1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zaharia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 13

  1. În vremea aceea va fi un izvor cu apă curgătoare pentru casa lui David și pentru locuitorii Ierusalimului, pentru curățirea de păcat și de orice altă întinare.
  2. Și în ziua aceea", zice Domnul Savaot, "voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-i mai pomenească; de asemenea voi da afară din țară pe proorocii lor și duhul cel spurcat.
  3. Și dacă va mai profeți cineva, vor zice către el tatăl său și mama sa, care l-au născut: "Tu nu vei trăi, căci ai grăit minciună în numele Domnului!" și atunci tatăl său și mama sa îl vor străpunge în clipa când va prooroci.
  4. Și în ziua aceea se vor rușina proorocii, fiecare de vedenia lui, când va grăi ca un prooroc, și nu se vor mai îmbrăca cu mantie de păr ca să spună minciuni.
  5. Și fiecare va zice: "Nu sunt prooroc, ci plugar, căci cu plugăria m-am îndeletnicit din tinerețile mele".
  6. Și dacă va fi întrebat: "De unde ai rănile acestea la mâini?" El va răspunde: "Am fost lovit în casa prietenilor mei!"
  7. Sabie, deșteaptă-te împotriva păstorului Meu, împotriva tovarășului Meu, zice Domnul Savaot. Voi bate păstorul și se vor risipi oile, și Îmi voi întoarce mina Mea împotriva celor mici.
  8. Și în toată țara", zice Domnul, "două treimi vor pieri, și vor muri, iar cealaltă treime va fi lăsată acolo.
  9. Iar pe aceasta a treia o voi pune în foc; îi voi curăți ca pe argint și îi voi încerca cum se încearcă aurul. Ei vor chema numele Meu și Eu îi voi asculta; și Eu voi zice: "Acesta este poporul Meu", și el va răspunde: "Domnul este Dumnezeul meu!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro