7. Și Domnul va izbăvi mai întâi corturile lui Iuda, ca seminția casei lui David și trufia locuitorilor Ierusalimului să nu se ridice deasupra lui Iuda.
  8. În ziua aceea Domnul va întinde ocrotirea Sa asupra celor ce locuiesc în Ierusalim, încât cel mai slab între ei să fie ca David, și casa lui David să fie ca Însuși Dumnezeu, ca îngerul Domnului care merge în fruntea lor.
  9. Și în ziua aceea Mă voi sârgui să pierd toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.
  10. Atunci voi vărsa peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului duh de milostivire și de rugăciune, și își vor aținti privirile înspre Mine, pe Care ei L-au străpuns și vor face plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul născut și-L vor jeli ca pe cel întâi născut.
  11. În ziua aceea, va fi plângere mare în Ierusalim, ca plângerea de la Hadad-Rimon, în câmpia Meghidonului.
  12. Țara se va tângui, fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit; familia casei lui Natan deosebit și femeile ei deosebit;
  13. Familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit; familia lui Șimei deosebit și femeile ei deosebit;
  14. Toate familiile care rămân, fiecare pentru sine și femeile lor pentru sine.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro